EKSKLUSIVT: De skjulte kreftene bak EU

0
92

Over EU-parlamentets inngangsdør i Brussel står et tilsynelatende ukjent navn; “Altiero Spinelli”. Enda færre vet at personen er nøkkelpersonen I dannelsen av EU. Norgesavisen deler historien bak en ung innsatt som senere ble “faren av EU”.

Bakgrunn

I 1907 ble Altiero Spinelli født I Roma. Allerede som 17-åring meldte Altiero Spinelli seg inn I det italienske kommunistpartiet. I 1927 ble han fengslet av fascister og ført ut til den vesle øya Ventotene. Her studerte Spinelli marxisme og utviklingen av kommunismen I Russland. Han ble etter hvert kastet ut av kommunistpartiet som en av få Stalin- motstandere. I 1941 var Spinellis livssverk “Ventotene Manifesto” ferdig, med god hjelp av en annen italiensk kommunist, Ernesto Rossi. Hovedsaken I verket var ønsket om et nytt kommunistisk, europeisk felleskap. I verket forklarer de detaljert hvordan prosjektet vil lykkes.

Faren av EU”

Spinelli ønsket å danne en ny kommunistisk Grunnlov som (om nødvendig) med makt skulle innføres. I 1943, etter Mussolinis fall, etablerte Spinelli den europeiske føderalistbevegelsen. Han møtte massiv motstand etter krigen som følge av kombinasjonen; god økonomisk vekst I Europa på 50-tallet og motstand fra den eldre generasjonen tradisjonalister og mer nasjonalistiske politikere. Selv I dag fungerer de europeiske føderalistene, representert av blant annet den tidligere belgiske statsministeneren, Guy Verhofstadt.

Som motsvar ble “Europabevegelsen” etablert I 1948 (med Winston Churchill i spissen). Målet var å ha større fokus på nasjonalstaten enn tilfellet var hos sosialistene.

Sosialitisk diktatur

Kjerneverdien for sosialistne var kollektivisering og erstatningen av individuell og nasjonal suverenitet hvor også militærmakten skulle være internasjonal. Nasjonens selvbergingsgrad måtte dessuten reduseres da kommunistene mente den kjennetegnet totalitære regimer. En ny og moderne europeisk orden må derfor baseres på en disiplinering av “de uopplyste massene”. Den sosialistiske revolusjonen må dekke arbeiderklassens behov. Resultatet av en sosialistisk revolusjon I Europa vil bety en innføring av reelt demokrati. Privat eiendomsrett må demoniseres og burde helst oppheves. Plan-økonomien skal overvåkes grundig av en internasjonal.

- “Ubrukelige må elimineres, og unge må få en ny energi”.

Slik lyder eugenikken som sosialistene mener er nødvendig for et nytt samfunn. Tradisjonalisme og reaksjonssamfunn skal forvitre gjennom eugenikk. Blant annet direkte gjennom eutanasia (romantisert I dag som “aktiv dødshjelp”), fengsling og innleggelse på psykiatriske avdelinger, diskredittering og utelukkelse fra det offentlige rom. Vi ser her tydelig uttrykk for ideen om at ikke-produktive, også kalt av mange sosialister for “samfunnsparasitter”, må elimineres. Blant annet var sjefsideologien og marxisten I Frankfurt-skolen, Herbert Marcuse, svært tydelig på behovet for “rasehygiene”.

Revolusjonens første stikk

Generasjonsskiftet på 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet ga Spinelli en hjelpende hånd. Med god hjelp fra de marxistiske sjefsideologiene I Frankfurt-skolen, og det europeiske kull- og stålfelleskapet (1958), fusjonerte europeiske land stadig tettere. 60-tallet ga en massiv, formell vekst for sosialismen I Vesten. Den liberale, seksuelle revolusjonen viser hvor stor påvirkningsgrad de revolusjonære ideene fikk. Nådestøtet ble om mulig enda tydligere da kommunistene (ateistisk) og så kalte kristen-demokrater inngikk stadig tettere samarbeid, formalisert I Italia. Spinelli etablerte “Krokodille-klubben” I 1984. Det merkverdige navnet kommer av restauranten hvor sympatisører av føderalisme diskuterte og formaliserte Ventotene Manifesto som hovedmålsetning for en mer inkluderende Europeisk Union.

Fra økonomisk til politisk samarbeid

Sjefsideologene I Vesten omtalte ironisk nok Berlinmurens fall som “et endelig oppgjør med kommunismen”. Etter Maastricht-traktaten og tilhørende gateopprør blir Europa ført fra et økonomisk samarbeid (fra 1958) til nå også et politisk samarbeid. Felles valuta, felles domstol, felles standarder på mat eller andre varer er bare noen av endringene kollektiviseringen får for Europa. Amsterdam-traktaten I 1997 blir et ideologisk angre på de tradisjonelle, etablerte kjønnsrollere. Gender-ideologien, feminisme og konflikter mellom kjønn (liknende det som skjedde på fabrikkene I Sovjet) er et enda tydligere bevis på kulturrelativismen og liberalismen som de sosialistiske sjefsideologiene institusjonaliserte. Resultatet ble at institusjoner overtok for kjernefamilien som viktigste samfunnsinstitusjon gjennom en gradvis prosess fra 50-60-årene til tusenårsskiftet. Marxist-sosialistene I Frankfurt-skolen var I sentrum for denne prosessen. (Les mer om Frankfurt-skolen her: https://norgesavisen.no/frankfurt-skolen-arkitektene-bak-politisk-korrekthet). Skulle EU lykkes måtte kristne tradisjoner og verdier ødelegges, historien omskrives og kulturrelativisme promotores.

Utover på 90-tallet kjenner flere til hva som skjedde. Folkeavstemninger med nei til EU førte bare til EØS, langt på vei det samme. Schengen-avtalen åpnet for kriminalitet og sosial dumping. Når det gjelder føderalistene ble i 2010 “Spinelli-gruppen” etablert av Daniel Cohn-Bendit, Verhofstadt og Joschki Fischer. Gruppen representerer de mest fundamentalistiske av Spinelli-lobbyistene. Her er et udrag fra hjemmesiden deres, spinelligroup.eu:

The aim of the Spinelli Group is to become a network of citizens, politicians, academics and writers who are convinced it is time for Europe to move forward.  The Group want to inject a federalist momentum into the political decisions and policies of the European Union. Through a « Manifesto », the Spinelli Group call upon fellow European personalities to develop a network of those who choose the European interest above their national interest, those who want to push the federal project in their respective environment. Just like Altiero Spinelli did”.

Hvor mye lærer vi om Spinelli og Ventotene Manifesto på skolen? I medier? Av myndighetene? Og hvor ofte hører vi at EU vil eliminere landegrenser og bryte ned historien og kulturen I de respektive nasjoner?

Skribent: Anders Biringvad | Foto: public domain

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

Kr.
Kontakt opplysninger

Kredittkort opplysninger
Denne betalingen er sikret og kryptert via SSL

Faktura opplysninger

Donasjons beløp: Kr. 100

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR