Enda en “annen” Utøya-historie

Av “Norvoice”.

Flukten fra øya, og skuddene som drepte og skadet.

Hendelsene på Utøya 22-Juli 2011 skjuler nok mange triste og utrolige historier, bare man hadde kunnet intervjue selve øya og høre dens fortelling om alt det som skjedde den dagen ute i Tyrifjorden. Men vi får holde oss til det menneskene som var tilstede kan og kunne fortelle, pluss en del ting som vi har hørt og lest andre steder om denne dagen. Det er vanskelig å dokumentere alt som er blitt hevdet, siden dette er flyktige ting. Men så lenge man forsøker å gjenfortelle mest mulig korrekt det man har hørt og lest, får man bare håpe at bildet kan bli litt klarere. Informasjon har forsvunnet fra nettet av diverse grunner, og trusler har vært framsatt mot de som har skrevet om dette. Slik var det også med bloggen til tidligere militær i norske spesialstyrker, nå forfatter og historiker Roy Vega fra Trøndelag.

Bloggen hans ble offentliggjort senhøsten 2011 hvis jeg husker riktig. Den het:
“MS Thorbjørn og AUF-leder Eskil Pedersen – en gjennomgang”, av blogger Roy Vega.

I bloggen forteller Roy Vega ganske utfyllende om en hel del interessante detaljer, basert på hva øyenvitner og andre informanter hadde fortalt ham. Bloggen hans ble senere hacket og forsøkt ødelagt flere ganger, noe som gjorde at den ble utilgjengelig en stund. Så dukket den opp igjen, før den forsvant for godt for et par år siden. Jeg får dermed holde meg til min egen hukommelse i fortsettelsen. Hukommelsen min er imidlertid ganske god, fordi hendelsen var så ekstremt spesielle og berørte så mange. Jeg og mine venner har snakket om dette oss imellom i snart 8 år nå.

I følge Roy Vega løp flere ungdommer nedover mot den pansrede fergen MS Thorbjørn rett etter at skytingen hadde startet. Der søkte de dekning om bord, mens flere andre hadde blitt drept. På dette tidspunkt hadde skytteren forsvunnet fra kaia og videre innover på øya. En av de som søkte ly i ferga var AUF-leder Eskil Pedersen, og med seg slepte han tre tunge bag’er om bord. Hva som var så viktig for Pedersen å frakte vekk fra øya mens kulene pep rundt ungdommene, er ukjent. Det har blitt spekulert i om det var klær eller utstyr til de andre skytterne som iflg. øyenvitner også befant seg på øya.

Deretter dro båten et lite stykke vekk fra øya, før den ble liggende og drive. Da hadde det oppstått en krangel eller uenighet om bord om hva som skulle gjøres. Det ble også tatt telefoner mellom Eskil Pedersen og ledere i AP, og visstnok også mellom dem og politiet. Pedersen har fortalt til mediene at han fikk beskjed om å forlate øya for å kunne berge livet. Men på dette tidspunkt var han allerede i båten ute på fjorden utenfor øya.

Kapteinen om bord hadde også en datter som befant seg på øya, og som han nødig ville forlate. Det ble altså iflg. vitner en krangel mellom ham og Pedersen som dreide seg om de skulle bli igjen og plukke flest mulig svømmende ungdommer opp fra vannet, eller om de skulle forsvinne vekk fra øya fortest mulig. Pedersen vant denne krangelen, til tross for at kapteinen må ha hatt store kvaler. Kapteinen hadde nemlig bare kort tid i forveien måttet være vitne til at samboeren hans, hun som ble kalt ‘Mor Utøya’, ble meiet ned og drept som en av de første. Det var tydeligvis veldig viktig for Eskil Pedersen å berge livet og få de tre tunge bag’ene lengst mulig vekk fra øya. Uten tanke på de over 500 ungdommene som svevde i livsfare mens han, som den eldste og dessuten lederen for ungdommene, var blant de som forsvant i den pansrede båten. Båten ble deretter kjørt fast på grunn flere km lenger vekk, og gjort utilgjengelig for politiet når de kom til landsiden og ville ut til øya.

Et av mannskapet om bord i MS Thorbjørn den dagen var tilfeldigvis Johannes Dalen Giske, nevø av daværende næringsminister Trond Giske. Han hadde selvsagt kontakt med sin familie om det som skjedde både om bord og på øya, og han har helt sikkert fortalt inngående om denne opplevelsen til sin onkel Trond. Se intervju med ham på linkene under.

Det var ni personer om bord da båten forlot de over 500 livredde ungdommene, noen fortsatt på øya, andre i vannet. Båten var registrert i NIS, og de om bord skulle dermed fulgt sjøfartsloven og gjort alt som stod i deres makt for å berge ungdommene som lå og kavet i den kalde fjorden. Eskil Pedersen hadde nærmest tvunget kapteinen til å forlate øya, og dermed gjort seg skyldig i mytteri iflg. Sjøfartslovens strenge bestemmelser.

Pedersen skulle vært straffeforfulgt for dette, så fremt loven hadde blitt fulgt og hadde vært lik for alle – noe den dessverre bare er på papiret her i landet. Riksadvokaten og påtalemyndigheten lot være å ta ut tiltale ovenfor disse graverende handlingene, og man må nesten lure på hvorfor. I tillegg til dette kommer alt maskeradespillet som ble bedrevet, både i etterkant av terroren og før rettsaken mot ‘patsy’en’ Breivik – for å beskytte de andre som var innblandet både i Oslo og på Utøya. Men dette blir raskt for omfattende å fortelle om akkurat her.

Klikk for større kart

Påsken 2018 laget en tidligere våpenkyndig person fra Forsvaret et kart over stedene hvor ungdommer ble drept og skadet. Kartet er basert på politiets rapporter om antall skadde og drepte på Utøya, og viser at det høyst sannsynlig var 3 skyttere på øya. Disse 3 synes å ha fulgt hver sin rute på øya, mens de skjøt det de kunne av ungdommer som de møtte underveis. Kartet viser også at en av skytterne var dårligere til å skyte enn de to andre, og derfor trengte flere skudd for å kunne drepe og skade. Man kan derfor spekulere i om den dårlige skytteren var Breivik, fordi han ikke hadde noen kjent militær eller annen skytetrening å vise til.

En av de andre skytterne har for øvrig blitt identifisert på et bilde som NRK’s helikopter tok. “Noen” kjenner nemlig til denne skytteren som en tidligere venn, uten at jeg kan gå nærmere inn på det. Dette var i alle fall en skytter med mye mindre hår og med helt andre klær enn Breivik. Det er derfor liten tvil om at det var flere skyttere på Utøya. Noe også flere øyenvitner har bekreftet. Allikevel avviste politiet sentralt dette blankt. Politiet hadde tydelig bestemt seg for at Breivik var alene om alt, både i Oslo og på Utøya – noe som er helt latterlig å påstå når man ser hvor omfattende denne terroren var og hvor mange som ha vært involvert. Både under planleggingen og selve utførelsen. Men denne løgnen er likefullt den offisielle historien som politiet og norske myndigheter fortsatt holder fast på. Så får det bli opp til folket selv å finne sannheten, noe denne artikkelen har forsøkt å bidra til.

“Norvoice”

Lenker til mer lesning:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/4MB8e/johannes-20-var-matros-paa-ferjen-som-fraktet-anders-behring-breivik-til-utoeya-han-virket-veldig-klar-og-veldig-fokusert?fbclid=IwAR1wYkF2as3CFW_dqDg5e3xQNjeqIcH63NJDxttInJasdvsDQWfmfUd9K30

https://www.nrk.no/video/PS*43043?fbclid=IwAR0zaqUA6RMyaS7TA_bf8slclSTaAM0Rh58n_qkRbvtlvDME4l9HFI3h0JA

MS Thorbjørn og AUF-leder Eskil Pedersen – en gjennomgang av blogger Roy Vega

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig

2 KOMMENTARER

  1. Terroren ble i hovedsak gjort for å styrke det ulovlige og kriminelle norske regimet som har styrt på et hemmeligholdt statskupp i flere akter fra 1938 og med full virkning fra 10 Januar 1940 da både Regjeringen Nygaardsvold og Stortinget var å regne som kuppregime. Og siden det ikke ble tatt noe oppgjør med disse kuppmakerne hverken da eller etter krigen, så har disse kuppmakerne og deres etterkommere bare fortsatt å styre på grunnlag av dette kuppet helt opp til våre dager. Det blir også hevdet at ofringen av barn og unge var et frimurer-ritual som mange syke frimurere satte stor pris på da mange av dem tilber Sataniske krefter.. En av Frimurernes Stormestere hadde hytte rett overfor Utøya og kunne med selvsyn bivåne ofringen og massakren av barn og unge… Så terroren tjente flere agendaer..

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her