Globalisme – vegen til undergang

11
4

Globalisering - hva menes egentlig? Ordet må jo forstås som et slags verdensherredømme.

I den vestlige verden kamufleres dette som en form for økonomisk avhengighet som medfører at alle land må tilpasse seg bestemte kriterier for produksjon og forbruk av varer og tjenester. I denne prosessen må det settes en stopper for det enkelte lands selvbestemmelsesrett og avgjørelser skal fattes sentralt uavhengig av det enkelte lands politiske styre. Hvis man ønsker å se nærmere på hvordan globalisering organiseres er det jo bare å se på hvordan EU fungerer. Suverenitet skal avgis til byråkratene i Brüssel. Dette er bare begynnelsen og det er en villet utvikling som i norges tilfelle bryter mot grunnlovens paragraf 1 som slår fast at "Kongeriket Noreg er eit fritt, sjølvstendig, udeleleg og uavhendeleg rike."

Norge kan i følge grunnloven hverken selges eller gis bort, og det skal være et fritt og udelelig rike. Ved å overføre suverenitet til byråkratene i Brüssel, bryter man etter min forståelse med grunnloven, og det gjøres med et stort flertall av stortingsrepresentantene. Det var noe av bakgrunnen for at jeg i går spurte "Kan vi stole på norske politikere?"

Det store flertall av norske politikere burde vært stilt for riksrett for landsforræderi ved at de med åpne øyne bryter norges grunnlov og gir fra seg suverenitet til byråkratene i Brüssel.

Men det mest alvorlige ved denne globaliseringen er at man ikke åpner øynene nok til å se at også andre grupperinger og land har startet sin globalisering. En langt mer aggressiv globalisering som ikke tar utgangspunkt i økonomisk fellesskap og styring som tross alt er basisen i EU.

Vi har i dag 4 hovedkrefter som driver sine forsøk på globalisering, eller verdensherredømme for sin politikk basert på at noen få skal utnytte massene til økonomisk vinning. EU er nevnt, men også USA har helt siden annen verdenskrig bedrevet denne politikken, og nå er Asia på sterk framgang under ledelse av Kina.

Men den absolutt farligste form for globalisering kommer fra et helt annet hold. Islam er i ferd med å spre sine fangarmer over Europa, kamuflert som flyktninger kommer de til Europa i store mengder og begynner sin snikende endring av lokalsamfunn. De hevder å flykte fra et umenneskelig system, men det første de gjør er å søke å danne samme system der de kommer.

Blåøyde, naive og "snille" politikere tror på løgnene og tar i mot med åpne armer. Integrering er blitt et moteord. Men hvem skal integreres? Hvis meningen er at disse "flyktningene" skal integreres må jo de tilpasse seg det samfunn og den kultur de kommer til. Det kan da ikke være slik at et samfunn som i dumsnillhet tar i mot disse "flyktningene" skal endre seg slik at det blir likt det "flyktningene" rømmer fra.

EU har blitt et paradis for disse "flyktningene" Har de bare fått en tå på innsiden av EU systemet så sørger Schengen avtalen at de fritt kan bevege seg i mesteparten av Europa. Ingen myndigheter har full oversikt over hvem som er hvor.

Norske myndigheter innbiller seg at de fører en streng asylpolitikk. Det er nok riktig når det gjelder de som kommer direkte til Norge, men alle de som kommer over grensene og bosetter seg hos kamerater eller skal vi si trosfeller har vi ingen kontroll med.

Siden disse ikke registrerer seg hos myndighetene får de ingen økonomiske gavepakker og da blir inntektsbehovet dekket ved kriminalitet viser en tysk rapport.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/01/04/195360446/tysk-studie-sammenheng-mellom-okt-kriminalitet-og-flyktninger

Eneste veg ut av dette uføret som norske globalister har ført oss inn i er en utmeldelse av Schengenavtalen og innføre streng kontroll på grensene. EØS avtalen som mer eller mindre tvinger oss til å avgi suverenitet på flere områder må også skrotes og erstattes med en handelsavtale.

Nå må norske politikere være seg sitt ansvar bevisst før de raserer hele vårt norske samfunn.

Disse som bare kommer ubemerket inn over grensene lever skjult for myndighetene mens norske borgere blir overvåket nær sagt hvor enn de beveger seg, enten via mobiltelefon, elektroniske spor etter bruk av bankort, bomstsjoner hvis de bruker bil, IP adresser ved bruk av PC eller overvåkingskameraer på offentlige plasser.

Mer om overvåkingssamfunnet i morgen.

Skribent: Jan Høiback | Image: Free Clip Art

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

kr.
Kontakt opplysninger

Kredittkort opplysninger
Denne betalingen er sikret og kryptert via SSL

Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig Donations

11 KOMMENTARER

 1. Det er jo i hovedsak dette Trump har sett og forsøker å kjempe mot. En korrumpert svindel av egne borgere som Obama rundet av med å love USA bort til FN, og som Clinton skulle sluttføre!
  I tillegg offentlig refs av politi og støtte til fargede som resulterte i de verste raseopptøyer noensinne.
  Det kan også synes som om EU gir direktivene for å unngå straff for de barbariske voldtektsforbryterne som er importert. ?

 2. Det er derfor vi trenger å sta sammen, hjelp seg og sine å bli selvstendige, dyrk egen mat, bruk kunnskapen som er tilgjengelig å lag instrumenter til å høste inn strøm via evt. Searl’s effekt eller andre metoder.(vind/vann mølle etc.)

  slutt å vær redd ”staten” , Slutt å vær avhengig av media/tv underholdning, Ta tiltak for å sikre egen fremtid.
  Det er vi, Folket som bestemmer i dette landet og over våre liv.
  Det er ikke akseptabelt at ”stortinget” kan drive med plagiat av deres indentitet!

  Naturlig rettigheter, Natural law! Bevar det!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR