Den fjerde statsmakt – media´s – manglende interesse for mangler ved Riksrevisjonens sammensetning og virkemåte

1
4
  1. DEN FJERDE STATSMAKT:

NRK

Like etter programmet ¨TORP¨ med Riksrevisor Foss den 2.Juni 2017 sendte jeg flg mail til Torp kl 22:26:

¨Hei,

Jeg bor i utlandet og hørte først om kveldens program i VG i kveld.Mange velgere er interessert i en DEBATT om RIKSREVISJONEN før årets Stortingsvalg.Synd jeg ikke fikk sendt denne mailen til deg før programmet - sehttps://norgesavisen.no/grunnlovens-paragraf-75k/

Vennlig hilsen,

Kjell-Olav Pettersen¨

Han svarte omgående kl 22:43 (han kunne umulig hatt tid til å lese innlegget om RIKSREVISOREN):

¨Takk, men neitakk.

Mh

Ole Torp¨

For øvrig mener Jeg at NRKs beskrivelse av dette ukentlige programmet kan diskuteres:

¨Et aktuelt og dyptpløyende intervjuprogram. Hver uke inviterer programleder Ole Torp en aktuell gjest til å sitte i stolen.¨ I dette tilfellet var ¨pløyingen¨ ikke særs ¨dyp¨ -  Det ville vel vært på sin plass å spørre Riksrevisoren om han syntes dagens Riksrevisjon FUNKSJONERTE i h t Grunnlovens paragraf 75k???

TV2 var ikke interessert. 

Aftenposten var høflige da den i det minste svarte på henvendelsen.Den 23.juni sendte jeg en ny forespørsel direkte til redaktør Harald Stanghelle,men han svarte ikke:

¨Hei,

For en måneds tid siden sendte jeg min artikkel om Stortingsvalget til Aftenposten og fikk avslag.Jeg gjør et nytt forsøk og vedlegger:

  • Innledningen samt Valgkamptema ¨RIKSREVISJONEN¨
  • KONKLUSJONEN på en evalueringsartikkel som jeg skriver på nå hvor jeg kommenterer svar mottatt fra de politiske partiene og DEN FJERDE STATSMAKT.

Jeg håper du finner innholdet INTERESSANT.

Vennlig hilsen,

Kjell-Olav Pettersen¨ 

I tillegg ble flere aviser fra ytterste VENSTRE til ytterste HØYRE  kontaktet og ingen – som forventet -  svarte! 

Jeg er meget skuffet over VG som ble anbefalt meg av en venn som for noen år siden var aktiv i rikspolitikken. Til tross for disse to henvendelser til VGs Politiske Redaktør – INTET SVAR: 

lø 03.06, 01:29

hanne.skartveit@vg.no;

post@norgesavisen.no

¨Hei,

Personlig mener jeg at alle 5 RIKSREVISORENE ER INHABIL¨ 

og vedla min artikkel om RIKSREVISJONEN

ti 06.06, 22:44

hanne.skartveit@vg.no

¨Hei igjen,

Jeg har ikke mottatt svar på min henvendelse og tør håpe på å høre fra deg.For ordens skyld vedlegger jeg nedenfor innledningen på min artikkel om denne Grunnlovsparagrafen.

Etter at artikkel-serien om Stortingsvalget 2017 har blitt publisert vil jeg publisere en ny artikkel hvor jeg vil omtale kommentarer mottatt fra Politikerne,Interesseorganisasjonene,Mediene og Leserne og håper at jeg innen den tid mottar et svar på mitt spørsmål til VG: ¨Det er STORTINGSVALG i September og en debatt om Grunnlovens paragraf 75k ville sikkert mange velgere sette pris på.Håper VG engasjerer seg?? ¨

Vennlig hilsen,

Kjell-Olav Pettersen¨ 

Den 29.juli ble flg mail sendt til

harald.stanghelle@aftenposten.no;

Hei igjen,

Jeg tør håpe på at det som jeg opplever som en USKREVEN POLITISK SENSUR i Norge vil bli avdekket enten av din avis eller av DOMMERFORENINGEN som også er tilskrevet.

Vedlegger min siste artikkel om Stortingsvalget som vil bli publisert i en liten NETTAVIS om et par dager og som også er tilsendt Hanne Skartveit siden VG var den første avisen i DEN FJERDE STATSMAKT som tok opp skandalen.

Vennlig hilsen,

Kjell-Olav Pettersen

 

STORTINGETS DIREKTØR – IDA BØRRESEN – KAN BLI EN NØKKELPERSON I ÅRETS VALGKAMP 

Jeg viser til min artikkel av 6.juli om vårt politiske ¨Kartells¨avledningsmanøver for å unngå  debatt om GRUNNLOVENS PARAGRAF 75k. 

I en artikkel I Aftenposten den 16,juli forsvarer direktøren seg og i en artikkel i Aftenposten den 28.juli blir hennes fremtidige skjebne kommentert av professorene Frank Aarebrot (UiB) og Eivind Smith (UiO).

