EU får fersk etterretningsinfo fra Israel

EU besluttet mandag 22. juli å sette opp den shiamuslimske Hezbollah-militsen på sin terrorliste, og med dette åpnes nye israelske programmer for kanalisering av omfattende etterretningsdata knyttet Hezbollah til alle land i EU. Hezbollah har fra sine mange baser i Libanon begynt å bygge opp nye nettverk både i Europa og i det nordlige Afrika. Men nå utvides det europeiske etterretningssamarbeidet med Israel betydelig.

18. juli 2012 kom et terrorangrep mot busser med 150 isrsaelske turister ved Sarafovo flyplass i Bulgaria. Dette angrepet knyttes til Hezbollah, og har isolert sett bidratt til å motivere et nærmere samarbeid med Israel fra europeiske side. Terroristene bak angrepet i Bulgaria hadde forgreninger til Austeralia og Canada.

Israels sitter på betydelig kunnskaper om land som Egypt, Syria og Libanon, og slik informasjon  blir stadig mer verdifull, etter hvert som uforutsigbarheten i regionen øker. NATO har Tyrkia som medlem på sin sørøstlige flanke og nylig har det kommet høyttekning fra USA knyttet til et mulig engasjement til støtte for opprørene i landet. Det er imidlertid ikke noe som tyder på at USA vil realisere et mer fysisk engasjement med det første. Men behovet for frisk og oppdatert informasjon fra dette opprørte landskapet øker på,og det faller ut i Israels favør.  Samtidig som den jevnlige kritikken av Israel blitt redusert.

Det er i første rekke etterretningsmateriale som har juridisk verdi, i forhold til gjeldende terrorlovgiving som er av betydning. Alle 28 EU-land vil ha behov for bakgrunnsstoff for å kunne følge opp og hjemle pågripelser og overvåking av Hezbollah-medlemmer og deres faste kontakter. Videre blir det supplert informasjon om de metoder Hezbollah bruker i sitt kontaktopplegg og nettverk. Trusselbildet i Europa er i all hovedsak knyttet til militante, islamistiske grupper, og Hezbollah blir nå aktualisert formelt og vurdert på lik linje med andre, tilsvarende terrorgrupper. Dette kommer farlig sent, men godt, i følge israelske myndigheter.

Israel har lenge hatt et oppgående samarbeid med Storbritannia når det gjelder utveksling av etterretningsinformasjon om bl.a Hezbollah og Hamas, men land som Tyskland, Frankrike og Spania, ligger etter. Alle typer av informasjon  om den Libanon-baserte terrorgruppen blir nå formidlet fra israelsk side, og utvekslet mot eksisterende informasjon i respektive mottaksland.

Den israelske ambassadøren til FN, Ron Prosor, har i følge Jerusalem Post kommentert EUs nye standpunkt om Hezbollah, og mente beslutningen kom farlig sent, etter at Hezbollah har kunnet bevege seg fritt i årtier rundt i Europa.

Norge er marginalisert
Norge har hatt en labert og nedtoner diplomatisk forhold til Israel de siste årene, noe som bl.a. har sammenheng med støtten til Hamas-islamistene i Gaza, og det Israel betrakter som en overdrevet norsk kritikk av landet, sett i forhold til andre og langt mindre demokratiske land i denne regionen. Det er også kjent at Norge fjennom fire år har vært vertskap for gjentatte forsøk på boikott av Israel, helt samtidig som norske medier er betraktet som ekstremt ensidige og unyanserte, sett fra Jerusalem og Tel Aviv.
Norge vil imidlertid indirekte nyte godt av det etterretningsarbeidet som nå har oppstått i forhold til EU-land. Men fortsatt er det mye som gjenstår når det gjelder oppdatert sikkerhetsinformasjon. Fra Jerusalem har det blitt hevdet at man ikke en dag kan be om informasjonstjenester fra Israel, og neste dag kritisere Israel etter noter. Sett fra regjeringskontorene i Israel har Norge tradisjonelt blitt sett på som et noe naivt land, også i møte med terrortrusler generelt. I Israel finnes det nå også et konglomerat av kommersielt baserte sikkerhetstjenester, som bygger sin kompetanse på de erfaringene Israel har hatt i nærkontakt med terrorisme og islamisme gjennom flere tiår.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her