BØR BYRÅDET I OSLO SETTES UNDER STATLIG ADMINISTRASJON FREM TIL VALGET?

0
3

Aftenposten skriver den 22.2.2018 at Bymiljøetaten vurderer å stenge Ring 2 mellom Majorstua og Carl Berner for biltrafikk og heller anlegge trikkespor i traseen. Hvis de ikke forstår hva det vil innebære for byens innbyggere og næringsliv, bør byrådet settes under administrasjon frem til valget.

Et byråd som produserer kunstig snø og transporterer den til Oslo for å anlegge skiløyper på en parkeringsplass på Tøyen der dagens innbyggere er mer komfortabel med ørkenvandring, har heller ikke livets rett. Hadde de enda kjørt dit noen sandlass, kunne de nå ha vært brukt til å strø med. Resten av de bortkastede pengene kunne da vært brukt til regulær snørydding for å sikre skattebetalerne den fremkommeligheten de har krav på. All transport medfører en belastning på miljøet og det er tydelig at byrådet er mer opptatt av å blokkere skattebetalernes parkeringsplasser enn å ihensynta miljøet.

I tillegg er det tippet forurenset snø ved Oslos drikkevannskilde, slik at Oslos befolkning kunne risikert å bli forgiftet av nettopp de om har ansvaret for beboernes og byens sikkerhet, helse og miljø. Lippestads elleville oppkjøp av overprisede eiendommer på Oslo Vest er nok et eksempel på den hodeløse styringen av Oslo.

Byråd Inga Marte Thorkildsens ulovlige mobbing med karakteristikker av andre mennesker som rasister er nå politianmeldt. På de felter hun har hatt ansvar for, har det for henne vært viktigere å drive sosialistisk signalpolitikk enn å ivareta brukernes interesser som burde være hennes prioriterte oppdrag.

Et byråd som ser det som sin hovedoppgave å trakassere byens innbyggere, vil aldri kunne bli gjenvalgt. Derfor er det kanskje best å stoppe dem nå før all infrastruktur opparbeidet gjennom generasjoner blir vandalisert.

Skribent: Øyvin Sørlie | Foto: wikipedia

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

kr.
Kontakt opplysninger

Kredittkort opplysninger
Denne betalingen er sikret og kryptert via SSL

Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig Donations

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR