Faktisk.no helt venstrevridd: Tilsvar angående Barcelona avtalen

15
7

Norgesavisen.no har fått beskjed fra faktisk.no  med relativt kort varsel om å gi et tilsvar på saken «Barcelona avtalen – Hemmelig avtale om islamifisering av Europa inngått av EU og araberstatene i 1995», som stemples som «Faktisk helt feil» av Faktisk.no.

Kort varsel er likevel bedre en ingen mulighet til tilsvar som da Faktisk.no dømte saken «MI5 agents tilståelse på dødsleiet - Diana ble drept» til å være «Faktisk helt feil».

At faktisk.no stempler begge sakene «faktisk helt feil» er ingen overraskelse og inngår i nettstedets agenda og strategi for å diskreditere alternative medier i Norge.

La oss se litt nærmere på Diana saken, selv om dette tilsvaret først og fremst handler om «Barcelona avtalen». 

Etter en nærmere sjekk fant Norgesavisen at det er riktig at bildet som opprinnelig ble benyttet av gammel mann i en sykeseng ikke var av MI6 agenten John Hopkins (ref. Faktisk.no faktasjekk). Kilden som yournewswire.com benyttet var av en annen person. Norgesavisen.no beklager dette.

Norske og utenlandske medier har spekulert i dødsfallet i lang tid eksempelvis skrev nettavisen for 4 år siden "Diana ble myrdet i Paris", VG skrev "Prins Phillip drepte Diana", og når det meldes om at en tidligere MI6 agent på dødsleiet innrømmer å ha myrdet Diana, er dette en nyhetssak i seg selv.

Som det også går frem av artikkelen er det ingen til å verifisere historien da John Hopkins "arbeidskollegaer" i MI6 alt er døde, men såvidt Norgesavisen.no kjenner til er det vanlig praksis blant journalister å lage nyhetssaker basert på uttalelser som blir gitt, som i dette tilfelle med MI6 agent John Hopkins uttalelser fra sykesengen. Norgesavisen kan ikke vite om kilden oppgir feil opplysninger. Men Norgesavisen har oppgitt kilde og har dermed handlet i god tro.

Så til «Barcelona avtalen».

I tillegg til kort svarfrist har Norgesavisen ikke fått noen informasjon hva som faktisk er helt feil, annet enn hva faktisk.no skriver i sin epost: 

«Det finnes ingen hemmelig EU-avtale for islamisering av Europa, og EU har ikke åpnet sine yttergrenser på vidt gap. Formålet til Barcelona-erklæringen og den etterfølgende Middelhavsunionen er det motsatte av hva Norgesavisen hevder.  Artikkelen er en konspirasjonsteori basert på oppdiktet materiale.».

Her følger en gjennomgang av «Barcelona avtalen». Avtalen kan lastes ned her: https://norgesavisen.no/wp-content/uploads/2017/07/Barcelona-avtalen.pdf

Barcelona avtalen er en avtale mellom Middelhavslandene, dvs. de kristne landene Spania, Frankrike, Italia, Kroatia, Montenegro, Albania, Hellas og de muslimske landene Tyrkia, Kypros, Libanon, Syria, Egypt, Libya, Tunisia, Algeri og Marokko, i tillegg til Israel.

Dersom du var ansvarlig for utformingen av Barcelona avtalen, ville du skrevet i klartekst at Europa skal Islamiseres og vår vestlige kultur skal dø? Naturligvis ikke. Det ville ført til et opprør i den europeiske befolkningen. 

Hva gjør en så; jo en benytter en ordlyd som kan aksepteres av de fleste, men som likevel peker i en bestemt retning. Og fakta taler i klartekst hva som har skjedd siden Barcelona avtalen ble undertegnet. La oss komme tilbake til det.

I Barcelona avtalen står følgende:

Avtalens målsetning: «Establishing a common area of peace & stability»

Avtalen har altså som målsetning å skape et fellesskap på fred og stabilitet. Kommentar: Hvor fredelig og stabilt har det blitt i Europa etter at Barcelona avtalen ble undertegnet?

The free-trade area will be established through the new EuroMediterranean Agreements and free-trade agreements between partners of the European Union. 

Barcelona avtalen legger til grunn å skape et frihandels område mellom landene rundt Middelhavet. Kommentar: Begynner ikke dette mye å ligne på et utvidet EU?

The participants recognize that the traditions of culture and civilization throughout the Mediterranean region, dialogue between these cultures and exchanges at human, scientific and technological level are an essential factor in bringing their peoples closer, promoting understanding between them and improving their perception of each other. 

Her sier avtalen at det skal foregå en «dialog mellom kulturer» og en «utveksling av mennesker» for å bringe disse 2 kulturene (den kristne og den muslimske) nærmere.

Hva har egentlig skjedd? La oss se nærmere på fakta. Ifølge Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/European_migrant_crisis har det bare siste 3 årene kommet inn over 2 millioner flyktninger fra muslimske land. Og enda flere om du tar med årene fra Barcelona avtalen ble inngått og frem til i dag. Hvor mange Europeere har i samme periode utvandret til de muslimske landene rundt Middelhavet? Norgesavisen har ikke de eksakte tallene på dette, men det er ikke mange. 

Kanskje faktisk.no kunne finne ut av antall europeere som har utvandret til de muslimske landene rundt Middelhavet?

Teori og praksis er 2 forskjellige ting. Det høres unektelig fint ut med en utveksling mellom kulturer, men når det som faktisk skjer er en masseinnvandring fra Muslimske land er det på tide å begynne å bruke hodet.

Vi går videre.

In this connection they stress the importance of the role the mass media can play in the reciprocal recognition and understanding of cultures as a source of mutual enrichment

Avtalens ordlyd fortsetter med at det er viktig å understreke rollen MASSEMEDIA kan spille.

Her kan du lese mellom linjene at massemedia skal brukes til å indoktrinere befolkningen til å akseptere endringene som kommer av denne avtalen.

Om vi igjen sjekker Wikipedia for å lære hva hva «Politisk korrekthet» er https://no.wikipedia.org/wiki/Politisk_korrekthet - står det «Politisk korrekthet kan være en form for selvsensur i offentlig debatt». Jeg tror de fleste av oss er kjent med hvordan Politisk Korrekthet praktiseres i dette landet og at eierne av Faktisk.no (NRK, TV2, Dagbladet og VG) er verstingene her i landet når det gjelder sensur og angrep på enhver som tør være politisk ukorrekt. Trenger bare å nevne Hege Storhaug, Max Hermansen, Hans Jørgen Lysglimt Johansen, m.f.

En digresjon er da naturligvis Faktisk.no´s objektivitet. Evner Faktisk.no å være objektiv i sin jakt på sannheten? Eller eksisterer der en tilbøyelighet til å diskreditere de som tør tenke annerledes? Hvor mange faktasjekker av de 73 som er utført har det vært av NRK, TV2, Dagbladet og VG? Svaret er 2 for NRK på 2 «agurksaker», 1 på TV2 ang. Toppgear som ble «faktisk ikke sikkert», INGEN på Dagbladet og heller INGEN på VG. Tenk at lille Norgesavisen har fått æren av å bli faktasjekket 2 ganger mens store VG og Dagbladet ikke har vært faktasjekket ennå? Hvor objektivt er dette da?

Faktisk.no har ikke faktasjekket hverken VG eller Dagbladet. Pussig eller?

Vi går videre.

They express their intent to promote cultural exchanges and knowledge of other languages, respecting the cultural identity of each partner, and to implement a lasting policy of educational and cultural programmes; in this context, the partners undertake to adopt measures to facilitate human exchanges

Her står det at avtalen skal promotere kulturell utveksling. Vi vet jo alle hvilken vei strømmen går - Strømmen går nordover og ikke sørover. En implementering av «kulturelle» programmer betyr i hovedsak knyttet til Islam, da Islam er både kultur, religion og politikk.

