Biodiesel – Hva skjer i saken?

Noen husker muligens noen år tilbake da en produsent i Østfold hadde utviklet et konsept for særdeles miljøvennlig produksjon av biodiesel. Biodieselen var faktisk av så høy kvalitet og ble produsert så ”rent” at den overgikk alt man hadde sett tidligere.

Mange vil dermed spørre hva bakgrunnen er for at man ikke kan får benyttet denne dieselen, og svaret på det er enkelt. Selskapet som utviklet løsningen, EcoFuel,  gikk konkurs etter at Tolldirektoratet fattet et vedtak om at drivstoffet skulle avgiftsbelastes på lik linje med mineraloljebasert drifstoff.

Det er mange grunner til at denne saken er merkelig.

For det første er drivstoffet utviklet ved at man benytter en spesiell prosess der naturgass behandles ved en metode som kalles reaktering som fører til at den inntar en varig flytende form.  Prosessen omtales også som ”gas-to-liquid”, eller GTL.  Drivstoffet er helt kjemisk identisk med naturgass LPG, som er fritatt for mineraloljeavgift (avgiften utgjør ca kr 3,50 pr liter). Forstå det den som kan.

For det andre er drivstoffet betydelig ”renere” enn andre typer flytende drivstoff. Tester foretatt viser at utslippene av Nox (nitrogenoksyder) er mellom 40 og 60% lavere enn tilsvarende diesel.

Det tredje poenget å se på i saken er at drivstoffet enkelt kan produseres lokalt og gi arbeidsplasser med tilhørende inntekter der en eventuell fabrikk lokaliseres. Produskjonen er “ren” uten utslipp av noe slag. Samtidig baseres dette drivstoffet på gass (LNG), og dermed unngår man å bruke f.eks korn eller andre planteprodukter, som heller bør benyttes til matvarer/dyrefor.

Et viktig moment i saken rundt avgiftene på biodiesel er også at all den tid produktene avgiftbelegges på samme måten som øvrig drivstoff, vil ingen nye produsenter starte opp, og taperne i så måte blir både miljøet og forbrukerne.

Daværende nestleder i stortingets transportkommité (nå statssekretær i Samferdselsdepartementet) Bård Hoksrud, uttrykte i januar 2012 sin undring over gevinsten ved å  slå et firma konkurs som kunne ryddet opp i store deler av miljøutfordringene i de største byene.

Det blir spennende å se hva som er vår nye regjerings standpunkt i denne saken, og Norgesavisen kommer tilbake med et intervju med Bård Hoksrud der denne og andre saker omtales.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her