Espen Barth Eide og «Infantile Beatrice»

4
0

Avisa Klassekampen feirer at Arbeiderpartiets Espen Barth Eide under sin permisjon (?) fra milliardærklubben i Davos har tatt til orde for «mer uenighet i utenrikspolitikken».

Eide, som mer enn noen annen norsk politiker, var den som fikk Norge med i Syria-krigen i 2012, så til Klassekampen at:

«I EN SÅ UFORUTSIGBAR VERDEN MÅ DET VÆRE LOV Å HA MER UENIGHET, OGSÅ BLANT SENTRALE PARTIER. PÅSTANDEN OM AT NORSK UTENRIKSPOLITIKK SKAL LIGGE FAST, BLIR MENINGSLØS NÅR VERDEN GÅR I ALLE MULIGE RETNING».

Nå jubles det i SV og Senterpartiet over disse statsmannsordene fra Eide.

Senterpartiets Liv Signe Navarsete sier til avisa:
«EG TRUR DET VILLE VERA BRA DERSOM ME FEKK LITT MEIR DISKUSJON OM UTANRIKS- OG FORSVARSPOLITIKK OGSÅ MELLOM AP OG HØGRE OG IMØTESER SIGNAL FRÅ BARTH EIDE MED INTERESSE. FØRST OG FREMST ER EG SPENT PÅ KVA DET VIL FÅ Å SEIE FOR MULEGE ENDRINGAR I LANGTIDSPLANEN FOR FORSVARET.»

Leder i SVs internasjonale utvalg, Gjermund Skaard, sier:
– ME HÅPAR AP VIL VERA MED Å STØTTA SVS FORSLAG OM ATOMVÅPENFORBOD. DET KJEM ME TIL Å FREMJA NÅR STORTINGET OPNAR I OKTOBER.

WikiLeaks offentliggjorde i sin tid et hemmelig telegram fra USAs ambassade til utenriksdepartementet i Washington der ambassaden gir sitt skussmål til Barth Eide. Telegrammet er fra juli 2008 og kan leses her. Hvis man lurer på hvilken type politiker Barth Eide er, bør man studere den kadervurderinga han får av sine amerikanske venner.

«MEN NOEN LEDENDE AMERIKANSKE EMBETSMENN HAR FØLT AT HAN HAR VÆRT VANSKELIG Å PLASSERE I FLERE SAKER MED BEKYMRING OG KARAKTERISERT BARTH EIDE SOM “RØYSKATTAKTIG”.»

(Her er det å bemerke at vår oversettelse er noe i snilleste laget. Weasel betyr riktignok røyskatt, men i dagligtale om en person betyr det å være sleip og upålitelig.)

Videre fra USAs kadervurdering:
«KILDER I FORSVARSDEPARTEMENTET BLE SJOKKERT OG FORFERDET OVER DET DE OPPFATTET SOM Å SETTE SINE EGNE PERSONLIGE INTERESSER FORAN NORGES STRATEGISKE INTERESSER.»

Eide er for øyeblikket både direktør i milliardærklubben World Economic Forum, FN-utsending til Kypros og nyvalgt representant til Stortinget, uten at det er kjent at han har frasagt seg lønn fra sine arbeidsgivere.

Nå Sp, SV og Klassekampen setter sin lit til at denne mannen vil fornye norsk utenrikspolitikk, minner det litt om en figur i Fredrik Stabels Norsk Dusteforbund. Hun het Beatrice Gulbrandsen («Infantile Beatrice») og var kjent som forfatteren Goddag Mann Hostesafts hybelvertinne og forlovede.

Jeg sier ikke mer, herr president!

Source: http://steigan.no/ | Foto: Utenriksdept

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

kr.
Kontakt opplysninger

Kredittkort opplysninger
Denne betalingen er sikret og kryptert via SSL

Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig Donations

02

4 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR