Afghanere får problemer etter 2014

Titusener som har arbeidet for de utenlandske styrkene i Irak og i Afghanistan risikerer brutale represalier når styrkene trekkes ut. Allerede har tolker mistet livet, etter å ha blitt hjemsøkt av militante islamister. Dette utgjør en betydelig utfordring for de land som har hatt sine styrker heholdsvis i Irak og Afhanistan.

Inne utgangen av 2014 skal de amerikanske styrkene være ute av Afghanistan.Også Norge har styrker som trekkes ut. Hva med de tusener av afghanere som blir igjen, etter å ha samarbeidet nært med de utenlandske styrkene? Det ligger nemlig ingen automatikk i at de skal få visum for å reise ut av landet. Nå vokser dette til et ikke ubetydelig problem i forbindelse med uttrekkingen av styrker både i Afghanistan og Irak.

Titusener av afghanere som har arbeidet for de utenlandske styrkene blir nå overlatt til seg selv. Erfaringene har allerede vist at denne utsatte gruppen nå utgjør viktige, individuelle mål for hevnaksjoner og likvidasjoner i regi av de islamistiske styrkene. Svært mange afghanere og irakere frykter nå for sine liv etter at de utenlandske styrkene trekker seg tilbake, og flere blir flyktninger i eget land. I Afghanistan er dette problemet nå spesielt prekært. Taliban-styrkene forfølger mer enn gjerne  hver enkelt person til lemlestelse og brutal død. De lokale tolkene er blant de yrkesgruppene som nå er spesielt utsatt.

Hufftington Post har snakket med en tolk, Faizi; en av flere titusenere av Afghanere som har arbeidet sammen med de amerikanske og allierte styrkene gjennom hele den 12 års lange perioden engasjementet har vart i Afghanistan. Faizi forteller at han har vært med på det meste, og fulgt amerikanske styrker tett, selv i de mest utsatte og farlige områdene av landet. Han har vært med på patruljer, ble overrasket i de samme angrepene og var med da bomber gikk av i og rundt styrkene. I det de styrkene treker seg tilbake blir tolkene og mange andre som har samarbeidet med de utenlandske styrkene overlatt helt til seg selv. Mange har søkt et spesielt immigrasjonsvisum (SIV) til USA, men byråkratiet er stort, og langt de fleste risikerer å ikke få svar før de amerikanske styrkene er ute.

Titusener som har arbeidet for de utenlandske styrkene i Irak og i Afghanistan risikerer brutale represalier når styrkene trekkes ut. Allerede har tolker mistet livet, etter å ha blitt hjemsøkt av militante islamister. Dette utgjør en betydelig utfordring for de land som har hatt sine styrker heholdsvis i Irak og Afhanistan.
Titusener som har arbeidet for de utenlandske styrkene i Irak og i Afghanistan risikerer brutale represalier når styrkene trekkes ut. Allerede har tolker mistet livet, etter å ha blitt hjemsøkt av militante islamister. Dette utgjør nå en betydelig utfordring for de land som har hatt sine styrker heholdsvis i Irak og Afhanistan. Det er heller ikke mulig å fraskrive seg alt ansvar for de partnerne som er igjen, i de to landene.

Av sikkerhetsgrunner kvier den amerikanske administrasjonen seg for å ta inn store mengder sivile fra Afghanistan, og hver enkelt asylsøknad blir følgelig behandlet grundig. Siden det dreier seg om mange tusen som har søkt nesten samtidig, vokser dette til en utfordring i seg selv. I praksis vil dette stort sett ende med avslag, og da er disse utsatte gruppene prisgitt sin skjebne i et land som fortsatt ikke er stabilisert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her