En krigshauks dobbeltsnakk!

Som mange etterhvert har fått med seg, har trenings- og mosjonsdronningen Kari Jaquesson gjort aktivist av seg i de senere år. Nylig overvar hun lanseringen av regjeringens nye handlingsplan «Women, Peace and Security» (2019-2022), hvor hun tillot seg å stille tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide et knippe konfronterende spørsmål. Spørsmålene kom nok bardust på Søreide, som forsøkte slokke alle tilløp til flammer som best hun kunne. Men, for fordomsfrie sjeler med åpne ører, var Søreides forsøk på svar et temmelig flaut skue. Hun stod fram som den politikeren hun er, og framførte politiker-svar som stort sett begrenset seg til infantil benektelse.

Handlingsplanen som ble lansert hadde som formål å (oversatt til norsk fra engelsk) «sikre at rettighetene, behovene og ønskene til både kvinner og menn blir ivaretatt i alle norske bestrebelser på å oppnå fred og sikkerhet». Søreide tilføyde: «I vår humanitære innsats vil vi fremme kvinner som interessenter, og vi vil understreke de ulike behovene til kvinner og menn, jenter og gutter i utsatte situasjoner». Tilsynelatende en attraktiv målsetning, men som alltid: hvor dypt stikker egentlig denne typen politikersnakk? Hvis man ser på den norske stats innsats for fred og menneskerettigheter opp gjennom nyere historie, så er det en grell kontrast mellom Søreides forblommende ord og statens konkrete gjerninger.

Jaquessons spørsmål til Søreide tok da også nettopp opp det manglende samsvaret mellom det regjeringen sier den gjør og det den faktisk gjør. Hun dro fram Norges deltakelse i Libya-krigen, en krig basert på falske premisser, og hvor et lite knippe politikere, deriblant Søreide, tillot seg å sende Norge inn i krigen uten det nødvendige mandat. Jaquesson konfronterte videre Søreide med det faktum at vi bombet Libya sønder og sammen, og dro oss deretter ut mens det libyske folk ble etterlatt i en ruinhaug – i volden til kriminelle, bevæpnede grupperinger. Videre tok Jaquesson opp det faktum at den norske regjeringen har stilt seg bak brutale økonomiske sanksjoner mot Syria helt siden 2011, basert på samme typen løgner som rettferdiggjorde krigen mot Libya. Disse sanksjonene mot Syria står i sterk kontrast til den norske statens mål om å forsøke bidra til økonomisk vekst. Jaquesson konfronterte også Søreide med påstandene om at Norge ikke akter å bidra til oppbyggingen av Syria, samt at de norske bistandsmidlene har gått til de terrorist-kontrollerte områdene.
– Norge har bevilget 10 milliarder kroner i «bistand» til «Syria» siden 2011. Ikke fem øre er gått til offentlig sektor i Syria, sier Jaquesson. Norge har altså spyttet inn enorme beløp som har gått til å støtte terrorisme! Dette er noe det norske folk burde vite og deretter få stoppet. For makten ligger enda hos det samlede folket, bare folket vet å bruke den. Norgesavisen overlater til leserne å overvære Søreides svar til Jaquesson ved å se opptaket her:

Jaquesson forteller at hun i ettertid har forsøkt å analysere og begripe svarene til Søreide, men gir klart uttrykk for at hun har problemer med å finne noe særlig av meningsbærende karakter. Som hun skriver:
«Vi er med på sanksjoner, aggresjon, drap og trusler mot medmennesker i andre land og bidrar til terror og krig. Utenriksministeren fremstår som en pådriver for evig krig, hun «forstod» bombingen av Syria senest i april, begrunnet med fabrikkerte youtubevideoer av et gassangrep som aldri fant sted.»

Hvis det hadde vært noen likhet for loven, burde Søreide, Støre og Stoltenberg vært strafferettslig forfulgt for det de har gjort mot befolkningen i land som bl.a. Libya og Syria. Men, som det norske folk får stadig mer øye på, følger ikke norsk styre og stell demokratiske spilleregler. Vi er regjert av en fremmed makt som Søreide og resten av ting-politikerne er lakeier for. De reelle makthaverne befinner seg i den globale makteliten, hvor de bruker sin enorme pengesekk til å kjøpe lojalitet hvor det skal være.

Kilde: https://steigan.no/kjaquesson/2019/01/21/hva-er-sannheten-om-norsk-bistand-til-syria-video/

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her