Det hemmelige Holocaust: Holdomor i Ukraina

0
101

De fleste forbinder begrepet Holocaust med 2. verdenskrig og nazismens terrorregime. Men ti år tidligere foregikk et like brutalt Holocaust I Ukraina, kalt Holdomor. Her er historien bak folkemordet som tok mer enn 10 millioner ukrainske liv.

Menneskets maktbegjær og brutalitet overfor andre kjenner ingen grenser, og overgår tidvis dyrenes. Historier om foreldre som spiser barna sine skulle man I dag tro var fantasier hentet fra lukket avdeling. Øyevitne-skildringer og brev fra Ukraina tegner imidlertid et fryktinngytende bilde av kommunismens barbarisme.

Bakgrunn

Situasjonen I Russland var demoralisert og presset på 20-tallet som følge av krig, sult og mislykket kommunistisk politikk. I årene etter Lenins død I 1924 klarer Stalin å etablere et overtak på Trocky gjennom et stadig sterkere bånd innad I det bolsjevikske partiet og flørter også med høyresiden. At Trocky blir syk og passiv I 1925 hjalp heller ikke. Maktkampen mellom Trockyistene og Stalinistene gjaldt blannet annet Stalins ønske om nasjonal revolusjon først og russisk militær-inngripen I den kinesiske revolusjonen. Trocky blir kastet ut av kommunistpartiet I 1927, og ekskommuniseres (senere drept av russiske agenter i 1940 i Mexico). Stalin eliminerer politiske motstandere en etter en.

Ukraina, et ressurssterkt land med massiv primæringnæring skulle bli nøkkelen for kommunistisk gjenreising, mente Stalin. Ukraina hadde ingen ønske om å underordne seg kollektiviseringen og holdt en nasjonalistisk profil få andre land kunne vise til. En rekke opprør mot russerne viste tydelig ønsket om uavhengighet. Men i 1930 begynner konfiskeringene av ukrainske bønders eiendom. Mer enn 850.000 av en million bønder sendes til tvangsarbeid I Sibir vinteren 1929-1930, hvorav mange dør underveis.

I 1932 (året Stalins kone tar sitt eget liv), innfører Stalin; handels- og importblokkade i Ukraina. Heretter kunne det minste forsøk på tilbakeholdelse eller motstand, eksempelvis gjemme noen kornfrø, føre til henrettelse.

Øyenvitnet, Yefrosyniya Poplavets, forteller om bolsjevikenes hensynsløshet:

  • Det var iskaldt, kommunistene gikk fra hus til hus for og konfiskerte både poteter, hvete og klær. Når noen forsøkte å gjemme unna fem kornfrø ble de skutt.

Russifisering og eliminering

Kirken, bøndene og intelligensiaen var kommunistenes største trussel, derfor ble det iverksatt en rekke målrettede tiltak. Blant annet ble prester og øvrige intellektuelle sendt til tvangsarbeid I Sibir eller henrettet. Språk, kultur og historie skulle erstattes med et nytt kommunistisk paradigme, alle nasjonalsymboler samles inn, og pro-russisk utdanning innført I skolene. Tonnevis av gull, sølv og kunst som ble innsamlet, blir solgt utenlands eller beholdt av myndighetene I Russland.

Oleksiy Ohienko var syv år gammel under Holdomor, og forteller om syn han aldri vil glemme:

  • Jeg og min søster spiste grass. Men det verste jeg kan huske var en kvinne med en ryggsekk som ble stoppet av kommunistene, I sekken lå et parert barnelik. Det skulle spises, beretter en gråtende Ohienko.

For å sette perspektiv på konsekvensene døde det under den verste perioden (sommeren 1933) rundt 28.000 ukrainere daglig. I noen bygdekollektiv døde alle innbyggerne, mens 50-60 prosent var slettes ikke uvanlig I de større. Det eksakte antallet døde vet man ikke, men flere peker på at det kan være opp mot 14 millioner ettersom flere døde etter Holdomor, som følge av Holdomor. Redusert helse, selvmord og tyfus var blant årsakene.

Holdomor ble lenge benektet av pro-russiske myndigheter, og kom raskt i skyggen av det som skjedde under 2. verdenskrig. Først I 1988 ble det erkjent av myndigheter at Sovjet hadde bedrevet utrenskning av ukrainere” gjennom sult, og flere sluttet seg til oppfattelsen etter kommunismens fall I 1991. Senatet I Australia beskrev i 2003 at Holdomor som “det verste folkemordet I historien”.

Skribent: Anders Biringvad | Foto: Unknown

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

Kr.
Kontakt opplysninger

Kredittkort opplysninger
Denne betalingen er sikret og kryptert via SSL

Faktura opplysninger

Donasjons beløp: Kr. 100

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR