BIT FOR BIT DIKTATUR OG BRUK AV UNNTAKSTILSTAND

Det refereres her til en artikkel i Dagbladet fra 14. juni 2019, hvor den norske utøvende myndighet har gitt seg selv adgang til å lovregulere hva den selv skal kunne gjøre – sitat Dagbladet:
“I februar i fjor satte daværende justisminister Sylvi Listhaug ned et utvalg som skulle vurdere om dagens beredskapslovgivning gir tilstrekkelig fleksibilitet i krisesituasjoner.

Dagens beredskapslov åpner for at regjeringen ved krig, krigsfare eller når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare, kan gi bestemmelser av lovgivningsmessig karakter. Det var spesielt den høye tilstrømmingen av asylsøkere høsten 2015 som viste at det også i fredstid kan oppstå ekstraordinære situasjoner.

I dag kommer utvalget med sin rapport og anbefaling. Her foreslås det en sektorovergripende fullmakts- og suspensjonshjemmel i en egen krisefullmaktslov.

Altså en ny kriselov.” Sitat slutt. Red. anm.

Min kommentar:

Geir Ivar Jørgensen

Vi har blitt vant til at norsk suverenitet og demokrati fjernes bit for bit. Dette er et lovforslag som fortsetter å bryte ned folkets demokratiske medvirkning, og endatil lovhjemler at det kan norske regjeringer fortsette med.

Begrunnelsen er håndtering av krisesituasjoner. Men det har vi beredskapsloggivning til for å håndtere. Dersom den ikke er god nok, får man gjøre den bedre.

Det lovforslaget som her legges frem gir regjeringen større fullmakt. Blant annet til selv å avgjøre hva som er en stor nok krise for dem, til å utløse unntakstilstand. Fordi det er det dette lovforslaget innebærer. Det gir regjeringen større frihet til å erklære unntakstilstand og iverksette tiltak som ellers ville ha vært lovbrudd.

Den franske regjeringen har over tid, og særlig i den seinere tid, gjort tilsvarende bit for bit endringer for å håndtere kriser. Og det er liten tvil om hva slags krise regjeringen i Frankrike da tenker på. Det er å håndtere demokratiske og sosiale kriser der folket protesterer og folkets misnøye vil ha regjeringen fjernet. Gule vester i Frankrike har fått føle konsekvensene av den type lovforslag Sylvi Listhaug her fremmer.

På dette bildet ser vi diktator aspirantene (ref. Dagbladets artikkel – red. anm.). Dem som drømmer om å regjere autoritært og totalitært, og fri fra demokratiets begrensinger for utøvelse av individuell makt. Dette er politikere som arbeider for den sterkestes rett. I kapitalismens økonomiske teori betyr det: “Survival of the richest”.

Den lovgivning de her vil ha vedtatt er for å håndtere kriser som rammer de aller rikeste i form av folkets opprør og protest mot utbytting og slaveri for de rikeste. Dette er lovgivning for å støtte opp under: “Survival of the richest”.

Løgnerne har ordnet det slik at de selv står for kontroll og høringer til om alt går riktig for seg. Det er riktig koselig at de politisk kriminelle får utøve kontroll og justis med seg selv. Da kan de beskytte og verne hverandre i deres interne nettverk.

Som man ser fra bildene i følgende lenke er det flere berømte serieløgnere i kontroll- og konstitusjonskomiteen:

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her