Exit frihet og menneskerettigheter?

16

I forigår, torsdag 22. november, skrev John Olav Egeland i Dagbladet om hvordan regjeringen nå ønsker å gi etterretningstjenesten adgang til masseovervåking. Via moderne teknologi skal e-tjenesten nå gis lov til å snoke i vår private  kommunikasjon, bl.a. i all epost. Metodene som er brukt så langt i overvåkningsøyemed skal også gis bedre juridisk legitimitet, ettersom overvåkning raskt kommer i konflikt med både menneskerettigheter og retningslinjer for personvern. Det betyr at nåværende lovgivning må forandres for å kunne gjøre dette overgrepet mot egen befolkning juridisk innafor. Det stopper imidlertid ikke med dette, for de tenker også å kraftig utvide tilgangen til overvåkning.

Den djupstat-kontrollerte regjeringen bruker selvfølgelig ikke betegnelsen masseovervåking om dette, men kaller det for «tilrettelagt innhenting». Som nevnt, for å komme seg rundt problemer med etikk og eksisterende jurisdiksjon, er det planlagt å lovnedfelle nødvendigheten av masseovervåkningen. I bånn for denne manipulasjonen ligger det et budskap om at en ny og mer massiv overvåkning har blitt helt nødvendig for å kunne hegne om borgerne, den territorielle integriteten og viktige nasjonale interesser. Kort fortalt nasjonens eksistens! Jasså? Har virkelig trusselen fra der ute et sted blitt så presserende at vi nå må akseptere pulverisering av borgernes privatliv? Jeg mener, en nasjon består av sine borgere, og staten skal – ideellt sett – sørge for å ivareta borgernes frihet og rettigheter. Det er pri 1! Da må man jo spørre hva som egentlig skjer når staten nå forsøker ta fra borgerne de samme tingene. Hva er det som egentlig forsøkes oppnådd her?

For å holde ro i hønseflokken forsikrer myndighetene om at e-tjenesten ikke skal få frie tøyler, men måtte innhente tillatelse fra Oslo tingrett først. Den fortløpende kontrollen med- og eventuelle sanksjoneringen av e-tjenestens virksomhet foreslås lagt til Stortingets EOS-utvalg, et utvalg som p.t. allerede driver med kontroll av de hemmelige tjenestene. MEN det klargjøres også at EOS-utvalget i visse sammenhenger vil kunne nektes innsyn i hva e-tjenesten gjør, slik at utvalgets mulighet til kontroll og sanksjonsmulighet uteblir. I slike tilfeller skal e-tjenesten få lov til å kontrollere seg selv. Ha, ha, hørt historien om bukken og havresekken? Legg til at e-tjenesten også vil kunne droppe innhenting av tillatelse fra tingretten i forbindelse med hastesaker, så blir det hele bare lattervekkende. Gjett om det vil gå inflasjon i såkalte «hastesaker» her…

For de som skjønner hvordan «politikk» i dag fungerer, er det klart at dette bare er orwelliansk ny-tale for at den etterhvert klinisk gale staten skal kunne preservere og øke sitt makthegemoni på vegne av de få som kontrollerer den. Slik tenker statens bakmenn å kunne videreføre parasittismen de har fått lov til å holde på med så altfor lenge. I utkanten av denne smørja finner vi ledende politikere som har gjort seg selv til nyttige idioter for å kunne få smuler fra bordet til den reelle makta. «Smuler» som f.eks. lukrative verv i utlandet etter endt karriere i norsk topp-politikk.

Som et apropos var vi vitne til den samme orwellianske ny-talen i kjølvannet av terroren i 2011, da en mengde vitnemål måtte låses ned i riksarkivet for de neste 60 år. Dette var etter sigende tvingende nødvendig «fordi informasjonen i vitnemålene var en fare for landets sikkerhet». Mhm… Kanskje det vil vise seg behendig at de som som dro i trådene bak nedlåsingen etter all sannsynlighet er døde når disse dokumentene endelig kan graves fram i dagslyset? Den som lever får se. Enn så lenge lever majoriteten av nordmenn i illusjonen om at denne terrorhendelsen var verket til et enkeltindivid alene.

Dersom e-tjenesten får disse fullmaktene som det nå legges opp til, vil norske borgere bli fritt vilt. Og med det mener jeg følgende: man må jo ikke tro at den korrupte norske staten ikke allerede har bedrevet ekstensiv, ulovlig overvåkning av sine egne borgere over lang tid – det er allerede avslørt – men dersom dette nå felles ned i lov, vil det hele kunne få et avskrekkende omfang. Det er også et spørsmål om hvilken betydning denne masseovervåkningen vil få for selve hjørnesteinen i ethvert demokrati, nemlig ytringsfriheten. Masseovervåkning og stadig flere drakoniske lover vil utvilsomt føre til utbredt selvsensur blant norske borgere. Hvem tør vel snakke opp når alle ytringer blir overvåket av en e-tjeneste – på vegne av en misantrop djupstat?

Regjeringen bedyrer at den ønsker å oppnevne en personvernkommisjon som skal vurdere i hvilken grad norske borgeres privatsfære blir tatt hensyn til, men statens kliniske galskap tatt i betraktning må dette bare ses på som et forsøk på å få loven banket gjennom uten for mye friksjon. Masseovervåkning er høyt prioritert blant edderkoppene som driver AS Norge, og de akter ikke å la noe komme i veien for realiseringen av sine våte overvåknings-drøm. Kun et våkent og samlet folk kan stoppe Statans galskap her.

Som alltid: Virkeligheten er villere enn de fleste får seg til å tro…

Foto: CC0 Creative Commons

Tips: Bli med i Norgesavisens sosiale nettverk – ett sosialt nettverk for deg som er opptatt av Norges fremtid.

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her