Millioner av bekymrede borgere, i USA og i resten av verden er sjokkert over den hurtige demoraliseringen av samfunnet.

Skjer dette gjennom en naturlig utvikling eller kan det være grupper i samfunnet som bevisst manipulerer og profiterer på en degradering av samfunnet?

Nylige avslørninger fra DC leaks viser at millionæren bak Barak Obama og Hillary Clinton, George Soros og hans «Open Society Foundation», finansierer et enormt nettverk av organisasjoner som har som målsetningen å ødelegge nasjonalstater over hele verden for å fremme New World Order for å samle hele verden under en regjering.

Disse organisasjonene angriper politiske motstandere og fremmer Soros sosiale agenda for USA og globalt.

Disse opplysningene er også bekreftet av skattemyndighetene i USA.

Som en bølle i sandkassen har Soros nettverk profitert på å finansiere degradering av kulturer.

Soros er av jødisk opprinnelse, og ble født 1930. Hans forbilde var sin far, Tivadar Soros, som solgte opplysninger om andre jøder til Nazi regimet på den tiden.

«Det var faktisk trolig den lykkeligste tiden i mitt liv», George Soros om tiden under tysk okkupasjon.

Etter krigen dro Soros til London der han studerte ved Socialist London School of Economics.

Fra sine fond har Soros påvirket hendelser, valg, og valutaer i Asia, Russland og Europa.

I 1992 knuste Soros Bank of England. I Frankrike fikk han en dom for innsidehandel.

Etterhvert som Soros nettverk svekker suverene nasjoner vokser de samme nettverkene i makt og verdi.

Millioner av mennesker verden over lider som en konsekvens av Soros handlinger.

I flere tiår har Soros mål vært USA. Gjennom sin organisasjon «Open Society Foundations» har Soros fremstilt seg selv om en filantrop som har brukt over 10 millarder dollar på å endre USA.

Soros progressive nettverk av organisasjoner arbeider for å endre hva elevene lærer på skolen, transperson bevegelsen, legalisering av narkotika, prostitusjon, abort, assistert selvmord, åpen innvandring, og valgfusk.

Formelen ser ut til å være penger til aktivister, organisasjoner, media, politikere, ministere og myndigheter, som igjen fører til en fundamental endring av USA og en lang rekke andre suverene nasjoner, deriblant Norge.

At Soros nettverk går helt til topps i regjeringer kan vår egen regjerings kjempegave på 7 milliarder norske kroner til Stafan Batory Foundation være et vitnesbyrd på.

Erna Solberg og George Soros

Les mer om denne saken her: https://norgesavisen.no/norges-kjempegaver-til-soros-stiftelse-ma-fa-konsekvenser/

Og som det er nevnt i artikkelen over er også disse pengene øremerket feminister og homofile, som på mange måter representerer en degradering av samfunnet.

Norgesavisen presiserer at folk må få ha den legningen de måtte ønske men du kan ikke bygge et samfunn på å promotere homofili.

Feminismen på sin side har utspilt sin rolle for lenge siden og vist sitt sanne ansikt gang på gang som en destruktiv kraft der formålet mer har blitt å skape splid enn å hjelpe kvinner som virker trenger støtte. Eksempelvis kvinner fra den 3. verden og da spesielt kvinner i muslimske land.

La oss påvirke fremtiden

Kjære leser av Norgesavisen.no,

NORGE er inne i en skjebnetid, og vi kan miste vårt dyrebare fedreland for alltid. Vi er ennå i flertall, men vi har ikke mye tid på å snu denne utviklingen.

La oss gå sammen om å sette en stopper for befolkningsutviklingen der vi går mot våre sikre død. Gi en donasjon til Norgesavisen.no og vi reinvesterer dine penger i markedsføring slik at vi når ut til flere med dette budskapet.

Med en felles innsats kan vi påvirke politikerne og vår fremtid. Med en felles innsats kan vi berge landet.

 

Kr.
Kontakt opplysninger

Kredittkort opplysninger
Denne betalingen er sikret og kryptert via SSL

Faktura opplysninger

Donasjons beløp: Kr. 250

DEL
Forrige artikkelE DET NÅKKE I VEIEN MED MEG?
Neste artikkelGratulerer med dagen, gode nordmenn og kvinner!
Norgesavisen.no er et talerør for samfunnsengasjerte journalister, skribenter og forfattere som ønsker å fremme norsk kultur og identitet, og samtidig sette skråblikk på nyhetsbildet. Norgesavisen har ingen redaktør, men en redaksjon som tar stilling til hvilke artikler som publiseres. Om du har lyst å skrive for Norgesavisen, anbefaler vi deg å lese følgende: Norgesavisen søker samfunnsengasjerte skribenter

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR