Enkelte mener at Lan Marie Nguyen Bergs virkelighetsoppfatning kan skyldes konstant hjernerystelse og kanskje er det grunnen til at hun som regel lar seg avbilde med hjelm?

0
9

Den 17. januar 2017 var det varslet høy luftforurensning i Oslo og dieselforbud. Målinger foretatt samme dag kl. 0600 viste god luftkvalitet, uten at dieselforbudet ble avblåst. Kl. 1400 gikk Berg ut i media og opplyste at dieselforbudet skulle vare inntil videre. På dagsnytt 18 ble hun opplyst om at luftkvaliteten i Oslo var bra, og virket nærmest skuffet da hun måtte avslutte forbudet. Dette viser at hun er mer opptatt av maktutfoldelse og forbud enn av luftkvalitet, siden hun ikke reagerte positivt på at luftkvaliteten likevel var bra, noe som egentlig burde forårsaket et av hennes sjarmerende smil istedenfor skuffelsen hun åpenbart viste.

Dieselforbudet var derfor et lovbrudd og burde utløse erstatningskrav fra innbyggere som kan dokumentere utgifter og inntektstap de fikk i denne forbindelse. Istedenfor å be om unnskyldning for de unødvendige plagene hun dermed påførte Oslos befolkning, takket Berg de som hadde respektert det ulovlige forbudet. Kanskje hun egentlig mente å takke dem for tilfredsstillelsen hun selv oppnådde ved å plage dem?

Dette viser at hennes egentlige mål er å plage Oslos befolkning i deres hverdag, og at hennes miljøengasjement egentlig bare er et påskudd. Helseskadelig søppellukt, brannfare og rotteplager forårsaket av avfallshåndteringen som hun som byråd er ansvarlig for, tok hun ikke tak i slik hun burde, da dette også plaget Oslos innbyggere og passet inn i hennes maktutfoldelse.

Når hun blir utfordret på alle problemstillingene hennes politikk skaper for innbyggerne, også utenfor Oslos grenser, lover hun å skape gode løsninger uten at hun foreløpig har kommet med en eneste løsning. Hun har sagt hun blir lei seg på grunn av ulemper folk må tåle p.g.a. hennes disposisjoner, men antakelig er det stikk motsatt. I tillegg blir folk lei av henne.

Da hun for noen dager siden var gjest hos Torp i NRK røpet hun at Oslo skulle bli en foregangsby for hennes politikk og et eksempel for andre byer i Norge. Etterpå skulle Europas hovedstader lanifiseres og deretter kanskje hele verden! Torp kan ikke sies å ha pokerfjes, og da Sylvi Listhaug var hans gjest for en tid tilbake, så han ut som et furtent barn da Listhaugs intellekt overskygget hans politiske agenda. Når Berg var på besøk, så han overbærende humoristisk ut, selv om det som kom frem var alt annet enn lystelig. Er man på venstresiden, så er man det!

Det Berg egentlig sa, var at hun hadde behov for å plage flere enn Oslos befolkning og at hennes mål var hele verden! Verdensherdømme som mål betegner de politiske systemene islam og kommunismen samt diverse diktatorer opp gjennom årene som alle har fått sin tilregnelighet vurdert i ettertid. Mange av disse kommer også fra den del av verden som Berg har gjenkjennelige gener fra.

Bergs tilregnelighet er det vanskelig for en legmann å uttale seg om, men jeg har hørt folk som har fått merke konsekvensene av hennes maktsyke si at hun må være gal.

Berg hevder at kritikk mot henne er en trussel mot demokratiet. Egentlig er det hun som er en trussel mot demokratiet ved at hun med svært få stemmer bak seg kan få redusere livskvaliteten til store deler av en hovedstads befolkning. Dette har Arbeiderpartiet ansvaret for som søker allianser med useriøse fanatikere som Berg hvis tilregnelighet etterspørres av flere og flere.

Hvis hun mener seg mobbet, bør hun tenke på at hun selv mobber og trakasserer en stor del av Oslos innbyggere ved å redusere deres livskvalitet, investeringer i eiendom og kjøretøyer samt muligheter til planlagt normal livsutfoldelse. Forøvrig er det ingen som har monopol på å mobbe andre.

