Hjem Forfattere Artikler av Kjell-Olav Pettersen

Kjell-Olav Pettersen

18 ARTIKLER 0 KOMMENTARER

USA PÅ GODT OG VONDT

President Trump har vært på Statsbesøk i Frankrike – ikke bare for å feire Frankrikes Nasjonaldag,men også for å MINNES at det er 100...

VÅRT POLITISKE ¨KARTELLs¨AVLEDNINGMANØVER FOR Å UNNGÅ EN DEBATT OM GRUNNLOVENS PARAGRAF 75k

Med referanse til mitt VALGKAMPTEMA nr 1. ønsker jeg å tillegge følgende: Når man leser http://www.vg.no/nyheter/innenriks/stortinget/lundteigen-om-visittkort-med-gullskrift-det-er-saa-mye-jaaleri-paa-stortinget-for-tiden/a/24088329/ hvor noen av våre politikere uttaler seg om Byggesprekken på...

EØS avtalen – Stortingsvalgs tema nr 8

Så vidt jeg forstår, er SV, SP og et økende antall FRP-ere og også kanskje AP-ere – grunnet de siste dagers strømninger i LO...

Revisjon av Statsbudsjettet – Stortingsvalgs tema nr 4

For å ha bedre kontroll med regjeringens bruk av konsulenttjenester må det opprettes en egen post i statsbudsjettet samt at Stortinget utarbeider en klar...

Valgloven – Stortingsvalgs tema nr 3

Ideelt sett ville et storting som ga et speilbilde av folket, være ønskelig. Ifølge CIVITA økte andelen stortingsrepresentanter fra offentlig sektor og interesseorganisasjonene (med politisk...

Lokaldemokratiet – Stortingsvalgs tema nr 2

Kommunalt selvstyre ble vedtatt som en ny bestemmelse i Grunnloven av Stortinget 31.03.2016. Norge forpliktet seg allerede i 1989 gjennom Europarådets lokaldemokraticharter til å...

Stortingsvalget 2017 – viktig tema alle politiske partier bør ta stilling til

Personlig foretrekker jeg å gi min stemme til en politiker med integritet, som jeg har tiltro til. I dag er dette mangelvare, og det...
Den Norske Grunnloven legges i Eidsvoll 1814!

Grunnlovens paragraf 75k – Stortingsvalgs tema nr 1

«Det tilkommer Stortinget å utnevne fem revisorer som årlig skal gjennomse statens regnskaper og bekjentgjøre ekstrakter av dem ved trykken; regnskapene skal tilstilles disse...