Statistisk Sentralbyrå: Innvandrere mer kriminelle enn nordmenn i så og si alle typer lovbrudd

203

Myndighetene i Danmark har årlig publisert sammenhengen mellom innvandrerbakgrunn og typer av lovbrudd, mens de samme tallene har vært lagt lokk på i Norge. Det er derfor historisk når Statistisk sentralbyrå (SSB) nå publiserer disse tallene i detaljert format for aller første gang. Og tallene viser at innvandrere er mer kriminelle enn nordmenn i så og si alle typer kriminalitet. Eksempelvis har innvandrere fire ganger så stor tilbøyelighet til å begå voldtekt sammenlignet med nordmenn. Overrepresentasjonen for innvandrernes del er også svært høy når det gjelder vold, grov vold, ran, voldtekt og drap.

John Helgheim, stortingsrepresentant og innvandringspolitisk talsperson for FrP, tror dette vil være overraskende tall for mange.
– Det viktigste vi kan gjøre er å redusere innvandringen. Dernest må vi innføre strengere straffer, spesielt for unge lovbrytere, sier han.

I hele 123 av 128 kategorier lovbrudd finner vi en overrepresentasjon av innvandrere som siktet i saken. Overrepresentasjonen er sterkest i kategoriene smugling og brudd på tolloven, men den er også svært kraftig når det gjelder voldtekt, mishandling i nære relasjoner, ran og utpressing, og grov kroppsskade, drap og drapsforsøk.

Utfra tallene framgår det at barna til kriminelle innvandrere begår enda mer kriminalitet enn sine foreldre. Eksempelvis har 15-35 år gamle menn med somalisk familiebakgrunn hele 4,6 ganger så høy tendens til å begå voldslovbrudd. Tilsvarende er denne tendensen 4 ganger så høy for menn med irakisk bakgrunn. For menn med marokkansk bakgrunn er denne faktoren 3,2, for menn med tyrkisk bakgrunn 2,8, og for pakistanske menn 2,4.

Når det gjelder lovbrudds-kategoriene ran og utpressing, voldtekt, og grov kroppsskade (tidl. grov vold), drap og drapsforsøk, så siktes innvandrere flere hundre prosent hyppigere enn nordmenn. Innvandrere er faktisk enda mer overrepresentert når det gjelder vold i nære relasjoner.

Jon Helgheim mener den høye innvandringen må ta skylden:
– Dernest må vi innføre strengere straffer, spesielt for unge lovbrytere. Samfunnet har gått i en retning hvor kriminalitet ikke får konsekvenser for unge lovbrytere, fordi såkalte eksperter og fagfolk har påstått at det er riktig. Nå er det utprøvd og viser seg å være mislykket. Nå må vi snu.

I følge en undersøkelse gjort av TV2 sist vinter, hadde hele 70 prosent innvandrerbakgrunn blant de som ble dømt for grov vold i Oslo. Her må vi også huske på at mennesker med innvandrerbakgrunn utgjør en minoritet… Alt i alt peker dette i retning av et lettforståelig faktum, nemlig at voldelige kulturer produserer voldelige individer.

Nordmenn er overrepresentert i fem kategorier i forhold til innvandrerne, nemlig promillekjøring, kategorien «regionale ordensvedtekter» (så som urinering på offentlig sted), grovt underslag, og brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy.

I kategorien promillekjøring har nordmenn den største overrepresentasjonen; det er tre ganger mer sannsynlig at en nordmann blir tatt for fyllekjøring enn en innvandrer. Når det gjelder de øvrige kategoriene er overrepresentasjonen av nordmenn beskjeden, bare noen få prosent.
At innvandrere er overrepresentert i nesten alle typer kriminalitet er urovekkende. Det er ekstremt viktig å få konsekvensene av den politikken som føres frem i lyset, sier Jon Helgheim.

Helgheim påpeker at de menneskelige omkostningene er store:
– Det ser også ut som overrepresentasjonen er størst i den mest alvorlige kriminaliteten. Dette viser at det ikke bare er enorme kostnader knyttet til innvandring i kroner og øre, men det er store menneskelige lidelser som ofrene må betale for.

Han fortsetter:
– De fleste innvandrere er ikke kriminelle, men overrepresentasjonen er likevel høy nok til at det må tas grep. Den høye innvandringen gjennom 30 år har vært ødeleggende for både innvandrere og øvrig befolkning. På toppen av det hele vet vi at høy innvandring fra ikke-vestlige land ikke bidrar til å hjelpe de som virkelig trenger det i Afrika og Asia, snarere tvert om, alle taper på dette.

Til politiker å være, viser Helgheim her gangsyn. Og det er ikke noe man kan hevde at politikere flest har. Tvert imot, tross alarmerende statistikker fra absolutt samtlige europeiske stater som har bedrevet høy innvandring, har politikerne i disse landene likefullt fortsatt holdt fram med den destruktive innvandringspolitikken. År etter år. Se bare det som har skjedd i Sverige, Danmark, Tyskland, England, Frankrike og så videre. Dette viser én ting, nemlig at politikerne styres av ikke-demokratiske krefter når alt kommer til alt. De som hevder denne tilsynelatende uforstanden i den politiske eliten skyldes at politikere flest er stokk dumme, ja de sover rett og slett til realiteten her.

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her