Den 6.9.2017 ble hun også avslørt som løgner, da det kom frem at hun fullstendig mangler dokumentasjon for sine påstander om helseskader og antall (185) dødsfall forårsaket av luftforurensning og dieselbiler. Hun innrømmet at hun gjerne skulle hatt det! Egentlig burde hun heller ønske at hun gjerne skulle hatt en fungerende hjerne under sin hjelm.

I tillegg til tilfellet Berg, har Byrådet i Oslo så langt vært en katastrofe for befolkningen med en stormannsgal byrådsleder på toppen. Det eneste store med ham må være hans mindreverdighetskomplekser. En ordfører som fikk jobben i mangel av bedre kandidater samt en fraværende varaordfører, en uforskammet signalpolitikk i syke-og eldreomsorg, privat misbruk av taxitransport er stikkord her samt sikkert mange andre foreløpig skjulte uredelig- og uheldigheter.

Å påta seg et oppdrag uten å ha kompetente folk til å utføre det, er helt klart uansvarlig. I næringslivet er slikt utenkelig men i politikken ser det ut til at alt er mulig.

For å kunne se fremover er det også nødvendig å kjenne til nær fortid. Da det for ca. 25 år siden ble vedtatt å bygge Gardemobanen som del av en hestehandel mellom SV og Arbeiderpartiet vedr. flyplassplasseringen, brukte en buss med 60 passasjerer ca. 7 liter diesel pr. mil med skadelige utslipp. I dag bruker en tilsvarende buss under halvparten og med euro 6 teknologi er luften som går inn i motoren mer forurenset enn den som kommer ut som eksos. I tillegg veier en moderne buss ca. en tredjedel av togmateriellet som frakter samme passasjerantall med samme strømforbruk i dag som på 90-tallet. Hvis man ser bort fra miljøkatastrofene som banebyggingen påførte områdene rundt traseen, med senking av grunnvannstand, tomme tjern i Østmarka, setninger i boligområder på Hellerud, farlige giftstoffer i tetningsmiddelet Rhoca Gil samt nybygde hus som måtte rives og dyrket mark tatt i bruk som trasee, har den etterfølgende drift vært en unødvendig og konstant miljøbelastning ved hver eneste togavgang i over 20 år sammenliknet med bussdrift på en allerede eksisterende vei. Dette blir det aldri fokusert på, da det er politikere som har ansvaret for det. Feil som ikke innrømmes men blir forsøkt bortforklart, er det vanskelig å lære noe av.

Den ovennevnte euro 6 teknologi er teknologi fra 2014, og den teknologien man har om 20 år kan ikke være dårligere hvis ikke miljøforkjemperne får aksept for å blande inn så mye skadelige stoffer i drivstoffet for at de fortsatt skal kunne ha et levebrød og forsvare sin eksistens. Med 3 år gammel teknologi kan man altså i dag parkere busser og vogntog med motoren i gang utenfor barnehager og skoler for å forbedre luftkvaliteten for astmasyke. Uten at vi i dag vet det, kan det kanskje om 20 år bli påbudt å kjøre dieselbil på dager med dårlig luft for å ivareta luftkvaliteten.

Derfor mener jeg at når en byråd med ansvar for miljø og luftkvalitet vil bygge ned infrastrukturen som kan muliggjøre at astmatikere får tilgang til ren luft, må vedkommende enten være mindre begavet eller en ren sabotør med en for normale mennesker uforståelig agenda og preferanser.

Ute i verden blir vi nordmenn ofte omtalt som menneskene med den lille hjernen og det store hjertet. Dette fordi vi skal løse andres problemer som vi ofte ikke engang forstår. Jo lenger bort, jo større problemer vil vi løse. I tillegg gir vi bort store summer, jo lenger bort, jo større summer. Når det etterhvert vil komme frem hvordan vår egen befolkning behandles og kassen er tom, antar jeg at vi om en stund blir omtalt som de hjerteløse menneskene med den lille hjernen.

Fordi Berg i motsetning til Listhaug ofte bruker hjelm og skadepotensialet i utgangspunktet er begrenset, finner jeg det riktig å bruke de ord som AUF-leder Mani Hussaini så ekstremt upassende brukte om Sylvi Listhaug: «kast kjerringa på hue ut» , og da mener jeg selvfølgelig Lan M.N.Berg.

Skribent: Øyvin Sørlie | Foto: Monica Løvdahl

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

kr.
Kontakt opplysninger

Kredittkort opplysninger
Denne betalingen er sikret og kryptert via SSL

Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig Donations

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR