Geir Jan Johansens bok, «CIA I NORGE, den hemmelige historien» handler om Norge som et agentland. Noen blir kanskje sjokkert over dette, men er det egentlig så overraskende når man tenker på Norges strategiske beliggenhet og enorme ressurser? Men disse ressursene tilhører det norske folk, og ikke utenlandske interesser.

Bokens andre kapittel handler om utenlandsk infiltrering og splitt og herskteknikk som medfører at ingenting skal lykkes for folket - men dette blir ikke tilfellet i fremtiden.

I dette kapitlet som heter «Rekrutteringen» dreier handlingen seg om opprettelse av et agentnettverk i 1945 i regi av stormakter hvis formål er spionasje og overvåkning. Spørsmålet er, hva har denne agentvirksomheten gjort mot oss og landet vårt?

Vi lever i et samfunn hvor de med makt fremmer et bilde av Norge som overhodet ikke stemmer overens med vår virkelige virkelighet. Denne virkeligheten preges av selvfornektelse i likhet med Stockholmsyndrom.

NWOs (New World Orders) krefter, hvis plan gjennomføres av Stortinget, med støtte av statskontrollerte medier (=fake news), gjennomføres mot folkets ønsker. Eksempler på dette er at det innføres aksept for full kjønnsforvirring i et stadig mer seksualisert samfunn hvor cross-over sex tillates på alle områder.

Vi lever i et samfunn hvor åndelighet og kontakt med oss selv frarådes fordi det å gå inn i seg selv skaper kontakt med oss selv og ødelegger hele planen til NWO. New World Order bruker vold og psykopatisk påvirkning gjennom dataspill og film for å skape traumer, hvor alt er tilrettelagt for å skape et samfunn med moralsk forfall. Dette forfallet ser vi allerede.

Nye nettverk kommer til å bygges av folket fremover fordi vi har et samfunn med uakseptabel høy bruk av anonyme meldinger som ingen kan beskytte seg imot. Vi er nødt til å bygge dette nye nettverket fordi altfor mange beslutninger i det offentlige baseres på innhold som ikke kan dokumenteres, men som det likevel fattes beslutninger på grunnlag av.

Det samme gjelder handlinger som baseres på dokumentforfalskning, som fører til store konsekvenser for den som rammes - uten at den som sendte meldingen behøver redegjøre for sine handlinger. Dette vil også endre seg fremover så snart det nye nettverket er på plass.

Da vil alle måtte stå til ansvar for sine handlinger. I et slikt system vil alle få full rettferdighet og kompensasjon for sine lidelser, og bruk av bekymringsmeldinger vil ikke lenger være tillatt.

Vi lever i et samfunn hvor altfor mange ikke nøler med å tyste på eller angi kollegaer eller venner , om de oppfordres til det av for eksempel barnevernet. Det er også altfor mange som er villige til å sverte kolleger for å få dem sparket fra jobben uten noen legitim grunn.

Vårt samfunn er dessverre tilrettelagt av våre egne politikere til offentlig utøvelse av maktmisbruk mot folket. Hva er grunnen til at det legges mer vekt på anonyme meldinger enn for eksempel å lytte til utsagn fra dem som anklages?

Hva synes DU om bruk av «bekymringsmeldinger» og «anonyme meldinger» uten forankring i virkeligheten? Forfatterne av denne artikkelen ønsker et samfunn preget av varme, nestekjærlighet og rettferdighet og likhet for alle. Innføring av ekte folkestyre i Norge vil være en del av dette nye nettverket.

Det er slike tiltak som skaper et varmere samfunn i landet vårt.

Helt siden 1938, da Norges regjering ikke skrev ut nyvalg, har vi ikke hatt en legitim regjering i Norge. Regjeringen vi har nå, har overført Norges selvråderett til Bilderbergergruppens FN, EU og NATO og Federal Reserve/City of London Corporation.

EUs ikke-folkevalgte politikere fatter nå beslutninger på vegne av Norge som skrives inn i Norsk lovverk som gjeldende lov her i landet - mot to folkeavstemmingers klare NEI til EU. De såkalte folkevalgte har ingen respekt for sin egen befolkning, og gjør akkurat som det passer dem, til fordel for dem på folkets bekostning.

Dette vil det også bli slutt på i fremtiden, da hver og en vil måtte stå til ansvar for sine valg og handlinger ved å gå inn i seg selv, for å få svar fra sitt virkelige «Jeg», og på den måten få veiledning som skaper gode valg.

Siden 1945 har det vært altfor stort fokus på å følge forskningens vei og råd, framfor å stole på ens egen indre stemme. Fremtidens forskning vil måtte vike plassen til det å gå inn i seg selv for å få svar og løsninger. Dagens samfunn er basert på at vi skal gå utenfor oss selv for at systemet kan kontrollere oss, mens morgendagens samfunn vil handle om å gå inn i en selv for å få de riktige svarene.

Det er et slikt samfunn vi ønsker at våre barn og barnebarn skal arve og bygge videre på etter oss, for å skape et varmere og tryggere samfunn for fremtidens generasjoner.

Dette et kritisk blikk på dagens samfunn, med refleksjoner og forslag til løsninger for fremtiden.

Foto: Nishu Nishant

ONEBC

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR