Den norske regjeringen vil kriminalisere religionskritikk – vil vi oppleve en radikal økning i innvandringen til landet nå?

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide meddeler nå at regjeringen har latt islamske diktaturstater få utforme norsk innenrikspolitikk. Hvor er omtalen av et dynamitt-tema som dette i de riksdekkende norske mediene?

Hvert femte år arrangeres periodiske nasjonale høringer i regi av FN – såkalt Universal Periodic Review (UPR). I disse høringene er siktemålet å forbedre menneskerettighetssituasjonen i alle stater, hvor medlemslandene kan komme med anbefalinger til hverandre. På nettsidene til regjeringen kan man finne en tabell som forteller oss at regjeringen har godtatt slike anbefalinger fra diverse islamske diktaturer. Blant annet har Norge tatt til følge forslag fra land som Afghanistan og Qatar om å iverksette tiltak mot islamofobi. Islamofobi, denne flaue betegnelsen som seiler under falsk flagg og pretenderer å være en slags psykiatrisk diagnose. Er du kritisk til islam, er du altså et psykiatrisk tilfelle… Ved dette kan altså ytringsfriheten nå bli kneblet, slik at legitim kritikk av islam blir forbudt! Og det er nettopp dit vi nå er på vei – les videre…

Her er noen eksempler på løfter den norske regjeringen har avgitt angående «anbefalingene» til disse menneskefiendtlige regimene:

Anbefaling nr. 35:
«Ytterligere styrke sine forpliktelser og treffe særlige tiltak for å videreføre innsatsen for å bekjempe alle former for diskriminering, hatefulle ytringer, fremmedfrykt og islamofobi (Afghanistan).»

Denne anbefalingen godtok Norge uforbeholdent.

Anbefaling nr. 75:
«Iverksette ytterligere tiltak for å bekjempe hatefulle ytringer, særlig islamofobi og fremmedfrykt, og å bekjempe slik kriminalitet, blant annet ved å bygge opp og styrke politiets kapasitet til å utføre sine oppgaver på dette området (Qatar).»
Også denne anbefalingen godtok Norge uforbeholdent.

Anbefaling nr. 37:
«Vedta lover og andre nødvendige tiltak for å bekjempe tendenser til økt fremmedfrykt, rasisme og radikale høyreorienterte oppfatninger, og for å slå ned på hatefulle ytringer og fremmedfrykt samt islamofobi på tilstrekkelig vis (Iran).»

Norges tilbakemelding:
«Delvis godtatt. Regjeringen utarbeider nå en handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunnlag av etnisitet og religion. Straffeloven forbyr hatefulle ytringer på grunnlag av en annen persons hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse eller religion eller livssyn. Straffebestemmelsen om blasfemi ble imidlertid fjernet fra straffeloven i 2015. Regjeringen har ingen planer om ytterligere lovendringer.»

Fantastisk! Bare delvis godtatt! Det var vel det beste vi kunne håpe på… Men så selve «rosinen i pølsa», nemlig den særs drøye anbefaling nr 73 fra Pakistan:
«Sikre at hatkriminalitet og hatefulle ytringer identifiseres og registreres umiddelbart og alle saker etterforskes, og at gjerningspersonene blir straffeforfulgt.»

Denne ble godtatt av den norske regjeringen, sjokkerende nok!!!

Det folk burde bite seg merke i her, er betegnelsen ’hatefulle ytringer’. Hva er kriteriene for å kunne kalle noe hat? Under utrullingen av denne totalitære galskapen vil trolig gode samfunnskritiske innvendinger bli karakterisert som hat, og dermed kriminalisert. Vi har allerede opplevd denne trenden, hvor legitime og viktige samfunnsstemmer forsøkes stilnet! Mer: ifølge anbefalingen skal hatefulle ytringer også straffeforfølges – uten unntak! Vi lever i et land hvor politiet mangler ressurser for å følge opp langt grovere krimininalitet enn dette. Til og med i tilfeller av tyveri og innbrudd hvor gjerningsmann allerede er kjent, m saken henlegges som følge av ressursmangel. Men nå skal altså «hatprat» få nærmest ubegrenset med ressurser til etterforskning! Klyp meg i armen.
Er det sannsynlig at Norge vil gjennomføre tiltakene? Ifølge utenriksminister Eriksen Søreide vil vi det:
– Gjennomføring av menneskerettighetene er en kontinuerlig prosess i ethvert land. Landhøringene gir et godt grunnlag for en konstruktiv dialog om menneskerettigheter mellom land og med sivilt samfunn. Norske myndigheter bruker høringene systematisk til å ta opp utfordringer i andre land, og vi vil følge opp anbefalingene som Norge har godtatt fram mot den neste høringen av Norge i 2024, sier utenriksministeren.

Hvilke konsekvenser får Norges aksept av disse anbefalingene? Jo, én ting er i alle fall bankers, og det er at det blir svært vanskelig å skulle kritisere den ødeleggende migrasjonspolitikken i fortsettelsen. Hold dette sammen med FNs migrasjonspakt, hvor en tidligere “opsjonell” masseinnvandring nå forsøkes gjøres juridisk bindende. Dette betyr at Norge vil kunne invaderes av ikke-trengende mennesker med en kultur som det nå er bevist at ikke er mulig å integrere med vestlig kultur – og de som forsøker åpne kjeften og protestere, risikerer straffeforfølgelse. Dette er virkelig innføringen av dikatur på høylys dag!

Her skal folk fratas muligheten til å debattere og sette seg opp mot utslettingen av vår egen kultur. Den globalistiske, internasjonale makteliten har dermed skaffet seg nok en fordel i kampen for å kunne utarme og destabilisere de nord-europeiske velferdslandene. Det endelige målet er å slå oss konkurs, for så å installere sin totalitære verdensregjering.

Det skal også bemerkes at den norske regjeringen hadde muligheten til å takke nei til disse absurde «anbefalingene», men valgte istedenfor å krype for de islamistiske undertrykkerstatene. Dette reiser i sin tur spørsmålet om hva befolkningen skal gjøre med ledende politikere som nå – mer enn noen gang – har gjort seg selv til fotsoldater for denne dystopiske agendaen? Mon om dette ender med at folket må ty til mer «håndgripelige løsninger» som det å fysisk bære disse menneskene ut av Stortingssalen? Må vi virkelig gå til det skritt å kaste de ned Løvebakken med beskjed om aldri mer å vise seg der?

Hvor langt skal disse femtekolonistene få lov til å tøye strikken? Folket selv sitter på svaret her…

Foto: Kjetil Ree

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her