De nye strømmålerne er helsefarlige og kan avsløre privat informasjon om deg og din familie

Da de nye teknologien til de nye strømmålerne (AMS) var oppe til vurdering, kom Datatilsynet på banen og advarte mot faren for at målerne kunne brukes til å tappe norske husstander for sensitiv privat informasjon. Ikke uventet ble dette oversett av våre myndigheter, og målerne ble vedtatt installert over hele landet. Nå viser det seg at det militære Forsvarsbygg nøler med å ta i bruk de nye smartmålerne – nettopp som følge av at målerne kan gjøre at gradert informasjon havner på avveie.

Under lobbyeringen for de automatiske strømmålerne ble alle fordeler for forbrukerne sterkt framhevet. Her skulle forbrukerne slippe å lese av strømmålerne selv, og de skulle få bedre oversikt over eget forbruk. Og, ja, med disse målerne skulle strømregningene bli mer nøyaktige. At erfaringen nå viser at strømregningen synes å ha skutt i taket for mange – med uendret forbruksmønster – har vært forsøkt forklart med at de gamle målerne var unøyaktige. Det betyr altså at norske husstander hatt strømmålere med store avvik i flere tiår. Så får det være opp til den enkelte om han vil tro på det. Også i USA har de nye strømmålerne og sterkt økede strømregninger utløst raseri hos forbrukerne. Av andre fordeler vi forbrukere har vært forespeilet, er at strømbrudd kunne meldes raskere og dermed bli reparert raskere.

Utgangen av 2018 var fristen for installasjon av de nye strømmålerne i norske hjem. Men nå har Forsvarsbygg fått ett års utsettelse på installasjonen. Forsvaret føler seg nemlig utrygg på risikoen for lekkasje, og ønsker forhindre at sensitiv informasjon kommer på avveie.
De [Forsvarsbygg] ønsker å vurdere de smarte målerne opp mot sikkerhetsloven, og vi har gitt en utsettelse slik at de kan gjøre det, sier Guro Grøtterud, seksjonssjef for sluttbrukermarked i NVE til NRK.

Smartmålerne sender informasjon til nettselskapet på timesbasis, men Grøtterud framstiller risikoen for lekkasje som å være kun av teoretisk art. Hun begrunner det med at informasjonen sendes gjennom lukkede nett. Men, som kjent, selv ikke lukkede nett er sikre med hensyn på innbrudd/hacking.
Mest sannsynlig så vil vi med hensyn til sikkerhetslovens vurderingsgrunnlag unngå å ha AMS-målere i alle anlegg, sier senioringeniør i Forsvarsbygg, Terje Neshjem.

Også Statsbygg avventer med å installere de nye smartmålerne i alle sine bygninger. I skrivende stund er snaut 80 av totalt 780 bygg uten denne typen måler. I følge Statsbyggs kommunikasjonsdirektør, Hege Njaa Aschim, handler det om sikkerheten:
– For oss så handler det om sikkerhetshensyn, men detaljene kan vi ikke gå ut med. En automatisk strømmåler vil gi forbruk av ulikt slag. Den kan si noe om hvor mange mennesker som befinner seg i bygget, hvilken temperatur det er og hvilken aktivitet det er inne i bygget. Dette er informasjon som ikke alltid skal ut til andre.

Det Njaa Aschim sier her vitner om hvilken informasjon nettselskapene nå har mulighet til å samle inn gjennom de automatiske strømmålerne. Det er selvsagt ikke ønskelig at utenforstående skal kunne ha tilgang på informasjon om hvorvidt beboerne i et hus er hjemme eller ikke, om de sover eller er våkne m.m. Men likefullt ble altså dette ignorert av norske myndigheter, og denne typen målere vedtatt installert i samtlige husstander. Ikke bare det, men myndighetene valgte også å basere disse målernes teknologi på kjent helseskadelig mikrobølgestråling. Dette er noe myndighetene i ettertid har forsøkt å tilbakevise, både ved feilaktig å hevde at strålingen er ufarlig og at målerne stråler langt mindre enn de faktisk gjør. Uhørt! En kablet løsning, som faktisk var oppe til vurdering, ville klart vært å foretrekke sett fra et helsemessig perspektiv. På denne måten har norske borgere blitt påtvunget både helsefare og utstyr for spionasje i sine egne hjem.

Dersom du ønsker å velge bort denne teknologien, kan dette være en side verdt å besøke.

Kilde: NRK

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her