Aarebrot sier bl a: ¨ Stortinget vil vinne -Selv om Børresens forståelse skulle vært den riktige, hjelper det lite. I en strid mellom administrasjon og Stortinget vil det være Stortinget som vinner. Det er de som har makten.¨

Smith  beskriver situasjonen som unik og alvorlig, spesielt fordi den kan svekke tilliten til Stortinget som demokratiets nøkkelinstitusjonog sier videre: ¨Det kan vel tenkes at noen har merket seg at hennes seks år lange åremål utløper våren 2018. En så sterk mistillit som den som nå kommer til uttrykk i forholdet mellom «eieren», altså Stortinget, og dets administrasjonssjef, hadde vanskelig kunnet vedvare i andre typer av institusjoner. Når de tre lederne av kontroll- og konstitusjonskomiteen taler, gjør de det på mange måter på vegne av hele Stortinget.¨Uansett tror han at høstens stortingsvalg kan bli avgjørende, ikke bare for presidentskapet, men også for Børresen.

¨Det faktum at disse to sakene kom opp til sluttbehandling få måneder før valget, har nok bidratt til å skjerme presidentskapet. I oktober skal jo det nyvalgte Stortinget uansett konstituere seg og velge nytt presidentskap.¨Det er også dette presidentskapet han tror må håndtere mistilliten mot Børresen.

Aarebrots uttalelse om at Stotinget vil vinne finner jeg forbausende, men forståelig basert på Smiths uttalelse: ¨ den kan svekke tilliten til Stortinget som demokratiets nøkkelinstitusjon 

Når jeg sier at direktør Børresen kan bli en nøkkelperson i Valgkampen er det knyttet til min påstand  om at RIKSREVISJONENs LEDELSE ikke er i h t GRUNNLOVENs paragraf 75k. Hun kan hevde at LEDELSEN er INHABIL og følgelig forlange ny gransking, ny rapport og evt ny høring i Kontroll og konstitusjonskomiteen etter at RIKSREVISJONEN har fått ny ledelse i h t Grunnloven. 

Justismord ønskes ikke i Norge – i hvert fall ikke i regi av vårt Storting! Alle «rettsstater» har juridiske «sikkerhetsventiler» (bl.a. prinsippet om In dubio pro reo) for å hindre justismord. Prinsippet om at tvil om faktum skal komme tiltalte til gode, har røtter tilbake til romerretten. Prinsippet er stadfestet i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6.2 og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 14.2.

En kan ikke hevde at STORTINGET må vinne p g a at dette kan svekke tilliten til Stortinget som demokratiets nøkkelinstitusjon – HAR STORTINGET OVER TID SVEKET og MISBRUKT GRUNNLOVENs PARAGRAF 75k – må STORTINGET stilles til ansvar og UMIDDELBART korrigere situasjonen og komme med en uforbeholden unnskyldning til DET NORSKE FOLK! 

Vel, vi har ennå ikke sett slutten på denne saken og det vil ikke forbause meg om STORTINGET får sin direktør til å akseptere en ¨minnelig¨ ordning for å unngå ¨støy¨ og at spørsmålet om Grunnlovsparagrafen kommer opp i det offentlige rom. 

Kjell-Olav Pettersen

Bladet VESTERÅLEN svarte i det minste på henvendelsen selv om den ikke fant det interessant å publisere artiklene eller deler av disse.I tillegg skal det ha ROS for å være den eneste – så vidt jeg kan se – som har publisert Cato Monrads artikkel om NORGESHISTORIENS STØRSTE STATLIGE OVERSKRIDELSE!Avisen skal også ha ros for publisering av solide artikler om FORSVARET og FISKERINÆRINGEN.

I tillegg har jeg gitt informasjon om artikkelserien til flere INTERESSEORGANISAJONER 

Selv om jeg har kritisert den FJERDE STATSMAKT understrekes at KRITIKKEN kun har vært rettet mot:

  1. Manglende vilje til å publisere andre POLITISKE MENINGER ENN SINE EGNE
  2. Mangel på POLITISK NØYTRALITET – hadde journalistene vært OPPLYSENDE i s f politisk MANIPULERENDE ville nok det negative kallenavnet ¨DEN FJERDE STATSMAKT¨ forsvinne og følgelig resultere i flere lesere!
  3. Mangel på analyse av ÅRSAKEN til enorme statlige overskridelser og bruk av enorme summer til konsulent-tjenester.Hadde journalistene gått i dybden ville nok spørsmålet om f eks Grunnlovens paragraf 75k blitt reist av den FJERDE STATSMAKT og ikke av en 75-årig legmann
  4. Manglende vilje til å invitere leserne (VELGERNE) til å delta i VALG AV VALGKAMPTEMAER

Med andre ord har jeg ikke uttalt at vi ikke trenger AVISER og TV – tvert i mot – både VG, Dagbladet og Klassekampen skal ha ros for de siste ukers AVSLØRINGER!

KONKLUSJON:

Det ser desverre ikke ut til at vi vil få spalteplas i DEN FJERDE STATSMAKT – OPPLYSENDE VALGKAMPSAKER bør vi derfor spre selv  på de SOSIALE MEDIER.

Skribent: Kjell-Olav Pettersen | Foto: Nordiske Mediedager

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

kr.
Kontakt opplysninger

Kredittkort opplysninger
Denne betalingen er sikret og kryptert via SSL

Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig Donations

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR