Flere tusen forhåndsstemmer borte under stortingsvalget

0
0

Til tross for at stemmer har blitt lovlig avgitt har trolig flere tusen forhåndsstemmer blitt borte. Disse stemmene har rett og slett - av en eller annen grunn - kommet for sent frem til mottakerkommunen. Og det så i så stort omfang at varselklokkene har begynt å kime.

Problemet er så alvorlig at det grenser til at valgresultater kan annulleres, hevder Helsingforskomiteen. NRK viser til at en ringerunde til 60 av landets 427 kommuner der ca. 500 forhåndsstemmer er forkastet og makulert fordi de ble sendt for sent fram til mottakerkommunen. Totalt sett kan over 3000 stemmer eller mer ha blitt borte på denne måten. Dette kan tangere en grense, da en beveger seg såvidt markert over marginen som avgjør om enkelte stortingsrepresentanter skal komme inn på Stortinget eller ikke.

I 2009 opplyste 314 av Norges 428 kommuner at minst 628 stemmer ikke kom frem i tide. De resterende kommunene svarte ikke på undersøkelsen.

- Dette er et uakseptabelt høyt tall, og det er trolig enda høyere. Hvis en stemme er avgitt innen den fristen som er satt, så skal den telles. Her snakker vi om en systemsvikt, sier Berit Lindeman, som er ansvarlig for Helsingforskomiteens valgobservatørprosjekt, til NRK. Helsingforskomiteen organiserte 34 valgobservatører, den største delegasjonen av observatører som var i Norge under mandagens valg.

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR