Hvorfor opptrer norske feminister som rasister på selveste kvinnedagen ?

For meg er det alltid naturlig å reflektere litt ekstra ved høytider og minnedager men må innrømme at kvinnedagen ligger helt i utkanten av denne betegnelse for meg. Jeg må også få opplyse at min interesse for kvinner ikke inkluderer feminister i særlig stor grad, ei heller feminisme. Likevel har jeg ikke unngått å få med meg at innvandrerkvinnenes kår har vært helt fraværende på 8.mars parolene hittil. Sylvi Listhaug, som er en ekte omsorgsperson, er den eneste kvinne jeg har hørt snakke om minoritetskvinnenes kår, men hun ble i 2015 nektet å tale om dette tema på et 8.mars arrangement i Bodø.

Hva dette fenomen kan komme av er vanskelig å forstå. Rasismekortet ligger klart til bruk her, det er ingen som har monopol på å ta frem det. Siden kortet stort sett blir misbrukt av den politiske venstresiden som også media er en del av, vil jeg av redsel for smittefare la dette kortet ligge.

Likevel er det vanskelig å forstå at kvinner vurderer andre kvinner som mindre verdt enn andre. Et stikkord her kan være ordtaket «kvinner er kvinner verst». Kvinnefredsmarsjen til Paris i 1983 ledet av Eva Nordland ble oppløst av slåsskamper kvinnene imellom, med lugging, biting, spytting og verbal trakassering som virkemidler.  Noen kvinner ser en rival i andre kvinner og hvis den ene er større foran enn bak eller motsatt enn den andre, kan slike visuelle forskjeller utløse uløselig problematikk, ja til og med grov vold.

Som et ferskt eksempel på verbal trakassering kan nevnes Kari Jaquessons muntlige overhøvling av en ung jente på et formøte før kvinnedagen i 2016. Som estetiker kan jeg ikke gjenta hva hun sa, men hvis en mann hadde sagt slike ord fra en talerstol, ville han nok blitt stemplet som seksuell avviker med preferanser for å si stygge ord i forsamlinger. Siden det i flg. feministene skal være full likestilling, må derfor en slik karakteristikk også kunne brukes om Kari Jaquesson. I min verden er det verre at en kvinne eksponerer sine avvik offentlig, men med dagens likestilling skal jo alt være likt.

En annen grunn til at norske feminister er usolidariske overfor innvandrerkvinner, kan også være at de er redde for å bli valgt bort av menn til fordel for de eksotiske. Jeg vil anta at ideelle menn for de av venstresidens feminister som foretrekker menn som partnere som Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske med sin Haddy N`jie og Eivind Trædal, først aktiv for rødt med Madina Salamova (alias Marie Amelie), nå med eksotica nr. 2, aktiv for MPG med Lan Marie Berg, kanskje kan være en årsak. Selv er jeg p.g.a. miljøet tilhenger av kortreiste kvinner, men ikke korttenkte. Derfor holder jeg meg med en norsk kvinne og vi er enige om at det skal være lik lønn for likt arbeid. Ellers setter vi pris på å være forskjellige.

At ingen foruten Sylvi Listhaug tar offentlig ansvar for minoritetskvinnene, men motarbeider hennes initiativ, blir ignorert av media. De har sin egen agenda og der passer ikke fokus på innvandrermennenes behandling av sine kvinner og barn inn. Kvinner og barn blir utsatt for vold slik kulturen er der de kommer fra. Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og moralpoliti er andre stikkord som har det til felles at de kun rammer innvandrermennenes kvinner uansett opprinnelse. Norsk barnevern er på sammenbruddets rand p.g.a. kulturkollisjoner med bakgrunn i innvandring. Barnevernet får massiv kritikk i media, men ingen tør å påpeke årsaken til kapasitetsproblemene der ansatte møter trusler mot seg og sin familie mer som en regel enn et unntak.

Problemene skyldes utelukkende innvandring og jeg tror egentlig ikke at feministene kunne utgjort noen forskjell. De greier jo ikke engang å være enige med seg selv. Hvis folk som ikke vil innordne seg norske forhold, men kun høste fordelene med å være her, bør de snarest sendes hjem før de ødelegger hele det norske samfunnet og vår velferdsmodell.

Likestillingsbransjen, som kun suger(unnskyld uttrykket Kari) inntekter fra det offentlige, bør nedlegges da det åpenbart fremmer segregering istedenfor inkludering, noe som jo er stikk motsatt av likestilling. Bruk heller pengene til retur av flyktninger som ikke respekterer norsk lov, det er den beste investeringen de norske myndighetene nå kan gjøre for sine skattebetaleres midler.

Nå når Arbeiderpartiet også har påbegynt prosessen med å innføre det 3. kjønn, vil kanskje feministene minnes gamle dager da alt var enklere. Den gangen de omtalte Leif Hagen som «pornohagen» og han feministene som «skreppesaksskrepper» Det var tider det!

Når så Arbeiderpartiet ved familiepolitisk(!!) talsperson Annette Trettebergstuen får gjennomført at man kan definere sitt kjønn på bakgrunn av dagsform og dagens lyst, tror jeg ikke det vil være så lystelig å være feminist lenger. Når Arbeiderpartiet i neste omgang innfører støtteordninger for flerkjønnede slik som de har gjort for noen innvandrergrupper, vil disse grupper formere seg fortere enn man skulle tro var mulig på bakgrunn av kjente befruktningsmetoder. Da vil Arbeiderpartiet være sikret politisk flertall for alltid når disse 2 gruppene blir store nok. Jeg vil også anta at innvandrernes medbrakte kjønnsanskuelse lett lar seg justere i pakt med verdien av støtteordningene.

Derfor foreslår jeg følgende parole på årets 8.mars tilstelninger der Trettebergstuen og hennes tilhengere av alle kjønn relatert til dagsform og lyst på 8. mars skal tale : «Alt for Arbeiderpartiet, drit i Norge»

Skribent: Øyvin Sørlie | Foto: Fremskrittpartiet

Hjelp Norgesavisen nå flere lesere

Kjære leser,

hver dag kan du lese interessante og lærerike artikler i Norgesavisen.no.

Disse artiklene gjøres tilgjengelig for deg av et lite og hardtarbeidende team av dedikerte mennesker. Mennesker som jobber gratis fordi vi mener landet trenger flere uavhengige medier som ikke er underlagt politisk korrekthet.

Vær snill å gi en donasjon til arbeidet vi legger ned i Norgesavisen.no slik at vi kan videreutvikle Norgesavisen og nå ut til enda flere lesere.

På forhånd, tusen takk!

kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her