I artikkelen https://norgesavisen.no/barcelona-avtalen-hemmelig-avtale-om-islamifisering-av-europa-inngatt-av-eu-og-araberstatene-i-1995/ står det 

«I Tyskland er mer enn 400 kirker lagt ned siden 1990. I samme periode er mer enn 200 moskeer, inkludert enn 40 megamoskeer som hver rommer 1000 personer, bygget. Videre finnes der 2600 bønnehallers i tillegg til at det er 128 nye moskeer under bygging. Parallelt blir Kristendommen marginalisert og Norgesavisen har tidligere skrevet om korset som fjernes fra kapeller, bedehus og kirkegårder

Dette sier noe om hvilken type kulturell berikelse Barcelona avtalen har skapt. Kunne faktisk.no tenke seg å sjekke hvor mange kristne kirker som har vært oppført i Tyrkia, Kypros, Libanon, Syria, Egypt, Libya, Tunisia, Algeri og Marokko i denne perioden?

they acknowledge the importance of the role played by migration in their relationships. They agree to strengthen their cooperation to reduce migratory pressures, among other things through vocational training programmes and programmes of assistance for job creation.

Her sier avtalen at immigrasjon kommer til å spille en viktig rolle, og at press som følge av immigrasjon løses gjennom ulike treningsprogrammer og jobbskaping.

they underline the importance of waging a determined campaign against racism, xenophobia and intolerance and agree to cooperate to that end. 

Avtalen sier i klartekst at det skal foregå en «kampanje» for å bekjempe rasisme, fremmedfrykt og intoleranse. Her ligger det implisitt en klar instruks til mainstream media om å slå hardt ned på enhver som ytrer seg kritisk om konsekvensene av masseinnvandringene.

La oss ta Sverige som multikulturens strålende eksempel. I årene etter at Barcelona avtalen ble underskrevet har Sverige hatt en sterk økning i antall immigranter og paralellt med det antall voldtekter https://en.wikipedia.org/wiki/Rape_in_Sweden 

Så når kvinner i Europa voldtas, folk knvistikkes på gatene eller som nå sist en bombe sprenges på T-banen i London http://www.bbc.com/news/uk-41278545 forsøker massemedia så langt det er mulig å unngå å nevne etnisitet.

The EuroMediterranean partnership must contribute to enhancing educational levels throughout the region, whilst laying special emphasis on the Mediterranean partners. To this end, a regular dialogue on educational policies will take place, initially focusing on vocational training, technology in education, the universities and other highereducation establishments and research.

I avtalen står det at partnerskapet må bidra til å styrke utdanningen på det kulturelle området bla. på Universitetene.

I Norgesavisen står det: 

«Imamutdanningen er et eksempel på hvordan EU i nært samarbeid med araberlandene jobber for å islamifisere Europa.

Kravet om utdanning av Imamer i Europa er et av de eldste kravene fra ISESCO. Universitetet i Tubingen som åpnet i år 1477, var ett av 4 tyske universiteter som åpnet eget fakultet for islams teologi i 2012. EU støtter disse 4 fakultetene med 160 millioner kroner.»

Close interaction between the media will work in favour of better cultural understanding. The European Union will actively promote such interaction, in particular through the ongoing MED-Media programme. 

Om du skriver noe om Islam på Facebook er sjanse stor for at du får din konto sperret. Max Hermansen har i lengre tid advart mot farene ved Islam, og har gjentatte ganger vært suspendert fra Facebook. Og han er ikke den eneste. Om du går til Google og søker på ordet «Islam» vil du se at på de første 10 sidene kun er positive saker om Islam, selv om det er en kjensgjerning at i de fleste terror angrep i Europa har gjerningsmannen ropt «Allah Akbar - Gud er stor».

