El-mafiaen har kontrollert og “eid” norsk kraftpolitikk siden slutten av 80 tallet. En underskrivelse av ACER setter en foreløpig krone på verket.

0
1

Norge har en helt unik og evigvarende nasjonalformue i vår vannkraft, noe som tok Norge ut av ekstrem fattigdom fra rundt år 1900 til 1970 tallet. Da begynte oljeeventyret i Nordsjøen noe som nok fratok mange politikere fornuftig gangsyn. Etter hvert som det ble klart hvor enorme verdier Norge satt på i Nordsjøen mistet man interesse for vannkraften. El-mafiaen kunne begynne sitt langsiktige arbeide med å få full kontroll på forvaltningen av norsk vannkraft.

I dag er vannkraften forvaltet på en måte som vil gjøre prisen på norsk vannkraft i Norge stadig dyrere, noe som vil gi staten og private interesser store inntekter, og samtidig gjøre det dyrere å bo og drive i Norge. Norges innbyggere blir fattige og avhengig av staten. Skal vannkraften igjen legge grunnlaget for økt verdiskapning i Norge må Stortinget endre Statskrafts mandat. Utenlands kabler må også brukes på en helt annen måte, på samme måte som man solgte "overskuddskraft" på 1980 tallet. Norge trenger ikke flere kabler, det er kun bortkastet kapital å legge flere kabler. Flere kabler vil gjøre Norge til et fattig samfunn med fattige borgere som er slaver av en rik stat.

Dagens Storting er dominert av naive og ensrettede og ikke minst maktsyke politikere som tror på FNs og EUs løgner, samtidig som mange håper på en flott høyt betalt og skattefri jobb i disse organisasjoner etter endt karriere i norsk politikk. Lojaliteten hos ledende Stortingspolitikere ligger hos FN og EU, ikke hos det norske folk som betaler deres lønninger, dette må betegnes som svik.

Norsk vannkraft produseres fra nedbetalte anlegg, derfor er produksjonsprisen cirka 0,04 kr pr kw/t. Ingen andre i verden har så lav pris på el-kraft, derfor er også resten av Europa "desperat" på jakt etter denne kraften. Tyskland (og flere land i EU) har rotet bort enorme beløp de siste 10-15 år på såkalt grønn energi, først og fremst sol-paneler og vindmøller, noe som har vært meget ulønnsomt.

Tyskland skal ha brukt over 1 billion EURO (12 nuller) allikevel må tyske forbrukere nå betale cirka 3 kr pr kw/t for el-kraft. Tyskland går "konkurs" med en slik kraftpris over lang tid. For å bøte på de enorme økonomiske tabber som er gjort søker man nå å fordele tapet på alle EUs innbyggere. Derfor ble ACER opprettet i 2011, dette organet skal samordne energimarkedet i EU, og derved fordel utgiftene gjennom høyere priser på el-kraft. Tysklands katastrofalt åndssvake energipolitikk skal betales av resten av EUs innbyggere, frekkheten kjenner ingen grenser.

Skriver Norge under på ACER blir tapet "astronomisk" for Norge de neste hundre år. Norge forbrukte i 2016 cirka 123 TWH = 123 000 000 000 kw/t strøm. Med en produksjonspris på 0,04 kr pr kw/t utgjør dette 4 920 000 000 kr, altså nesten 5 milliarder kroner. Tyske strømkunder betaler nå cirka 3 kr pr kw/t, da er denne strømmengden verd cirka 369 milliarder kroner. Du begynner å forstå hvorfor mange gjerne vil legge sine klamme lanker på norsk elkraft?

For hver 10 øring el-mafiaen klarer å heve strømprisen til norske kunder vil fortjenesten øke med cirka 12,3 milliarder kr. Dess flere kabler som legges mellom Norge og Europa dess mindre blir forskjellen mellom norsk og tysk strømpris, el-mafiaen vil tjene milliarder. Det verste av alt, el-mafiaen har lurt Norge til å betale for disse strømkablene via høyere nettleie for norske strømkunder, en kabel koster flere titalls milliarder som du må betale over din strømregning som nettleie. Som takk for hjelpen får du gradvis høyere strømpris de neste tiår. Hvor dum og lettlurt er det lov å være?

Skriver Norges Storting under på ACER, noe som vil harmonere norske strømpriser med Europa i løpet av de neste 10 år, da kan vi her foreta et konservativt anslag over økte strømkostnader for Norges befolkning og bedrifter de neste 50 år. La oss anta gjennomsnittlig strømforbruk de neste 50 år er 135 TWH pr år og gjennomsnittlig strømpris øker med 0,6 kr pr kw/t. Da vil de økte årlige kostnader utgjøre cirka 81 milliarder kroner. Over en 50 års periode vil dette utgjøre 4050 milliarder kr, eller cirka halvparten av dagens oljefond.

Når vi så ser på dette i et lengere perspektiv (flere hundre år) forstår man hvor store verdier Norge besitter i vannkraften. Norsk vannkraft er verd mange ganger mer enn all olje på norsk territorium. Disse verdier vil nå Stortinget "gi bort" i bytte for mulighet til noen flotte jobber i EU og FN. Lydige små fjoller gir bort Norges arvesølv for knapper og glansbilder og kortsiktig personlig fremgang. Burde så små personer styre Norge?

www.EtBedreNorge.no                   Facebook: Et Bedre Norge.no               www.EbNorge.no                    28-02-2018. Per Øivind Næss

Category:

Main Article 1:

Source: http://www.etbedrenorge.no/ | Foto: Bent Nordeng

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

kr.
Kontakt opplysninger

Kredittkort opplysninger
Denne betalingen er sikret og kryptert via SSL

Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig Donations

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR