Korset fjernes fra kapeller, bedehus og kirkegårder

En rekke kapeller og bedehus som er bundet opp i avtaler og praksis som flerbrukshus er nå i ferd med å bli fanget inn av grunnlovsendringen som kom 21. mai i fjor, der alle religioner skal likestilles. På et kapell i Gjerpen i Skien (bildet over) er korset nå maskert og hvitmalt, slik at det skal bli langt mindre synlig mot den hvite veggen. Snart kommer torlig en stor plate som skal dekke hele korset.

I Skien er det i følge avisen Varden nå 193 ulike tros- og kirkesamfunn, og dette momentet har isolert sett vokst til et prinsipp for å slette og fjerne kristne symboler fra kapeller, bedehus og ikke minst kirkegårder over hele landet.

Onsdag i forrige uke var fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud innom kapellet på Gjerpen. Hun ville høre mer om bestrebelsene på å sidestille ulike tros- og livssyn ved gravferder.

– Før ble religion sett på som en privatsak. Men særlig etter 22. juli er det blitt bevissthet om at religion er en viktig del av samfunnet. Når man har klart å tilrettelegge fire livssynsfleksible kapell, så har man gjort veldig mye, sier Aasrud om prosessen som nå pågår i Skien.

Begrepet “kirkegård” forsvinner nå fra det offentlige rom, i det gravsteder skal gjøres helt verdinøytrale. Muslimske gravsteder integreres på eksisterende gravlunder, etter råd fra Islamsk Råd i Oslo. At det i dette kan ligge et betydelig, fremtidig konfliktpotensiale, er ikke kommunisert ut til folk.

Main Stensholt, organisasjonssekretær i Human-Etisk Forbund i Telemark, sier til Varden at han er godt fornøyd med endringene som er gjort, men siden det fortsatt vises etter å ha blitt overmalt, mener han at det på sikt bør festes en plate over korset, for å dekke det helt.

– Vi har hatt en befaring med driftssjefen her for å se på de religiøse symbolene i bygget. Og med dette korset har det en helt klar kristen symbolikk ennå. På Nordre kapell skal det nå bygges en plate over korset. Det samme kan man vurdere her, sier Main Stensholt.

Også på Stiklestad har administrasjonen i Stiklestad Nasjonale Kultursenter etter årets Olsok offisielt gått ut med konkret melding om at administrasjonen der ønsker at stedet formelt og offislet blir “verdinøytralt”; altså slik at alle kristne symboler i praksis blir redusert eller fjernet også der. Dette i tråd med en multikulturdoktrine som Arbeiderpartiet har frontet gjennom de siste årene, som påkladd utenpå egen ideologi. Kristelig Folkeparti har kommet helt bakpå i forhold til slike politisk styrte prosesser, og vil nå ha store problemer med å komme over sperregrensen under årets stortingsvalg. Det er i hovedsak regjeringens Religionsutvalg, hjulpet av kampanjer fra Human-Etisk Forbund, som har kjørt løpet så langt , uten at en eneste sentral kirkeleder er med, og heller ikke synlig i den offentlige debatten.

HVA DU KAN GJØRE FOR Å HJELPE TIL MED Å SNU DENNE UTVIKLINGEN?

Du kan kjøpe et abonnement på Norgesavisen https://norgesavisen.no/abonnere/ og/eller gi en donasjon https://norgesavisen.no/donasjoner/ slik at Norgesavisen.no når ut til en større del av befolkningen med denne informasjonen.

Tips: Bli med i Norgesavisens sosiale nettverk – ett sosialt nettverk for deg som er opptatt av Norges fremtid.

1 kommentar

  1. […] I Tysland er mer enn 400 kirker lagt ned siden 1990. I samme periode er mer enn 200 moskeer, inkludert enn 40 megamoskeer som hver rommer 1000 personer, bygget. Videre finnes der 2600 bønnehallers i tillegg til at det er 128 nye moskeer under bygging. Parallelt blir Kristendommen marginalisert og Norgesavisen har tidligere skrevet om korset som fjernes fra kapeller, bedehus og kirkegårder. […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her