For å oppsummere:

Faktisk.no påstår det ikke finnes noen «hemmelig» avtale. Dersom du spør «mannen i gata» om hva Barcelona avtalen er, hva tror du svaret blir? Svært få, om noen har hørt om denne avtalen. Og det burde får klokkene til å ringe for enhver undersøkende journalist, da Barcelona avtalen på mange måter er en utvidelse av EU, men da bare i nordgående retning. Men neida, blant mainstream media er avtalen ikke nevnt med et ord. Gjør gjerne et søk på Google selv for å se.

Faktisk.no sier at EU ikke har åpnet sine yttergrenser. Norgesavisen har dokumentert at over 2 millioner mennesker har kommet inn i Europa bare siste 3 år, og mange flere siden Barcelona avtalen ble underskrevet.

Faktisk.no hevder at formålet med Barcelona avtalen er motsatt av det Norgesavisen hevder. At Barcelona avtalen er en avtale som skal sørge for at like mange europeere immigrerer til de muslimske landene rundt Middelhavet som muslimer som kommer til Europa. At det bygges like mange kirker i muslimske land som det bygges Moskeer i Europa. osv. Kan dette stemme?

Faktisk.no avslutter som andre venstrevridde medier ved å påstå at dette er en konspirasjonsteori når det presenteres informasjon som befolkningen helst ikke skal lese. Og hva er da bedre enn å fremstille dette som en konspirasjonsteori, og da indirekte som «fake news»?

DEL
Forrige artikkelNRK BRYTER BARRIERER!
Neste artikkelVil vi ta vare på Norge i fremtiden?
Norgesavisen.no er et talerør for samfunnsengasjerte journalister, skribenter og forfattere som ønsker å fremme norsk kultur og identitet, og samtidig sette skråblikk på nyhetsbildet. Norgesavisen har ingen redaktør, men en redaksjon som tar stilling til hvilke artikler som publiseres. Om du har lyst å skrive for Norgesavisen, anbefaler vi deg å lese følgende: Norgesavisen søker samfunnsengasjerte skribenter

15 KOMMENTARER

  • Hei Faktisk! Har noen “konspirasjonsteorier” dere kan avdekke!
   1. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf Er dette en fake agenda, og har dere i det hele tatt lest i gjennom???

   2. Klima-avtalen går i hovedsak ut på at det er menneskeskapte klima endringer i form av Co2 utslipp. Så jeg har noen spørsmål, “Plantene danner oksygen (O) av sollys, karbondioksid (CO2) og vann ved hjelp av en rekke enzymer og proteinkomplekser i bladverket. Dette kalles fotosyntese og utgjør en av Jordens mest grunnleggende prosesser.” dvs. plantene trenger dette for å gi oss oksygen.. Det er mulig mennesker slipper ut mer enn plantelivet klarer å fange opp, men da handler det vel mer om å slutte å hogge regnskog, og annet planteliv? På slutten av 1990 taller/2000, var forskere redde for Polene skulle smelte og dro derfor ut for å samle mest mulig data ved å borre mange kilometer ned i den tykkeste delen av isen på Antarktis. Det de fant ut av, er at over de siste 400 000 årene har det vært opp og nedturer i temperaturer og Co2 nivået i lufta. Og jeg ville faktisk vært mer engstelig om temperaturene IKKE hadde vært høyere nå… Dinosaurer slapp ut ekstreme mengder Co2, Vuklaner slipper enorme mengder Co2, Kuer gjør det samme osv. Hva er fakta her?

   Spørsmål: På hvilken måte hjelper det klimaet/planeten at vanlige borgere må betale store summer i avgifter for noe de ikke kan styre i utgangspunktet? Og hvordan kan penger brukes til nettopp dette?

   Til slutt, jeg er 100% enig at mennesker forsøpler planeten, havet og naturen vår mer plastikk og søppel, og at vi utrydder dyrearter, men dette er 90% politikere, verdensledende bedrifter og organisasjoner som står for, da de driver med ødeleggelse av Menneskers ressurser i form av forurensning av rent vann, nekter å benytte fri energi (Ja, dette eksisterer i beste velgående i form av vind og vann ) og at penger kommer LANGT foran klima for disse folkene.

   Til slutt må jeg si jeg er enige med resten her om at dere gir FAKTISK mange løgner og feil informasjon. Dere har så klart en agenda og noen som sponser dere med penger som alle andre, disse folkene må holdes fornøyde, men hva er da poenget?

  • Faktisk er helt klart et politisk redskap for å kvele fremveksten av kritiske røster og alternative media. Hva blir det neste? Sannhetsdepartementet? Jeg får grøssninger…

 1. Hvordan kan noen ta “Faktisk.no” seriøst? Siden drives av diktator Thor Gjermund Eriksen og mannen som malte hitler-bart på Trump (på forsiden) i norges største avis?

 2. Va de egentlig nogen so Lurde på kors dette kom te bli ? dei e jo Spånnsa ta dei so driv me StatsProppa ?? so Jau Jau de vert vell som Bukkjen å HavreSekkjen de ???‍♀️
  Å her bomm dei Stygdt ☝️?☝️ som va forventet å inga Øveraskels ♠️?
  Skål Jeppe ?

 3. For noe svada.
  Om ikke norgesavisen bevisst formidlet falske nyheter om Dianas død, så formidlet de likevel de flaske nyhetene, og faktisk.no har helt rett i at dette faktisk er helt feil!

  Vedr. Barcelonaavtalen av 1995.
  Det er ingen hemmelig avtale, den er fritt tilgjengelig for alle. http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/barcelona_european_council.pdf

  Det norgesavisen oversetter til “utveksling av mennesker” betyr bare dialog på menneskelig nivå.

  Avtalen sier bl.a. “Support will be given to periodic meetings of representatives of religions and religious institutions as well as theologians, academics and others concerned, with the aim of breaking down prejudice, ignorance and fanaticism and fostering cooperation at grassroots level.” Altså at man skal holde regelmessige møter for å slå ned på bl.a. fanatisme.

  Norgesavisen har igjen faktisk helt feil.

  Se forøvrig http://filternyheter.no/dette-er-de-ni-norske-nettstedene-du-bor-vaere-pa-vakt-mot/

 4. “Om ikke norgesavisen bevisst formidlet falske nyheter om Dianas død, så formidlet de likevel de flaske nyhetene, og faktisk.no har helt rett i at dette faktisk er helt feil!”

  Norgesavisen formidlet nyheten om at en M16 agent på dødsleie kommer med påstander om at Diana ble drept (det er fakta). Hvis faktisk.no mener at dette er “falske nyheter”, så må de da også bevise at Diana ikke ble drept slik denne M16 agenten sier. Dette er ikke gjort.

  Hva den avtalen det er snakk om sier, har jeg ikke satt meg inn i. Men så langt har ikke faktisk.no oppført seg troverdig, men heller som et nytt propaganda våpen fra venstresiden i Norsk media

 5. Bra av Norgesavisen! Jeg har nå tegnet abonnement 🙂

  Det er viktig at alle som er våkne kjemper med nebb og klør i kommentarfeltene her, på Facebook, Twitter, Youtube osv. Vær forberedt på å bli latterliggjort og angrepet gang på gang på gang, men ikke gi dere! Folk må begynne å forstå at NRK, Dagbladet, VG osv er Fake News. Fake News er ikke begrenset til USA.

 6. Faktisk.no har som vanlig forsøkt å ned-dramatisere Barcelona-avtalen! Prøver å motbevise Barcelona-avtalen uten argumenter som tilsier noe som helst! Faktum er at vi blir overlesset med immigranter, som ikke er flyktninger fra noen krigssituasjon. Faktisk.no som blant annet består av aviser som VG og Dagbladet samt NRK og TV2. Nå har jo de fleste sluttet å lese VG, DB, samt se på kanaler som TV2 og NRK. Nettopp pga alt de som de forsøker å skjule fra virkelighetens verden. Det det norske folk virkelig trenger er analyserende faktaforhold. Mens de forannevnte forsøker å føre det norske folk bak lyset! Jeg er egentlig flau over at de forannevnte, driver med slik latterlig parfymering av sannheten!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR