Agenda 2030 & Verdensregjeringen: Velkommen til fremtidens slaveplanet!

En artikkel av May-Harriet Seppola:

På FNs toppmøte 25-27 september 2015 ble planen for hvordan verden skal styres fra 1 januar 2016 fram til 2030 lagt frem; Alle FNs 193 medlemmsstater aksepterte Agenda 2030 – den nye dagsorden for bœrekraftig utvikling.

Denne agenda oppfordrer til handling fra alle land , uansett økonomisk velstand.
Agenda 2030 omfatter en universelt , forvandlende og sammenfattende ordning.

Pave Frans var til stede i FNs hovedkvarter i New York i september 2015, da FN feiret 70 år,under fremleggesen av Agenda 2030. Han appelerte til at alle land burde skrive under på dette dokumentet.

Dette er den nye verdens orden i praksis;

 1. Mer styring over land og folk
 2. Mindre frihet.
 3. Høyere skatter.
 4. Fri flyt av varer og tjenester .
 5. Kontroll på alle plan .

Agenda 2030 består av 17 utviklingsmål og 169 universelle delmål.

Det skal bli fred og helse for alle, verden skal bli ett nytt paradis med en klode uten klimaproblemer og alle mennesker skal befris fra fattigdom.

Alle land i verden skal bli med på denne planen, de rike skal hjelpe de fattige, og så får alle det likt og like bra; høres ikke det bra ut?

 • Mål 1: Få slutt på fattigdom i alle slags former overalt.
 • Mål 2: Få slutt på sult, oppnå sikker tilgang på mat og få bedre nœring og få til ett bœrekrafrig jordbruk.
 • Mål 3: Garantere ett liv i helse, oppnå velferd for alle uansett alder.
 • Mål 4: Garantere kvalitets-utdannelse for alle og fremme muligheter for livslang utdannelse for alle.
 • Mål 5: Oppnå likhet mellom kjønnene og gi makt til alle kvinner og jenter .
 • Mål 6: Oppnå tilgang på vann og kloakk for alle.
 • Mål 7: Garantere sikker og bœrekraftig energi til billigste pris for alle
 • Mål 8: Fremme økonomisk vekst, produktiv sysselsetting og verdig arbeid for alle.
 • Mål 9: Bygge infrastruktur, og bærekraftig industri
 • Mål 10: Minske ulikhetene mellom landene
 • Mål 11:Byene og menneskelig bebyggelse skal vœre for alle – Dette åpner for masseinnvandring
 • Mål 12: Det skal bli sikre og bærekraftige forbruks- og produksjonsmønster.
 • Mål 13: Bekjempe klimaforandringene og deres følger
 • MåL 14: Bevare og bruke havet i en bœrekraftig utvikling.
 • Mål 15: Beskytte, gjenopprette og fremme bœrekraftig bruk av jordens økosystem – stoppe tapet av biologisk mangfold..
 • Mål 16: Tilgang til rettferdighet for alle og bygge effektive institusjoner på alle nivå.
 • Mål 17: Styrke midlene for gjennomføring av globalt bœrekraftig samfunn for alle.

Lederne i alle land har underskrevet 169 punkter i Agens 2030 og har således gitt FN makt og autoritet over

Utdannelse , familie, eiendom, mat, helse, ernœring, jordbruk, industri, hav, elver og vann, inkludert fisk og olje, luft og økonomi

Innvandring framstille som meget posiivt. FN vil ha regulert innvandring.

I artikkel 29 står det

“Vi erkjenner at det er positivt med innvandring for å få en inkludernde vekst og bœrekraftig utvikling . Vi erkjenner at at den mellomfolkelige innvandringen er en flerdimensjonal virkelighet av stor betydning for det landet de kommer fra, for det landet de vandrer over og for det landet de kommer til. Landene skal samarbeide seg imellom for å sikre en trygg, ordnet og regulert innvandring”

Jesuittene (Pavens soldater) har opprettet en egen underavdeling som har spesielt å gjøre med innvandring (Jesuit Refugee Sevice) JRS. De arbeider for å integrere flyktninger i nye land og kulturer .

I alle land leser vi om innvandringsproblemer. Politikerne argumenterer for og imot, men planen er allerede lagt i AGENDA 2030.

Den ikke ukjente Kurt Waldheim, som var blitt generalsekretær for FN, talte noen få år senere til UNICEFs hovedstyre og sa:

“Inntil nokså nylig har ansvaret for utviklingen av barna i de fleste samfunn ligget helt og holdent på foreldrene…. Dette … er under endring. Det må være påkrevet at prosessen å utvikle barna må være samfunnets oppgave i en helhet – på nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette forstod lederne av UNICEF klart fra den første stund….”

I 1981 var amerikanske pedagoger klare til å iverksette UNICEFs visjon. Missouris utdannelsesdepartement lanserte det første program under regjeringsmyndighet som rett frem skulle gi foreldrene forskrift om hvordan de skulle oppdra barna sine. Under det villedende programnavnet Foreldre som Lærere (PAT) ble det først innført som et frivillighetsprosjekt til hjelp for barn med spesielle vanskeligheter. 
Fem år senere var det innført i 40 stater og «minst åtte stater i utlandet».

I 1994 fikk prosjektet status som vedtatt lov under programmet Goals “2000”:http://www.riksavisen.no/hva-hendte-med-foreldre-rettighetene/

Grunnloven blir konsekvent satt til side for dette politiske instrumentet til den marxist- kommunistiske stats-styrelsen. Dette er ett ledd i planen for hvordan eliten skal samle
verdens nasjoner og enkeltmennesker under deres lederskap.

Her kommer de 7 punktene som er deres
 overordnede rettesnøre.

 • Avskaffelse av monarkiet og all
regjering.
 • Avskaffelse av privat eiendom.
 • Avskaffelse av arv.
 • Avskaffelse av patriotisme og
nasjonalisme.
 • Avskaffelse av familien, ekteskap og
moralitet og innføring av kollektiv kontrollert utdannelse.
 • Avskaffelse av all religion.
 • Opprettelse av En Ny Verdensorden med
 En “Verdensregjering”

Du finner en egen temaside om Agenda 2030 og Verdensregjeringen som går i dybden av galskapen her: New World Order

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her