De færreste tør å gi uttrykk for hva de egentlig mener – ytringsfriheten har dårlige kår i dagens Norge.

Vi er som nordmenn flest alltid forsiktige med hvordan vi ytrer oss, primært for å unngå at andre skal føle seg støtt av våre ytringer.

En ny undersøkelse foretatt av Institutt for Samfunnsforskning viser med stor grad av tydelighet at vi nordmenn i de fleste settinger er redde for å ytre oss på måter som kan oppfattes feil.
Tallene varierer litt, det er blant annet forskjell på hvordan kvinner og menn ser på hvilke ytringer man tør uttrykke i det offentlige rom.

Felles for alle grupper i undersøkelsen er at kvinner i alle de tre tenkte eksemplene er langt mer forsiktige i hvordan de tør si sin mening. Faktisk er det under 10% som ønsker å si sin oppriktige mening ut fra noen av kriteriene angitt. For menn er tallene betydelig  høyere, men også her er resultatene av undersøkelsen nedslående lesning: Kun rundt 20%  av mennene i undersøkelsen tør å si sin mening. En oppsummering av funnene i undersøkelsen finnes i denne artikkelen fra NRK.

Ikke overraskende er det ytringer knyttet til forhold rundt religion, kulturelle forhold, etnisitet og legning som man har størst problemer med å uttrykke.

Negative ytringer rettet mot innvandrere, samt ytringer som omtaler muslimer, topper lista over hva man ikke anser som akseptabelt å ytre seg om. Ytringer rettet mot andre religioner/kristne, samt ytringer rettet mot politikere ansees som langt mer akseptabelt. Nedsettende ytringer om homofile fremgår i undersøkelsen som det som ansees som minst akseptabelt.

Det er åpenbart et problem for demokratiet at store deler av befolkningen ikke tør å uttrykke sine oppriktige meninger. Historien har vist at når det skjer et skifte i opinionen, så følger det ofte til at “upopulære” ytringer i et akselererende tempo kommer til overflaten.

I så måte spørs det om ikke mindre fordømmende holdninger fra mediene hadde vært å foretrekke.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her