Globalistenes gigant-svindel: EØS!

Are Hegrand

Sist mandag feiret det norske forskningssenteret Arena senter for europaforskning sitt 25-årsjubileum. I samband med jubileet ble det arrangert en politisk konferanse, og det hele sammenfalt med 25-årsjubileet for innføringen av EØS-avtalen. De formelle rammene rundt EØS-avtalen tilsa den gang at Norge bare skulle behøve å forholde seg til et begrenset utvalg av EUs regelverk. Men når status skal gjøres opp i ettertid, er det på sin plass å spørre om EØS virkelig har hatt denne «begrensede» innflytelsen som vi ble forespeilet. Svaret burde framgå med all mulig tydelighet: Nei! EU vedtar en mengde lover som får forrang over norske lover og undergraver demokratiet.

La oss kvikt ta et tilbakesteg til den gang den norske EØS-avtalen ble undertegnet av Gro Harlem Brundtland. Det skjedde den 24. juni 1994 på den greske øya Korfu, noe som var en usedvanlig frimodig handling av Brundtland. Brundtlands inntegning av Norge i EØS var nemlig et overgrep ovenfor det norske folk! Undertegningen fant også sted fem måneder før «den rådgivende folkeavstemningen» om norskt EU-medlemsskap, den 28. november samme år. Tilfeldig? Selvfølgelig ikke.

Det norske folk ga sitt nei til EU-medlemsskap i folkeavstemmingen i november 1994. Nordmenns standpunkt viste seg med dette å være uforandret siden avstemmingen i 1972, da det norske folk også vendte tommelen ned for EU (som dengang het European Economic Community – forkortet EEC). Brundtland & co. visste selvfølgelig at det ville være umulig å få gjennomslag for et EU-medlemsskap i 1994, så et freidig kupp ble løsningen: hun trikset Norge inn i EU via «bakdøra», altså via EØS, før folkeavstemmingen samme år.

Som en «kuriositet» kan vi her nevne at juristen Synnøve Fjellbakk Taftø var med i den norske delegasjonen som reiste ned til Korfu. Med på lasset var for øvrig også Bjørn Tore Godal og Grete Knudsen. Taftø kjente seg forferdet over denne frekkheten, og forsøkte i etterkant å eksponere hva som hadde skjedd i norske media. Det resulterte i at Taftø ble resolutt innrullert i tvangspsykiatri og satt på sterke psykiatriske medisiner. «Ned-dopet»! På denne måten ble Taftøs stemme fjernet fra det offentlige ordskiftet, og akkurat det er en sak som burde oppta langt flere nordmenn. Hvorfor ble Taftø «tatt» og hvem ga ordrene om det? Taftø skal, så vidt jeg vet, fortsatt være i tvangspsykiatrien, 25 år etterpå. Leserne kan lese mer om den svært betente Taftø-saken i en tidligere artikkel i Norgesavisen. Lydintervju med Taftø kan også høres her (lydfil).

«EØS – et organisert hykleri»

Den irske forskeren Brigid Laffan (64) er ekspert på Europa-politikk. Hverdagen tilbringer hun som direktør og professor ved Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute i Firenze. I forbindelse med forannevnte arrangement uttalte hun følgende:
«Norge er heldig med å ha EØS som alternativ til EU-medlemskap. Men avtalen er organisert hykleri. Den stadig økende integrasjonen i EUs lovverk holdes under radaren så ikke befolkningen begynner å bråke.»

Da hun ble spurt om hva hun mente med dette, svarte hun:
«Flertallet i folket her stemte jo nei til EU-medlemskap. Men landet blir hele tiden mer integrert i EUs lovverk. Hadde folk flest vært oppmerksomme på det, ville det blitt bråk».

– Hvis jeg var norsk, ville jeg vært fornøyd med avtalen, la hun til.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) var blant de som deltok på forskningssenterets arrangement. Søreide klargjorde at Arena fått betydelige oppdrag fra EU, blant annet ved å lede forskningsprosjektet Recon. Dette prosjektet er ment å skulle finne ut hvordan EU kan rekonstruere demokratiet. I 2011 konkluderte Arena-forskerne med at EU ikke fungerer demokratisk.

Arenas leder, professor Erik Oddvar Eriksen, ga uttrykk for at EU-prosjektet etterhvert har antatt nye former:
«EU har gått fra å være et fredsprosjekt til å bli et skjebnefellesskap», ifølge ham.

Kommentar: Men hvilken orden har utviklet seg innenfor dette europeiske skjebnefellesskapet? Hva er den overordnede agendaen, gitt dette umiskjennelige tyranniet som EU nå framstår som? Hvilke demokratiske fordeler og ulemper medfører det? Dessverre har ikke disse nokså akutte problemstillingene fått særlig oppmerksomhet i det norske ordskiftet. Det Laffan her kommer med, burde spore den norske befolkningen til større ettertanke. Og da må jeg legge til: Laffans uttalelse om at «hvis jeg var norsk, ville jeg vært fornøyd med avtalen», tolker jeg bare som strategisk diplomati med hensyn på videre karriere fra hennes side.

Her gjelder det å gjenkjenne alle forsøk på å kaste blår i øynene på folk, ved å  opprettholde illusjonen om en regulert og rettskaffen samfunnsstyreform. «Politikk» har vist seg å være noe befolkningen kan godta, fordi vi har kjøpt myten om at det er den enkeltes middel til medbestemmelse. Kreftene bak EU har selvfølgelig ikke den aller minste interesse i å rekonstruere noe demokrati. Her bør man også spørre seg når vi sist hadde noe reellt demokrati her til lands – hvis i det hele tatt. Man bør også spørre seg om i hvilken grad det er interessant å gjenskape noe demokrati, hvor 50 personer kan underminere interessene til 49 andre.

Kanskje tiden etterhvert er blitt moden for anarki. Med dette må ikke forstås lovløse tilstander, men simpelthen samfunn uten noen spesifikk leder. De lederne menneskeheten har hatt opp gjennom historien, har i overveiende grad vist seg å være egosentriske, korrupte, morderiske kjeltringer. Det stiller seg ikke stort annerledes selv i «mønsterdemokratiet Norge» av i dag. De gode lederne som tidligere har sluppet til, har som regel fått lederskapet prematurt avsluttet med en kule i panna. Eller ved «tragiske og uforutsette omstendigheter» ala tilfellet Taftø.

Kun folket selv kan stoppe galskapen, og et første steg kan være å slutte å tro på frelsere. Folket må komme sammen og praktisere rettskaffenhet og naturlig lov. Finn derfor sammen og stå opp for et ekte, varmt og inkluderende fellesskap, hvor omkvedet er at dersom én taper, så taper alle!

Kilde: Spunnet over en artikkel hos ABC Nyheter.

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her