Får 3000 kroner mer hos NAV enn i jobb

Høyre vil reformere NAV-ordninger som nå gjør det langt mer fordelaktig for unge å motta NAV-støtte enn å gå i vanlig jobb. Høyres Torbjørn Røe Isaksen (H) signaliserer overfor NRK at Høyre vil gå meget konkret til verks for å legge om NAV-støtten slik at det blir stilt langt større krav til ungdom som får slik støtte.

NRK melder tirsdag at ungdom tjener 3000 kroner, eller mer, på NAV-støtte månedlig enn om de skulle vært i jobb. Nå er begrepet “naving” et innarbeidet begrep blant ungdom over hele landet, og siden det er langt mer fordelaktig å booke seg inn hos NAV enn å begynne i vanlig arbeid, velger mange unge nettopp NAV.

Torjørn Røe Isaksen sier til NRK at ordningen for NAV-støtte må gjennomgås helt på nytt, gjøres mer fleksibelt og blant annet knyttes til aktivitetsplikt. – Sosialhjelp er i dag skattefritt, og en det må lønne seg å jobbe, sier Isaken, og viser til at den rødgrønne regjeringen nå har hatt mer enn nok tid på seg til å finne fram til løsninger på dette. Men vi må få et system der det lønner seg å gå fra trygd til arbeid, der det samtidig er mulig å jobbe noe uten å miste all trygd. I dag opplever jo ungdom de at de kan tape penger på å jobbe mer. Det er jo helt hull i hodet, sier Røe Isaksen.

Arbeidsledigheten blant unge er i dag mer enn tre ganger så høy som ledigheten blant dem over 25 år. Andelen som ikke kommer seg tilbake i jobb på flere år har økt betydelig. – At antallet langtidsledige øker er et faresignal, spesielt med tanke på hvor mange tiltak som er satt i gang for å få de unge i jobb, sier Christer Hyggen ved NOVA til Aftenposten. Hyggen forsker på oppvekst, velferd og aldring.

I aldersgruppen 16–24 år som ble ledige i 2009, var tre av ti fortsatt to år senere fortsatt registrerte som arbeidssøkere eller trygdemottagere hos NAV, i følge data fra NOVA. Økonomiske støtteordninger som gjør det langt mer fordelaktig å forbli i NAVs system enn å gå i jobb kan være en av årsakene til økningen.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her