FrP-topper vil ha full stopp i finansieringen av islam i Norge

FrP-toppene Per-Willy Amundsen, Jon Helgheim og Christian Tybring-Gjedde har nylig tonet flagg og gått hardt ut mot den norske statsstøtten til islam. Kravet til FrP-toppene er ikke til å ta feil av: all norsk offentlig finansiering av islam må stoppes! Tidligere justisminister Amundsen bruker endog uttrykk som at «jeg vemmes» når han omtaler det offentlige Norges støtte ovenfor islam. Tybring-Gjedde betegner dette som en «kapitulasjon», og gir derved uttrykk for at norske myndigheter har gitt etter og gjort et fullstendig knefall for islam. Helgheim ønsker ta opp en mulig tvilsom praksis ved islamistiske trossamfunn, og sier han nå krever full granskning av moskéenes aktiviteter.

Vår kristne barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad (KrF), gir nå på uforståelig vis tilskudd for at tre trossamfunn skal kunne omdanne kirke og bedehus til moskéer. Ett av disse trossamfunnene, Det Islamske Kultursenter, betoner også en ytterliggående form for islam, hvor barn settes på Koranskoler med overnatting hele uken gjennom.

Per-Willy Amundsen er kanskje den av FrP-toppene som går hardest ut mot islam-støtten, og hevder at islam tilhører middelalderen. Han krever nå at norske ytelser til islamisering av samfunnet må opphøre.
– Stopp islamiseringen, fjern alle tilskudd og stans all offentlig finansiering av islam. Det er ikke skattebetalernes oppgave å finansiere en lovreligion som ikke har tatt steget ut av middelalderen, sier Amundsen til HRS.

Han fortsetter:
– Nok en gang får vi presentert grelle eksempler på hvordan det aktivt legges til rette for å fremme islam på bekostning av vår kristne kultur og identitet. Det er knapt så man tror det er mulig, særlig når det skjer mens KrF innehar ansvarlig statsråd og FrP sitter i regjering. Jeg vemmes.

Amundsen viser til støtte for kravet om opphør av støtte til trossamfunn i FrPs partiprogram:
– FrP har en tydelig holdning til dette, som fremgår av vårt partiprogram: «Fremskrittspartiet vil fjerne tilskuddsordningen for trossamfunn. Det opprettes en egen tilskuddsordning for å ivareta og vedlikeholde kirkebygg med kulturhistorisk verdi, samt lovpålagte oppgaver».

Helgheim utdyper at støtten til nevnte trossamfunn ikke er gitt spesifikt for at disse skal kunne omdanne kirker til moskéer, men at dette likefullt blir konsekvensen.
– Denne støtten kommer riktignok uavhengig av hva bygget har blitt brukt til tidligere, det er derfor ikke en støtte direkte til å omgjøre kirker til moskeer, men indirekte fungerer det slik, sier Helgheim.

Helgheim bedyrer at islamske trossamfunn tidligere har en tendens i retning av lyssky aktivitet, og som en konsekvens etterlyser han full granskning av denne praksisen:
– Det har vært kjent lenge at en del muslimske trossamfunn er lukkede, har oppfordret til lovbrudd, bidrar til negativ sosial kontroll, har koranskoler med overnatting og benyttet hatpredikanter. Vi vet med andre ord mer enn nok til å kutte ut all støtte til muslimske trossamfunn og heller begynne å gå de grundig etter i sømmene. Dessverre står FrP helt alene om dette, derfor skjer det ingen ting, fastslår han.

Christian Tybring-Gjedde, mener at vi opplever at Norge «i realiteten kapitulerer» ovenfor islam. Han adresserer de norske bevilgningene som går til islamske trossamfunn, og etterlyser en vilje til å ville hegne om vår kristne kulturarv:
– Slike bevilgninger viser at landet ikke forstår betydningen av å beskytte og ta vare på vår kristenkulturelle identitet. Det er i realiteten en kapitulasjon, sier han, og fortsetter:
– Vårt demokrati og egalitære samfunn gjør at vi ikke evner å ta krevende beslutninger til det beste for vårt eget land og de verdier vårt samfunn er tuftet på. Alt blir relativt og vi nekter å ta inn over oss at vår fremste oppgave er å bevare og konservere, ikke akseptere og fremstille alt utenfra som likestilt og like bra. Det er det nemlig ikke. Vestlige verdier er suverene og ikke noe vi kompromisser på.

Kilde: HRS | Foto: Lisens CC0 1.0

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her