Den elektroniske asbesten kommer stadig tettere på

988

I Nederland har det skjedde det nylig noe ganske spesielt. Det vil si, spesielt men ikke ukjent, for dette fenomenet har blitt observert flere andre steder. Jeg snakker her om døde fugler som ramler ned fra luften i dusin- og hundrevis. Årsaken er åpenbart å finne i en eller annen miljømessig påvirkning ettersom ingen sykdom kan føre til plutselig, samtidig masse-død blant fugler. Og, surprise, surprise(?), her famler man fullstendig i blinde med hensyn til årsaken. Myndighetene skjønner ingenting.

Hvem skjuler seg bak etiketten ‘Myndigheter’?
Som mange etterhvert har blitt klar over, er ikke ‘myndigheter’ helt det de framstiller seg som. Myndigheter (Moder stat) er ikke den overordnede autoritet som jobber for å fremme folkets interesser. Idéelt sett skulle myndighetene opprettholdt samfunnstjenester, så som å forsyne folket med rent drikkevann, kloakk-drenasje, renovasjon, helsetjenester etc. Dessverre er historien en ganske annen, for våre myndigheter er kjøpt opp av storkapitalen, og beskytter derfor sine sponsorer framfor befolkningen. Mer presist; myndighetene beskytter storkapitalen, og den som betaler prisen for dette er befolkningen som blir tvunget til å forsake sin frihet og sine rettigheter. Og, ikke minst, vi må også forsake liv og helse.

5G og omfattende fugledød i Nederland
I slutten av oktober ramlet minst 150 stær samtidig død ned fra trærne i en offentlig park i den nederlandske byen Haag. Og, som nevnt, “årsaken er i det blå”. Det er imidlertid på det rene at det pågikk testing av den elektroniske asbesten – 5G – i dette området da den omfangsrike og plutselige fugledøden inntraff. Det er svært betenkelig at dette sammentreffet ikke får større fokus.

I følge en kilde var frekvensene som ble brukt oppe i 7,40 GHz på det meste. Til sammenligning opererer 4G på frekvenser opp til 2,6 GHz, altså bare 1/3 av den energien som var i sving under 5G-eksperimenteringen i Haag. Jo større frekvens, jo større energi. Og jo større energi, jo større skadepotensiale. I en tidligere fase av uttestingen skjedde det samme, og til sammen 300 stær anslås å ha omkommet. Merk: Disse fuglene ramlet til bakken på samme tid. Her er en video som omtaler hendelsen (skru på automatisk teksting til norsk):

På et hustak rett over gata hvor stærene ramlet om var det utplassert en ny 5G-mast, og testen pågikk samtidig med at disse fuglene omkom. Ender i nærheten skal også ha reagert kraftig hvor de samtidig forsøkte å stikke hodene under vann for å unngå strålingen. Noen ender fløy vekk. I Sveits hadde man tidligere opplevd urovekkende effekter på kuer ved 5G-uttesting. Kuene regelrett kollapset.

En slik hendelse er jo journalistisk sprengstoff, men den udugelige rikspressen har (som vanlig) vist seg veldig treig ovenfor det å ta tak i saken. Det er vel knappest noen stor gjetning at årsaken til denne stillheten har med penger å gjøre. Tett samkvem og pengeflyt mellom storindustrier er gitt, og publisitet rundt en sak som dette ville kunne kompromittere interessene til den elektroniske industrien. Så da er det jo behendig at medieindustrien ser en annen vei. Store finansielle interesser lurer i bakgrunnen her, og det synes ganske klart at 5G skal rulles ut. Koste hva det koste vil av liv og helse.

5G-teknologiens høye frekvenser krever at basestasjonene/senderne må stå svært tett stablet i bebyggelsen, noe som betyr at befolkningen vil bli badet i denne strålingen 24/7.

Myndighetene støtter seg på avslørt svindel
Vi vet at allerede at 3G og 4G skader cellene våre bl.a. ved å forårsake lekkasjer og skade på arvestoffet (les bl.a. hva uavhengige og pålitelige kilder som Einar Flydal og Folkets Strålevern har skrevet om dette). Og, som nevnt, 5G har mye større energi og presumptivt derfor større skadepotensiale. Vi kan bare spekulere i hvilke uhyggelige helsekonsekvenser befolkningen kommer til å erfare når 5G rulles ut over hele landet.

Det er forstemmende å oppleve at myndighetene bare vender en kald skulder til alle de som forsøker mane de til fornuft, og holder fast på forskningen til den tyske stiftelsen ICNIRP. Denne “forskningen” er altså hva myndighetene framholder for å kunne hevde at det ikke er noen grunn til å være redd, men ICNIRPS arbeid er for lengst avslørt som svindel. Når helsemyndighetene viser til svindel for å kunne rettferdiggjøre og gjennomføre utrullingen av 5G, er det bare én dekkende karakteristikk: Dette er statlig kriminalitet! Myndighetene består imidlertid av konkrete enkelt-individer, og hvem er det her som trenger å bli trukket fram i lyset etter håret?

Akkurat som for 4G-teknologien, er Norge et pionér-land når det kommer til 5G. I pionér-kommunen Kongsberg skal 5G-teknologien allerede være ferdig implementert. Nesten synd å si det, men på ett vis er det å håpe at befolkningen i Kongsberg blir sjuk såpass kjapt at vanviddet demrer for resten av oss. Slik kan nemlig resten av landet bli skånet for denne galskapen som våre myndigheter nå forsøker kaste over oss.

Mer lesestoff om fugledøden kan finnes herher og her.

En annen utmerket norsk artikkel om 5G kan finnes her.

Tips: Bli med i Norgesavisens sosiale nettverk – ett sosialt nettverk for deg som er opptatt av Norges fremtid.

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her