Tyskland tvinger foreldre til å vaksinere barna – bøter på opp til 25 000 kroner

Den medisinske fascismen vinner stadig terreng, og denne gang var det Tyskland som stod for tur. Tyskerne har nå vedtatt vaksinetvang i forbindelse med barndomsinfeksjonen meslinger. Motivasjonen bak vaksinetvangen skal være at vi i de senere år har vært vitne til flere meslingeutbrudd, både i Europa, men også på andre kontinenter. I 2018 sier tallene at 83 000 europeere ble smittet av meslinger. Verdens helseorganisasjon gir vaksinemotstandere deler av skylden for denne utviklingen. Men hvor skummel er denne utviklingen egentlig? Tørre tall viser at meslinger ikke utgjør noen fare for normalt friske barn. Eksempelvis er det nå 30 år siden noen omkom med meslinger her til lands. Det er også mulig å argumentere for at meslinger faktisk styrker barns immunforsvar permanent, og at denne barndomsinfeksjonen derfor representerer et naturlig utviklingstrinn i vår motstandskraft mot sykdom. Vi vet også at vaksiner kan før til alvorlig skade, og da blir det på sin plass å spørre: er det medisinsk og etisk riktig å tvinge denne medisinske behandlingen på en hel befolkning? Mange mennesker reiser seg nå mot dette tyranniet, og kaller det medisinsk fascisme.

For å forsvare det kontroversielle tvangsvedtaket, framholdes det at foreldrenes rett til å velge bort vaksiner ikke skal veie tyngre enn hensynet til liv og helse for mange uskyldige barn. Den tyske vaksinetvangen tenkes innført fra og med mars måned, hvor barn som starter opp i skole eller førskole-tiltak først må kunne framvise vaksine-dokumentasjon. Ifølge ZDF skal det kun innvilges unntak fra vaksinetvangen såfremt det kan forelegges legeattest.

Denne tyske tvangslovgivningen vil medføre at det blir ulovlig for ansatte i førskole å ta imot barn som ikke er vaksinert. Foreldre som unngår å vaksinere barna sine slik loven krever, risikerer bøter i størrelsesorden opp til 25 000 kroner.

Lignende vaksinetvang er allerede innført i Italia, Frankrike og Australia, hvor økonomiske straffetiltak har blitt iverksatt ovenfor foreldre som ikke vil etterkomme kravet til vaksinering mot meslinger og andre sykdommer.

Dagens vaksiner har ingredienser som er i konflikt med god helse. Ta bare det faktum at de aller fleste vaksiner inneholder nervegiften (nevrotoksinet) aluminium. Det finnes ikke dokumentasjon for å hevde det trygt å injisere dette giftstoffet. Man kan også lure på om den alarmerende økningen i autoimmune sykdommer og nevrodegenerative sykdommer generelt, har noe å gjøre med aluminiumet fra vaksinene.

Man kan ikke benekte at vaksiner også fører til akutte skader hos visse av de vaksinerte. Tross at det er vanskelig å vinne fram i saker hvor man søker erstatning for skader i kjølvannet av vaksinering, er det i USA utbetalt rundt 4 milliarder dollar i erstatning. I visse tilfeller er det snakk om livstruende skader, men de vaksinerte omkommer også i spesielt uheldige tilfeller. I USA har praksisen rundt vaksinetvang vært særs drakonisk, hvor barn som har opplevd livstruende reaksjoner på en vaksine ikke har fått fritak for oppfølgingsdosen av samme vaksine. Da snakker man plutselig om kriminalitet i regi av myndighetene.

Alt i alt er det en skummel utvikling når medisinsk behandling er noe som blir tvunget på befolkningen. I dette tilfelle snakker vi også om en høyst tvilsom medisinsk behandling, for hvem tør si noe om vaksinenes nettoeffekt på folkehelsa? I dag er det 30 år siden en norsk statsborger døde med (ikke av-) meslinger. Vi vet at antall meslingetilfeller som rapporteres inn for helsemyndighetene kun utgjør en liten prosentandel av det samlede antall sykdomstilfeller. Meslinger har derfor eksistert i befolkningen i alle disse 30 årene. Likefullt har ingen omkommet av meslinger på denne tiden. Det betyr følgende: ingen dør primært av meslinger. Så hvorfor skal man utsettes for tvang når det kommer til denne vaksinen? Svaret kan nok finnes dersom man spør hvem som tjener penger på at alle – også friske mennesker – blir påtvunget denne medisinske behandlingen.

Det er, som nevnt, veldig vanskelig å vinne fram og få aksept for at man har blitt skadet av en vaksine. Spørsmålet som blir hengende i luften her er: Hvor mange opplever reell skade, livslang sykdom og død som følge av vaksinering? Det er ekstremt vanskelig å si, siden informasjon om dette blir forhindret i å nå fram til offentligheten. Vi vet imidlertid at dødsfall fra selve sykdommen knapt forekommer.

Hvem trekker i trådene bak vaksinetvangen?

I bakgrunnen for det hele finner vi en legemiddelindustri som er domfelt for mange og særs grove forbrytelser. Dette er kanskje ukjent for mange, men her snakker vi om forbrytelser med en slik alvorlighetsgrad at det sorterer inn under betegnelsen folkemord! Ja, du leste rett. Som et eksempel, ta en titt på Vioxx-skandalen. Ta også det faktum at den kontaminerte poliovaksinen gjorde at rundt 100 millioner amerikanere ble smittet med det kreftfremkallende viruset SV40. Polioviruset i vaksinen ble dyrket i en cellekultur hentet fra apenyrer, og denne cellekulturen inneholdt SV40-smitten. Det er nemlig vanskelig å unngå at rester fra vekstmediet havner i de ferdige vaksinene – også den dag i dag. Noe som betyr at vaksiner i utgangspunktet bør regnes som kontaminerte produkter, med sin uforutsigbare biologisk kontaminasjon.

Når medisinsk tvang innføres, er det på høy tid vi drar i nødbremsa! Slikt tilhører den mørke middelalderen, og er ikke verdig en moderne og utviklet sivilisasjon!

Folk våkner til et mye mer nyansert bilde av vaksiner og deres påståtte fortreffelighet

Tidligere levde de aller fleste av oss i god tro om at vaksiner var trygge og effektive. Ja endog at det var vaksinene som hadde reddet vår fortsatte eksistens, vekk fra epidemier med omfattende og alvorlige konsekvenser. Dette er illusjoner! Antall dødsfall for f.eks. meslinger hadde stupt med temmelig nær 100 prosent før vaksinen så dagens lys. Det kan man se eksemplifisert ved de britiske tallene – tall som viser trenden i samtlige i-land:

Diagram: Viser antall dødsfall forbundet med meslinger per 100 000 innbyggere i Storbritannia. Kilde: Suzanne Humphries / Roman Bystrianyk

I dag er folk generelt mer opplyste om denne problematikken, og antall vaksinekritikere har opplevd et skarpt oppsving. På facebookveggen til den danske avisen Jyllands-Posten framkom det en mengde vaksinekritiske kommentarer fra folk som refset tvangsvedtaket i Tyskland. Her er noen av disse kommentarene:

 

 

Kilde: Bygget på en artikkel i Jyllands-Posten

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her