En innføring i Islam

Islam (arabisk: الإسلام DIN: al-ʾislām; uttale) er en monoteistisk religion, og den yngste blant de store verdensreligionene. Den som bekjenner seg til islam kalles en muslim.

Islam baserer seg på troen på Allah, slik han har åpenbart seg gjennom teksten i Koranen, og for profeten Muhammeds (født ca. 570 e.Kr.) eksempel (hadith) og lære (sunnah), som han forkynte på den arabiske halvøya fra omkring 610. Muslimer regner ikke profeten Muhammed som islams grunnlegger, men som han som gjenreiste og fullbrakte den opprinnelige monoteistiske religionen, slik denne ble formidlet til menneskene gjennom en lang rekke profeter, deriblant Adam, Abraham og Jesus. Kilde: Wikipedia

Islam er mer enn bare en religion. Islam er også en ideologi og et politisk system, som siden starten har hatt som en av sine grunnleggende målsetninger å erobre og underlegges seg land og kulturer.

Fredens religion?

Det påstås at Islam er "fredens religion" av våre politikere og andre politisk korrekte. Hvor fredelig er egentlig Islam? Bedøm selv...

Steining av kvinner

Dersom kvinner i Islam blir funnet skylding i utroskap, er straffen steining inntil døden! Om en gift kvinne blir voldtatt, er per definisjon kvinnen fremdeles utro, og skal steines.

Henvisning til Islamske skrifter

Pedofili

Muhammed innledet et forhold til en jente på 6 år med navnet Aisha, som han giftet seg med da hun ble 9 år, noe som skulle danne grunnlaget for legalisering av pedofili innenfor Islam.

Henvisning til Islamske skrifter

Halalslakting

Halal er ofte referert til mat og drikke som muslimer har tillatelse til å innta. Halalslakting er en bestialsk måte å ta livet av dyr på, der dyrets strupe blir skåret over mens dyret fremdels er levende.

Henvisning til Islamske skrifter

Løgn for å fremme Islam

Taqiyya er en praksis innenfor Islam, der løgn benyttes aktivt blant muslimer for å fremme Islam eller villede “vantro” til å tro at Islam er noe annet enn hva Islam egentlig er.

Henvisning til Islamske skrifter

Voldtekt av vantro kvinner

Kvinner som ikke er tildekket, og da spesielt “vantro” (ikke muslimske) kvinner, er etter Islams praksis “fritt vilt” da slike kvinner ansees som “løse” kvinner på linje med prostituerte.

Henvisning til Islamske skrifter

Drap av homofile

I følge islamsk teologi skal homofile drepes. Det er uenighet blant de lærde om hva som er riktig drapsmetode. Muhammed glemte å presisere dette.

Henvisning til Islamske skrifter

Døden for å forlate Islam

Om en muslim skulle ønsker å forlate Islam, kan dette får alvorlige konsekvenser. Ifølge koranen og hadid kan det å forlate Islam straffes med døden.

Henvisning til Islamske skrifter

Drep de vantro!

I koranen står det “drep vantro overalt hvor du kan finne dem”. Vantro er alle som ikke er muslimer. Koranen og hadid har referanser til drap av vantro i stort antall.

Henvisning til Islamske skrifter

Antisemittisme

Antisemittisme og jødehat er igjen blitt et alvorlig problem i Europa p.g.a. muslimers hat til Israel og jøder. Dette hatet har sitt utspring fra skrifter i koranen.

Henvisning til Islamske skrifter

Sharia loven

Sharia loven er et sett med lover og regler muslimer må følge i mange islamske land, blant annet Saudi Arabia. Straffen for å bryte Sharia loven er pisking, steining og lignende.

Henvisning til Islamske skrifter

Moderat Islam - finnes det?

En muslim er pålagt å følge koranens påbud for å kunne kalle seg en ekte muslim, inkludert det vi i Norge ser på som barbariske handlinger – Bilde lenken viser en film fra det norsk muslimske miljøet.

Henvisning til Islamske skrifter

Musikk er djevelens språk!

Ifølge Sharia loven er musikk djevelens verk og skal derfor være forbudt. I land som praktiserer Sharia kan en forvente avstraffelse for å spille musikk offentlig.

Henvisning til Islamske skrifter

Terror i Allahs navn

Med kun ukers mellomrom blir det nå utført terror aksjoner i Allahs navn over hele verden, eksempelvis terror angrep i Florida, Boston, Paris, Istanbul, Orlando, Belgia osv

Henvisning til Islamske skrifter

Sharia politiet

I Islamske land blir alle kvinner stoppet og kontrollert i forhold til kleskodeks. Til og med i Norge (Grønland torg og omegn) finnes eksempler på at kvinner blir irettesatt for sin klesstil.

Henvisning til Islamske skrifter

Amputering for tyveri

Amputasjon av hender er en vanlig straff for tyveri i muslimske land. Vi gjør oppmerksom på at bilde lenken på bildet over viser en slik amputasjon i all sin groteskhet.

Henvisning til Islamske skrifter

Dette var noen eksempler på hva Islam er og hva vi kan forvente om Norge kommer under Islamsk styre på grunn av sterk innvandring fra muslimske land.

Det er mange flere ting som kunne vært nevnt om Islam og Sharia loven, blant annet kjønnslemlestelse, at kvinner skal være underdanige menn, at det er forbudt å drikke alkohol og spise svinekjøtt, at muslimske menn kan ha inntil 4 koner, at kvinner ikke har lov å kjøre bil, gå på skole eller ha stemmerett,  og at vantro (alle ikke-muslimer) blir behandlet som utskudd i samfunnet og pålagt strenge skatter, men vi må begrense oss til å vise noe av hva denne religionen egentlig er.

UTVALGTE FILMER

Artikler og filmer om Islam

Hør hva Paul Weston kan fortelle om Islam og politisk korrekthet.

(Norsktekstet)

Kan Norge bli et muslimsk land?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) vil nordmenn bli en minoritet i Norge rundt år 2050, og andelen nordmenn vil være redusert til rundt 30% eller lavere i år 2100.

Innvandring, særlig fra muslimske land, driver opp befolkningsveksten i tillegg til at innvandrere også får flere barn enn nordmenn. Antallet etnisk norske går derfor tilbake, mens innvandrere vil får en sterk økning i årene som kommer.

Les mer: Innvandring og befolkningsutvikling 1967 – 2100

Hjelp oss drive informasjons arbeid om Islam

Kan denne utviklingen bli snudd? JA, det er ennå mulig å snu denne utviklingen hvor Norge kan ende opp som et muslimsk land, men det begynner å haste!

Gi en donasjon til opplysning om Islam

Gi en donasjon til Norgesavisen.no slik at vi kan drive vårt informasjonsarbeid om Islam og hvilket samfunn vi kan forvente å få om nordmenn skulle bli en minoritet i eget land.
kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100

Abonner på Norgesavisen

Støtt arbeidet vi gjør ved å kjøpe et abonnement på Norgesavisen.no

Om du donerer et pengebeløp eller abonnerer på Norgesavisen.no benyttes pengene til:

  • Betale våre skribenter for deres arbeid
  • Promotere våre saker i sosiale medier
  • Utvikle Norgesavisen.no til å bli et sterkt talerør for nordmenn og våre nasjonale interesser