En agenda er under utrulling: Historiefaget i skolen ødelegges steg for steg

Kristoffer Tyssøy skrev i fjor en masteroppgave, med tittelen «Lite med europeisk overlegenhet å gjøre – Fremstillinger av den islamske verdens og Europas middelalderhistorie i norske lærebøker for grunnskolen og videregående etter Kunnskapsløftet». Her tar Tyssøy for seg framstillingen av de islamske og europeiske, kristne delene av verden. Hans konklusjon er klar: islam skjønnmales mens europeerne blir framstilt som overgripere.

Islamske og andre kulturer blir gjennomgående framstilt som ofre for de brutale europeeiske overgriperne, og dette bærer klart vitnesbyrd om at en agenda er under utrulling. Som eksempel på det jeg her sier, kan nevnes at boka «Mennesker i Tid» omtales grusomhet og griskhet som typiske europeiske kjennetegn, pluss at Vesten har beriket seg basert på grov utnytting av andre mennesker. Den islamske verden blir betegnet som «utpreget demokratisk» sammenlignet med Vesten. Europeerne blir sammenlignet med dyr, og beskrives som «overlegne når det gjaldt styrke og raseri, men underlegne på alle andre områder.» At osmanerne (tyrkerne) tok slaver i storstilt skala fra den kristne befolkningen blir ikke belyst.

Hvordan beskriver skolebøkene kristendommens påvirkning av sin samtid? Jo, som et eksempel her nevnes Karl den stores brutale kristning av stammer i øst; her ble det utført tvangskonvertering til kristendommen, og alle som nektet ble henrettet i hopetall. I læreverket «Historie VG2» kan man lese at kirken hadde blitt pålagt å bekjempe de vantro. I barneskolens læreverk «Midgard 6» går det tydelig fram at den kristne inkvisisjonen torturerte og brente muslimer og jøder levende. Videre står det at de som var «uenige med kirkens lære eller ga uttrykk for nye tanker» ble «forfulgt, torturert og brent levende».

Hvilken agenda som ligger bak forherligelsen av islam og den tilsvarende svertingen av kristendommen, ja det trenger man vel ikke lure lenge på. Det har sin sammenheng med det som har skjedd i Sverige nå, nemlig at man i skoleverket kutter ut alt stoff om den vestlige sivilisasjonens opprinnelse. Kritikken har ikke latt vente på seg, og det er heller ikke så merkelig. Langt flere burde undre seg over hvorfor svenske elever ikke lenger skal få kjennskap til bakgrunnen for avgjørende deler av vår historie og kulturarv. For nettopp dette blir nå forsøkt feid under teppet i vårt naboland, Sverige. Den offisielle forklaringen er at tiden ikke strekker til når skolen nå isteden ønsker å prioritere tema som kjønnsroller, miljø, klima, migrasjon, normkritikk, muslimske høytider og analyser av nasjonalisme, genusteorier og seksualitet. Elevene skal altså innprentes med klimasvindelen og det absurde kulturmarxistiske tankegodset.

Det er viktig å skjønne at dette bare er et påbygg i en allerede pågående, internasjonal agenda. Fra før vet vi positivt at mengder av historiegjenfortellingen som formidles gjennom skoleverket er forfalsket. Mengder av informasjon er underslått, spesielt i forbindelse med de mer monumentale hendelsene, nemlig de store krigene. Hvem av oss har noen gang fått lese i det norske skoleverkets litteratur at det nazistiske Tysklands motstandere var de som opprinnelig finansierte Tysklands opprustning til andre verdenskrig? Eller at Adolf Hitler overlevde krigen og døde i Argentina utpå sekstitallet? (Sjekk dokumenter frigjort dokument fra FBI her). Kritisk informasjon holdes unna folkemassene, og krigens seierherrer er de som sørger for dette. De får gjerne monopol på å gjenfortelle det som skjedde. Slik kan de skjule sine egne spor.

Barna våre lærer heller ikke basal praktisk overlevelse, f.eks. som det å dyrke sin egen mat. De lærer heller ikke kritisk tenkning, men blir satt til å pugge “fakta”. Hukommelse blir målt i dagens skoleverk, ikke kritisk tankekraft og evnen til reell problemløsning. Barn innprentes med meningsløs informasjon, mens den praktiske og viktige informasjonen underslås. Og nå har de satt inn et nytt gir i fordummingen av den svenske befolkningen.

Vi er vitne til en stadig pågående fordumming av samfunnets viktigste ressurs, nemlig våre barn og unge. Hvorfor skjer dette, og hvorfor opptar det ikke flere?

Kilde: Spunnet over artikler fra Resett

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her