Eksperter: – Vesten begår selvmord

1
1

Den amerikanske presidenten, John Adams, sa for snart 250 år siden at "demokratier er kortvarige og ødelegger seg selv". Vesten kan være i siste fasen av en slik selvdestruksjon, advarer en rekke anerkjente eksperter.

Den nå avdøde britiske generalen, John Hubb, er kjent for omfattende studier av imperienes vekst og fall. Hubb skrev i boken “The fate of Empires” at sivilisasjonenes sammenbrudd har en rekke fellestrekk. Blant annet mener han at imperier varer rundt I ti generasjoner (250 år), og kjennetegnes av seks faser mot det "kulturelle selvmord". Først kommer pioner-tiden, så kommer erobringsfasen, deretter handelsfasen etterfulgt av velferdsfasen. Avslutningsvis kommer tiden for det Hubb kaller for intellektualitetens fase der ironisk nok brød- og sirkus fører oss mot det endelige fallet, altså den siste fasen.

Kaos

Hvis vi tar for oss den siste fasen, mener han at tradisjonelt gode verdier (etablerte dyder) erstattes av det motsatte som; grådighet, store økonomiske forskjeller, kulturrelativisme, sex-fiksering og desperasjon. Symbolet på Romas fall var brød- og sirkus (gladiatorkampene) som flyttet folks engasjement vekk fra den politiske, kulturelle og økonomiske arenaen til underholdning. Propaganda spiller en åpenbar rolle i denne prosessen for å holde massene passive og uvitende, og til dette bevilges store ressurser for å skape en ønsket virkelighetsoppfatning.

Økonomiekspert, David Morgan, peker på at samfunnet I dag tar avstand fra det vi trenger mest, nemlig en gjennomgående høy moralsk standard og likeledes integritet. I praksis en relativisering av hva som er rett og galt.

- Meningsløshetens tidsalder

Den australske filmskaperen, Pria Viswalingam, har laget en dokumentar-serie om det siste stadiet, kalt meningsløshetens tidsalder. Her peker han på at Vesten tar avstand fra hva som gjorde den best, til nemlig å erstatte høykultur med konsum og tilhørende dehumanisering og neglisjering av etikk- og logikk.

Meningsløsheten vises blant annet at underholdningsbransjen høster mer oppmerksomhet enn historiestudier eller annen viktig kunnskap.

  • -Vi konsumerer uten å bry oss om konsekvensene. Vi lever mer stressfullt, sover mindre, må innrette oss etter stadig tøffere krav og spiser mer. Antidepressivaer og selvmordsratene viser at millioner vil dø som følge av dette, enten direkte eller indirekte.

Samfunnsanalytiker, Richard Eckersley, hevder at den rollen kirken tidligere hadde, hvor kjernefamilien og den lokale presten utgjorde autoriteten, er erstattet av en sentralissert stat og et monopolisert marked som resulterer i massekonsum. Også han påpeker en kulturrelativisme:

  • Mennesker skaper kulturer for å gi livet mening. Dersom de gjør dette dårlig, får det tilhørende dårlige konsekvenser. Vi tar nå avstand fra det å være menneske og jakter det dyriske som eksempelvis egne lyster fremfor samfunnets beste, hevder Eckersley.

Den samme oppfatningen har klinisk psykolog, Sandra Pertot.

  • Religionens fall, søndagsskoler og dertilhørende erstattes av verdier, eller retter sagt mangel på verdier, som blant annet TV tvinger på oss som moderne verdier å etterstreve.

Konsum

Ekspertene mener at individenes høye forventninger til velferd fører til at folk låner uansvarlig mye for å fylle gapet mellom deres inntekt og ønsket velferdsnivå. Den amerikanske professoren I sosiologi, George Ritzer, peker i den sammenheng på kredittkortets innføring på 50-tallet som begynnelsen på Vesten fall, ikke begynnelsen på den mye omtalte velferdsfasen.

Feil forbilder”

Høy sosial status I dag baseres mer på ting og popularitet. Ulike undersøkelser viser at rundt 60 prosent av unge ønsker å bli kjendiser og skuespillere når de vokser opp. Det er uheldig skal vi tro ekspertene:

Etikeren, Amin Abboud, mener at estetikk og sex erstatter opplysningstidens idealer om innhold og mening.

- Kommersialiseringen av intimsfæren fører ikke bare til en dehumanisering, men også mer “dyriske” og likegyldige holdninger I synet på kjernefamilien, mener ekspertene.

Ekspertene peker på konsekvenser som høyt antall skilsmisser, aborter, utroskap og eksplosjonen kjønnsykdommer. Viswalingam mener at barna må betale en dyr pris.

Kjernefamilien

Mens kjernefamilien står sterkt I Østen erstattes den av singelliv I Vesten. Forfatter,Virginia Haussegger, peker på at konsumholdningen rammer nå også kjærlighetslivet.

  • Hvis vi støter på utfordringer med partneren er det nå lettere for oss å finne “noen som passer bedre”. Bruk- og kast-holdningen er svært ødeleggende for samfunnet. Narsissisme erstatter kjærlighet, og man prøver å unngå ubehageligheter og utfordringer snarere enn å møte og løse dem. Overfladiske, halvseriøse forhold er nå utbredt I Vesten. Det er utenkelig I store deler av Østen.

Liberalisering

Haussegger påpeker også at moderne feminisme svikter familieinstitusjonen med en utbredt demonisering av tradisjonelle roller og holdninger.

Rabbien, Shmuley Boteach, hevder at barn har gått fra å være livsglade til å bli passive og demoraliserte.

- De har mistet nysgjerrigheten I klasserommet og virker nærmest livløse, mener han.

Kollektivisering

I Australia tjener familien halvparten av det den gjorde 1966. Kun en av foreldrene kunne brødfø en familie med flere barn. I tillegg faller skolenivået kontinuerlig mener ekspertene.

  • Majoriteten av byenes innbyggere tar nå kun utdannelsen som gir de mulighet til lån, biler og ferie. Dette drar også med seg intelligiensaen på det synkende skipet av håpløshet, mener Viswalingam.

Filosofen, Arran Gare, skulle ønske at flere forsto hvor viktig historiekunnskap er for samfunnet.

  • Historien forteller oss hvor vi er på vei. Historien binder oss sammen. Vi stiller sjeldnere de store spørsmålene, og det leder oss dithen at vi mister evnen til å svare på de, mener han.

Sekularisering

Richard Eckersley mener at individualisme og materialisme erstatter den menneskelige faktoren.

  • Mening med livet er essensielt for mennesket. Man kan få det gjennom familieliv, gjennom vitenskap og mestringsfølelse, men det åndelige i religionsdyrkelsen går nok enda dypere.

Viswalingam kaller kristendommen for materialismens siste offer, og peker blant annet ut at meningsløsheten erstatter åndeligheten.

. Han er dessuten bekymret for den veien religionsdyrkelsen har tatt vei.

  • Vi ser at mange nå søker religion til å rettferdiggjøre sitt konsum, f.eks ser vi overgangen fra kristendom til buddhisme, der sistnevnte handler mye om individuell lykke.

Erkebiskop, Peter Jensen, mener at den aggressive sekulariseringen vi er vitne til bryter med den opprinnelige oppfatningen av sekularisme:

  • Det var på 1900-trallet ikke snakk om vitenskap uten Gud, men for tilværelsen på jorda.

Kardinal, George Pell, peker på viktigheten av å forstå at man ikke er et dyr, og at vi ikke bør styres av tilhørende jungellov.

- Håp er viktig for mennesket, noe som rammes av meningsløshetens tidsalder.

Viswalingam mener avslutningsvis at Vesten trenger en ny renessanse, en ny opplysningstid for å løse de nåværende problemene:

- Vi trenger alle noe som er større enn oss selv å streve etter, noe som skjerper vårt moralske kompass. Hvis det ikke skjer vil dette være det siste kapittelet i ei god bok. Vi vil alltid ha mye å lære.

Ekspertene rapporter gjenspeiler langt på vei katolisismens lære om de dødssynder (hovmod, grådighet, latskap, fråtseri, vrede og misunnelse), som forårsaker menneskets åndelige død”.

Skribent: Anders Biringvad | Foto: Internet Archive Book Images

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

kr.
Kontakt opplysninger

Kredittkort opplysninger
Denne betalingen er sikret og kryptert via SSL

Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig Donations

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR