Frankfurt Skolen – Arkitektene bak politisk korrekthet

Svært få idag kjenner til “Frankfurt-skolen”. Men dens innflytelse kan ha påvirket vesteuropeisk kultur mer enn noe annet siden opprettelsen i mellomkrigstidens Tyskland. Dens målsetning var å gjøre Vesten kommunistisk.

Revolusjonen måtte “re-revolusjoneres”

Etter den russiske revolusjonen var marxistene opptatt av årsaken til at kommunismen hadde feilet I Vesten. Den tysk-argentinske marxisten, Felix Weil, etablerte derfor et “institutt for samfunnsforskning” kalt Frankfurt-skolen I 1923. I praksis fungerte Frankfurt-skolen som en tankesmie for venstreradikale. To andre medlemmer, Antonio Gramsci fra Italia og ungarske George Lukacs, mente løsningen var å gradvis bygge ned den kristne kulturen og infiltrere institusjoner med liberale ideer. Diskusjonene førte til enighet om å overføre marxismens økonomiske prinsipper til kulturen også, populært kalt kulturmarxisme. Medlemmet Marx Horkheimer forklarer med egne ord:

 • “Denne gangen skal ikke revolusjonen skje med våpen, denne gangen skal den skje gradvis, år etter år, generasjon etter generasjon. Utdanningsinstitusjonene og politiske kontorer slik gradvis at disse blir marxistiske enheter og fører oss mot universal egalitarianisme”. Nøkkelen var altså å infiltrere massemediene og skolen for å styre informasjonsflyten mot aksept av sosialisme.

“Den kristne moralen ville forvitre gjennom konstant kritikk”, hevdet Gramsci. Denne teorien (kalt “The Critical Theory”) hevder at grenser ikke finnes, det er ingen rett og galt, og bar i praksis preg av relativisme og nihilisme. Tysk-amerikanske Herbert Marcuse, også innflytelsesrikt medlem av Frankfurt-skolen, oppfordret til hat mot høyresiden og kapitalismen, noe som gjenspeilet ungdomsopprørene på 60-tallet. Marcuse la sterk vekt på at undertrykkelsen av minoriteter var høyresidens konstruksjon.

Frankfurt-skolens arbeid både før og etter 2. verdenskrig førte til “11 bud for vellykket innføring av sosialisme i Vesten”.

1. Politisk korrekthet

Verdier som kristendom, patriotisme, lojalitet, autoritet, kjernefamilie, moral, tradisjoner, definerte kjønnsroller og hierarki skulle systematisk kritiseres eller latterliggjøres (1). Erich Fromm, tysk psykolog og innflytelsesrikt Frankfurt-medlem, påvirket psykologien gjennom å anklage vestlige verdier som hovedårsak til nazisme. Frankfurt-skolen bidro til at sosialdarwinismen, institusjonene og staten lettere kunne erstatte foreldrene og kirken som autoritet. Det var nå mulig å skape et nytt  “universalmenneske” i Vesten blottet kristen moral og kultur

“Politicall Correctness – Death of America” er et populært historieseminar ledet av amerikaneren Michael Hoskinson. Her forklarer Hoskinson hvor innflytelsesrik Frankfurt-skolen ble etter krigen: – “Frankfurt-skolen er hovedårsaken til at dagens skole- og utdanningssystemet er gjennomsyret av sosialisme”.

Hoskinson viser blant annet til det amerikanske presidentvalget der langt flere akademikere og ungdom stemte “politisk korrekt” (altså på Hillary Clinton) enn hva eldre gjorde. Statistikkene bekrefter påstanden. Jo høyere utdanning, desto mer venstreradikalt ble det stemt. Hele 78 prosent av ateistene og 88 prosent av innvandrerne stemte på Hillary Clinton. Det livssynet hvor færrest stemte på Clinton var kristne med 37 prosent (fem prosent flere kvinner enn menn stemte på Hillary!). I Norger viser tallene noe liknende da mellom 80 og 90 prosent av innvandrere og journalister ville stemt sosialistisk; Hillary Clinton og venstrepartiene Rødt, SV eller Arbeiderpartiet. (tall fra Journalistenes Storting).

Ifølge Hegnar og Journalisten.no går utviklingen dessuten i mer politisk korrekt retning.

2. Innvandring

Kulturrelativisme og kulturmarxisme skjules bak begrep som mangfold, likestilling og inkludering. Massiv innvandring legitimeres av venstresiden og politikere som gjemmer seg bak disse begrepene. Fraser om “åpne grenser og hjerter” skaper en varm fellesskapsfølelse i sterkt kontrast til “de” innvandringskritiske som angivelig er “kalde, egoistiske, rasister, nazister og kapitalister”. Spesielt ungdom vil sjelden være upåvirket av slike stereotypier og gruppepress, både grunnet mangel på erfaring og kunnskap.

3. Post-modernismens utvikling

Utvikling og trender er nødvendig for å holde oss borte fra “gammeldagse” idealer, du vet allerede hvilke. Det er kult og moderne å kjempe for politisk korrekt rettferdighet, og belønnes ofte i akademiske kretser. Revisjonshistorie er omskriving av historien der vi finner falske statistikker, venstrevridde tolkninger og propaganda. Moderne sensur er mer sofistikert. Googles algorytmer bestemmer hva du skal lese ved å prioritere hva slags informasjons som vises først.(Du kan selv teste dette ved å skrive inn eksempelvis “European people history” på Google og se med egne øyne hvilken kulturmarxisme som dukker opp først). Kollektivets vrede; folk “som ikke passer inn” mister jobben eller sjikaneres ( som skjedde ingeniøren James Damore i Google grunnet spørsmål ved selskapets retningslinjer), til å prioritere “riktig” kjønn eller hudfarge fremfor kvalifikasjoner i ansettelsesprosesser. Store multinasjonale selskaper som Google kjemper for kulturmarxisme, et eksempel på dette er spørsmålsformuleringen ved registrering av ny epost-konto: “Er du: A. gutt, B. jente, C. interseksuell, D. annet”, altså minst fire kjønn.

4. Hyperseksualisering

Et annet ledd I Frankfurt-skolens prosess var å demoralisere folket gjennom hyperseksualisering. Mennesket er tross alt “bare et dyr”. Moralsk likegyldige er nemlig lettere å styre viste både kommunismen og nazismen. 65 år etter er utviklingen knapt merkbar. Når det gjelder seksualliberalismen ble det I først I 2015 innførte forbud mot zoofili (dyresex) I Danmark, året etter Sverige og fire år etter Norge. Før den tid ble det drevet dyrebordeller med kunder fra hele verden. Forbudet kom først etter massivt press fra internasjonale dyrevernorganisasjoner. Forslag om reversering ble senere fremlagt blant annet av Liberal Alliance som på papiret skal være et sentrumsparti.

Herbert Marcuse, George Lukacs og Sigmund Freud var seksualliberalere, og Marcuse var arkitekten bak det kjentet sitatet “Make love, Not War”. Han hevdet at fri sex er helt ufarlig siden den var helt umoralsk. Dennt typen ideer infiltrerte skole- og utdanningssystemet gjennom stadig liberalisert seksualundervisning utover på 80-tallet og 90-tallet. Begjær skulle erstatte etikken siden mennesket bare var et dyr (som trengte en leder). NRKs seksualundervisning kritiseres stadig internasjonalt, og polske medier beskriver den som; “porno for barn, der man får servert nærbilder og vulgære illustrasjoner av nakne voksne. Også Gro Dahles “sjokkerende barneporno-bøker” eller “NRKs sjokkerende program der norske par skal ha sex på TV (Fakt.pl) høster oppmerksomhet. Eksplosjon av kjønnssykdommer, høye aborttall, høye skilsmissetall, prekære oppvekstvilkår for barn og voldtekter er bare noen av konsekvensene som har fulgt den moralske liberaliseringen. I 2006 viste en norsk hovedoppgave ganske tydelig hvordan sosialismen i Norge påvirker seksualadferden til tenåringsjenter:

 • I vår studie hadde tenåringsjenter hatt mindre seksuell kontakt (berøring og stimulering av hud og kjønnsorganer samt samleie) ved kortere eksponering til norsk kultur. Det tyder på at det er en sammenheng mellom kulturell tilhørighet og seksuell erfaring, noe som er i samsvar med tidligere forskning.

Dette leder oss til neste mulige forklaring, nemlig underholningsbransjens verdier, eller rettere sagt mangel på dem. (14)

5. Underholdningsbransjen

Hollywood og barnefilmer har naturligvis blitt en arena for kulturmarxisme og etterdønninger av Frankfurt-skolen. Sammenlikner man en tidlig Walt Disney-film med en av nyere dato finner man banning, porno, narkotika og vold som hovedingredienser I filmene. Lavere aldersgrenser og drøyt innhold erstatter tidligere lærerrike og innholdsrike filmer som eksempelvis “Den Utrolige Reisen”, mens nå serveres ungdommen romantisert voldsporno (Fifty Shades of Grey), missekonkurranse for små barn eller normalisering av tilfeldig sex og graviditet etter date. Den amerikanske forfatteren og samfunnsanalytikeren, Pat Buchanan, beskriver dette som krigen mot kristendom og for dødssyndene:

 • “Vi har tapt krigen mot kulturmarxister og sosialister. Hollywood-filmer dyrker deres idealer”.

6. Massemediene

Det er ikke tilfeldig at Hitler var opptatt av å få kontroll over pressen. Den er sammen med skolen den viktigste propagandakanalen. I Norge er ytringsfriheten sterkt begrenset som følge av frykt for å bli kalt rasist eller å skille seg ut fra mengden. Å danne en virkelighetsoppfatning gir sosialistene lang mer makt. Leser man massemediene daglig sitter rasist-stempelet relativt løst. Det tydeligste eksempelet var antakeligvis den amerikanske president-valgkampen der NRK, VG, Aftenposten og Dagbladet sammenliknet Trump med Hitler og velgerne som “lite utdannede, sinte, hvite rasistiske, menn” (VG). Daglig I halvannet år pågikk denne svertekampanjen. Som historien viser blir noe man hører 100 ganger til “sannhet”, og få forblir upåvirket.

7. Stat og sosialen

Neste prinsipp er å gjøre folk avhengige av staten. Trygd gjør folk avhengige av staten. Høye skatter og krav, mye byråkrati og overvåkning følger også med sosialismen. Alt skal skje på statens premisser. Privat sektor har I årevis blitt kvalt av stadig nye krav, forbud eller lover som mange opplever som vanskelige eller meningsløse. Det handler om kontroll og undertrykkelse. Myndighetene gjemmer seg bak flotte ord som “sikkerhet”, “velferdstat” eller “felleskapet” I innsnevringen av enkeltindividets konstitusjonelle rettigheter. Sosialistene ønsker en sterk stat og ser på privat sektor som egoistiske kapitalister og derfor et onde. Byråkratiet I Norge har vokst kraftig også under den blå Regjeringen, noe EU har mye av æren for overkjøringen av nasjonalstater, som må bort ifølge kulturmarxistene.

8. Kirken skal knuses

Kanskje Frankfurt-skolens viktigste mål. Jesus, kardinaldydene og kjernefamilien som samfunnets viktigste institusjon skal erstattes av en sentralisert, autoritær statsmakt. Sosialistene, deriblant Hitler, fryktet to ting; kirken og opprør. Det var kirken som tydeligst ga uttrykk for misnøye med staten når denne neglisjerte innbyggerne og sto fremst I rekken for å hjelpe de trengende. Kirken og geistlige ble utsatt for ekstreme forfølgelser under den franske revolusjonen, nazismen og kommunismen som var nasjonalsosialistiske. Bare I Frankrike ble rundt 5000 prester og nonner giljotinert (13).

George Edward Griffin mener at ødeleggelsen av religion forsterket statens rolle som øverste og eneste autoritet:

 • “Opplysningsgraden og motstanden vil bli lavere, mens normer og verdier vil defineres av sekulære makthavere og monopoliseres. Den vil angripe alle religioner siden disse anses som et trussel mot sosialismens revolusjon. Folk skal gå til staten for å få hjelp og svar på spørsmål, ingen andre”.

Universitet i Minnesota sendte nylig brev til ansatte og studenter om å holde julefeiringen utenfor skolens lokaler. Årsaken er at jula kan virke diskriminerende mot minoriteter, melder Live News. Den Svenska Kyrkan innfører nå Gud som kjønnsnøytrale; hen. KrF og kirken er for homofile ekteskap. Noe som naturligvis bryter med åpenbaringen. Innføring av homofile ekteskap I kirken beviser at kirkens dogmer ikke lenger har noe betydning, og at staten definerer nå hva kirken skal gjøre. Det ble lynsjestemning i månedsvis etter at Biskop I Tunsberg Bispedømme, Per Arne Dahl, antydet forsiktig at ekteskapet bør forbeholdes mann og kvinne. Når familien rakner, rakner samfunnet.

9. Rusmisler

Sex, drugs and rock n roll-mentalitet omfatter Frankfurt-skolens neste bud, nemlig rus-kultur. Ifølge Folkehelseinstituttet ble 2017 et rekordår for overdose-dødsfall I Europa. Bare I år har 8500 personer dødd som følge av overdose. Det er en økning på mer enn seks prosent siden 2014. Rapportene konkluderer også med at helsetrusselen øker (2). Det bryter også med Bibelen: – “Det er klart hva det er som kommer fra vår onde natur: hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse og trolldom, fiendskap, strid, rivalisering, sinne, selvhevdelse, stridigheter, partier og misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Som jeg har sagt før: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike” (Bibelen, Galaterne 5,9-21) .

10. “Rettsstat”

I disse dager ser vi en neglisjering av ofre for voldtekt, ran eller annen alvorlig kriminalitet. Samtidig har vi strenge straffer for selv enkle forseelser I trafikken. Neste punkt er nemlig et diffust rettsystem, ofte basert på politiske korrekthet, kameraderi eller korrupsjon. Advokater, politimenn eller politikere med “viktig samfunnstilling” kan slippe unna med lav straff.

Einar Salvesen, psykolog med lang erfaring I barnevernssaker, forklarer:

 • Sakkyndiges rapporter I en sak er svært avgjørende for sakens utfall. Barnevernet er ikke kompetent til å lage slike utredninger, for eksempel når virkelighetsoppfatning, empati og detaljer skal analyseres.Salvesen viser til at en gjennomgående, klassisk feil I disse rapportene er “tynt faktagrunnlag som ikke gjenspeiler virkeligheten. For eksempel når sakkyndige har trukket konklusjoner på bakgrunn av å ha møtt et barn kun en gang”. (15)

Tidligere rektor og lærer, Hege Dahl, har slitt etter at hun kritiserte saksbehandlere i Barnevernet for etisk mislighold.

 • “De oppfattet meg nok som en stor trussel. Jeg opplevde å bli presse ut av jobben på skolen, og jeg har ikke fått jobb I offentlig skole I ettertid”.

Også denne saken omfattet en familie som mistet barna på grunnlag av antakelser og feil informasjon.

 • Forholdet mellom Barnevern og foreldre er ikke godt, Barnevernet mater barna med negativ informasjon om foreldrene”, mener Dahl.

11. Feminisme

Feminismen ble politisert av sosialister særlig etter Frankfurt-skolens gjennombrudd på 50-tallet. Feminismens historie deles som regel inn I tre bølger. Den første bølgen kom på 1800-tallet og omhandlet blant annet mangel på stemmerett. Den andre bølgen kom (interessant nok) I 1960-åra der sosiale ulikheter var kampsakene; deriblant abortkampen, likestilling på arbeidsplass og lønnsforskjeller. Den tredjebølgen I 1990-årene var en mer aggressiv versjon av den andre bølgen, særlig rettet mot vold og verbale bemerkninger knyttet til kvinnens levemåte, og bar tydeligere preg av anti-mannlige og anti-familiære holdninger, samt seksualliberalisering. (healty at any size, proud slut, my pussy my choice var gjengangere på plakatene). En annen konsekvens det snakkes lite om er konsekvenser for barn og økonomiske problemer for særlig alenemødre som er en konsekvens av generasjoner med kulturmarxisme. Normalisering av hyppig partnerbytte, demonisering av ekteskap som “hinder” for frihet eller hyllest av seksualliberale kvinner som “fristilte” eller “moderne”, står I sterk kontrast til Bibelens oppfatning av samme folk. Den omtaler disse på en langt mer direkte måte; horer eller whoremongers (“horeskapende menn”).

Abort

Abortklinikken Planned Parenthood ble etablert så tidlig som I 1913 av Margaret Sanger. Blant annet har mer enn 15 millioner svarte barn blitt abortert siden opprettelsen av Planned Parenthood (fra 1973 til 2001 11,156, 700 aborter på afroamerikanske barn ifølge U. Centers for Disease Control 2001). Statistikker viser at abort fører til kjønnsdiskriminering der jentebarn blir oftere abortert, og har ført til store skjevheter I blant annet India som stadig blir mer mannsdominert, skriver RT. Årlig utføres rundt 50 millioner aborter viser tall fra Verdens Helseorganisasjon (WHO). Siste tall fra Norge viser at norske kvinner føder 1.71 barn og det forventes å synke ytterligere. For å opprettholde etnisk norsk befolkning måtte tallet vært minimum 2,1. Til sammenlikning ble det i Polen født 15.000 flere barn I 2017 sammenliknet med året før. Pilene hadde I mange år pekt nedover under post-kommunismens (venstreradikale) ledelse. Sosialdarwinismens “Survival of the fittest” forsøkte å rettferdiggjøre abort og eugenikk som en viktig del av propagandaen. EU angriper derfor land som Polen hvor Regjeringen og suvereniteten ikke har kapitulert helt. Eugenikk (aktiv dødshjelp eller abort-promotering) er ateistisk  og pro-choice som står i kontrast til kristendommens pro-life. Sistnevnte er tøft i 2017.

De siste årene har nemlig abortmotstandere blitt utsatt for stadig drøyere fengselsstraffer for deltakelse I fredelige demonstrasjoner mot abort. Kanadiske Mary Wagner og Linda Gibbons er de kanskje mest omtalte tilfellene. Wagner forklarer til TV Trwam:

 • Jeg satt 22 måneder I fengsel for å ha demonstrert utenfor en abortklinikk. Ifølge kanadisk lov “hindret jeg et firma I å drive. Jeg ble fengslet for å beskytte liv. Ifølge loven har ikke barn noen rettigheter før de er på utsiden”.

I Kanada utføres rundt 100.000 aborter årlig. Linda Gibbons har sittet 10 år I fengsel grunnet opplysningskampanjer mot abort (9).

 • Staten, ikke bare I Kanada, truer med å ta barna deres, sier hun.

Ved gjentatte deltakelse risikerer demonstrantene dessuten livsstid I fengsel. Frankfurt-skolen overlappet langt på vei; fabianismen.

Fabianismen

George Bernard Shaw grunnla The Fabian Society I 1884 I England. Bakgrunnen var å gjennomføre en stille og systematisk revolusjon, og navnet Fabian ble valgt etter inspirasjon fra den romerske generalen Fabius som var kjent for denne krigstaktikken. Shaw var tilhenger av eugenikk. Ikke-skapende “samfunnsparasitter” måtte elimineres var holdninger som Shaw og andre marxist-sosialister støttet åpenlyst. I 1934 uttalte Shaw offentlig at han ønsket det blir skapt en dødelig gass som tar livet av mennesker på en human måte ((Listener, 7. februar 1934). Dette ble realisert med Syklon B ti år senere. Obama og Clinton er to fabianister som åpenbart har vist støtte til abort-klinikken, Planned Parenthood. Donald Trump har I det minste sagt at han er pro-life og det er ikke kjent at han har støttet Planned Parenthood foreløpig.

De anerkjente Universitetene som Oxford eller Harvard kontrolleres av politisk korrekte fabianister. Fabianistenes symbol er en ulv I fåreklær, som henviser til at når de først slår til, slår de til med full kraft. The Fabian Society fungerer som et lukket samfunn der medlemmer hjelper hverandre inn i viktige samfunnsstillinger, likt frimureriet.

Noen kjente fabianister;

 • Barack Obama
 • Annie Besant
 • Sidney og Beatrice Webb
 • Graham Wallas
 • Tony Blair

Fabianistene var sentrale I etableringen av Det Engelske Arbeiderpartiet, London School of Economics og League of Nations (senere EU). Flere kilder peker på miljøpolitikken som siste og viktigste etappe for å fullføre fabianist-sosialismens planer for menneskeheten. Depopulasjon, høye skatter og avgifter basert på miljøfaktoren, kvelning av privat sektor, total overvåkning og frihetsberøvelse er hva vi kan forvente mener ekspertene.

Avslutningsvis et sitat (og kanskje løsningen?) hentet fra den nå avdøde Andrew Breitbart som tilsvar på Vesten forfall:

“Walk towards the fire. Dont worry about what they call you. If you keep going you are sending a message to other people who agree with you. The message that they can do it, too”. (12)
(1): The history of Political Correctness – Frankfurt School , Michael Hoskinson (2016)

 1. http://www.emcdda.europa.eu/edr2017
 2. www.fhi.no
 3. Demokratie – Eine analyse, s.16-17, Erik Von Kuehnelt-Leddihn (1996)
 4. https://www.document.no/2017/11/30/voldtok-jente-14-pa-skole-domt-til-samfunnsstraff/.
 5. WHO.com
 6. VG.no (tvangsvaksinering)
 7. Creature of Jekyll Island, George E. Griffin (1994)
 8. TV Trwam
  1. Rebel Media
  2. 60-minutes
  3. Breitbart.com
  4. Histmag.org
  5. Hovedopgave ved UiO om seksualatferd: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18259/kulturellxtilhxrighetxogxseksuellexerfaringerxblantxurbanextenxringsjenter.pdf?sequence=2
  6. https://www.youtube.com/watch?v=vXD4um1-2TU&t=515s

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her