Gråt i domstolene kan føre til betydelig mildere straff!

Ellen Wessel er ekspert i vitnepsykologi og førsteamanuensis ved Politihøgskolen. Under en forelesning hun hadde på Forsvarergruppens høstseminar på Sundvolden nylig, framkom interessante opplysninger. Wessel hevder forskning viser at dersom en tiltalt gråter under sin forklaring i retten, vil dette kunne medføre to år kortere straff. Grunnen er at gråt underbevisst gir tiltalte skinn av troverdighet, og at troverdighet blir tolket som pålitelighet.
– Si at en tiltalt i retten begynner å gråte når han forteller at han trodde kvinnen han er tiltalt for å ha voldtatt, likte litt røff sex. Da får han i gjennomsnitt to år mindre i straffeutmålingen sammenliknet med om tiltalte er helt nøytral i retten. Gråter offeret, øker det sannsynligheten for domfellelse – uavhengig om saken er svak eller sterk, ifølge Ellen Wessel.

Allikevel forteller forskningen oss at troverdige forklaringer på samme tid kan ha lav pålitelighet.
– De vanligste oppfatningene er at vi tror at manglende blikkontakt og flakking betyr lite troverdig. En nervøs person vurderes ofte som mindre troverdig, selv om det er ganske naturlig å være nervøs hvis man er tiltalt for noe, eller sitter overfor noen som har misbrukt deg grovt. En strukturert og konsistent fremføring oppleves troverdig, sier Wessel.

Wessel forteller at andre faktorer som påvirker troverdigheten til den som forklarer seg, er etnisk tilhørighet, sosial status, samt utseende. Som tiltalt har man gode forutsetninger for å bli tildelt lavere straff dersom man er etnisk hvit med et snilt og tiltalende utseende, med høy sosial status.
– Poenget er at ingen av disse tingene har noe med sannhet eller pålitelighet å gjøre, men det påvirker oss ubevisst, fortsetter hun.

Wessel framhever førsteinntrykkets betydning i rettssalene. Det er bestemmende for hvordan tiltaltes og offerets påstander vil bli vurdert.
– Førsteinntrykket gjør noe med hvordan vi lytter, hva vi hører og hva vi er interessert i. Det fører til et selektivt informasjonssøk. I de rettslige prosessene er ikke dette noe særlig. Da ender man opp med å søke etter egne hypoteser og bekreftelser på dem, framfor å undre seg mer og å utforske.

Wessel sier avsluttende at gråt tolkes som smerte hos fornærmede, og som innsikt hos tiltalte. Hun sier denne effekten er så sterk at den kan overstyre bevis.

Kilde: Advokatbladet | Foto: Glennstangeland

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her