KUNSTEN Å SKYTE NED STJERNER – Del 1.

1
45

Det finnes krefter i vårt ”såkalte demokratiske Norge ” som absolutt ikke liker rettferdighet og sannhet og fremfor alt ikke etiske regler.

Ett velkjent våpen for å knuse røster som opponerer på en eller annen måte er svertekampanjer  og tvangsinnleggelser i psykiatrien.

I boken “Psykiatri”, 1972, 6.utgv 1997, “Kap 1, Innledning”, s. 8 skriver Einar Kringlen under avsnittet “Psykiatrien som behandler og vokter”:

Psykiatriens primære mål er selvsagt å behandle pasienter med psykiske lidelser, men samtidig har psykiatrien også som funksjon å utøve sosial kontroll”. Ifølge Einar Kringlen er det grunnlovstridige samrøre mellom politi-advokater-domstoler-psykiatri-barnevern-politikere-avisredaktører en “NØDVENDIG samfunnsmessig sosial kontroll

Vi bør også merke oss at psykiatri-industrien hadde i 2001 ca. 10.000 tvangsinnleggelser i Norge, mens Sverige og Danmark hadde fra 1200 til 1500, med deres langt høyere  ”folketall”: http://www.dissident-net.info/moderators-kommentar-til-forholdene-i-norge/#more-363

Magnus B. Aase hadde en  ansvarsfull stilling ved Kongsberg Våpenfabrikk da marerittet startet .

Han ble hentet hjem i 1970 fra sin jobb i Bechtel , verdens største entreprenørselskap der George Schulz , USA s tidligere utenriksministerunder Ronald Reagan , var den mektige toppsjef.

Magnus B. Aase var ansvarlig og stod for 70 % av konstruksjonenog byggingen av Washingtons nye undergrunnsbane .

Han hadde sittet i flere fremtredende poster i bedriften og overtok ansvaret for tegnemaskindivisjonen, som ble ledende på sitt felt , mens resten av bedriften hadde store problemer.

I 1975 ble det vedtatt en omstrukturering og omorganisasjon i bedriften. Og Aase fikk oppgaven i å utarbeide en langtidsplan ved å slå sammen datadivisjonen og systemdivisjonen..

Gjennom dette arbeidet oppdaget han at det i lange tider hadde blitt drevet ulovlig eksport til østeuropeiske land ..

Natolandene har ett regelverk – de skalte COCOM-reglene , som hadde til oppgave å forhindre at  materialer av strategisk karakter, sensitiv

Informasjon  eller avansert teknisk utstyr skulle havne på den gale siden av jernteppet.

Imidlertid hadde ledelsen bestemt at den ulovlige eksporten skulle økes og Aase måtte stoppes for enhver pris.

En svertekampanje mot Aase startet , i første omgang ett rykte om at han hadde seriøse alkoholproblemer .

I 1975 giftet han seg med en tsjekkisk kvinne og svertekampanjen  fikk det til  at han også var en sikkerhetsrisiko og øst-agent..

Varsleren ble stående helt alene, ingen hadde mot til å forsvare han.

Han fikk tilbud om permisjon og konsulentoppdrag ,emn noen oppdrag dukket aldri opp .

Etter ett år fikk han ny jobb i et privat firma i Oslo, men firmaet byttet eier og ase b le bedt om å forlate jobben  og noen ny jobb fikk han ikke..

Han ble kontaktet av en ”hyggelig ” mann  som oppga at ahn jobbet i POT ( politiets overvåkingstjeneste) .

I sin naivitet overlot han viktig dokumentasjon til denne mannen , som kun var ute etter å pumpe han og forsikre seg om at han ikke gikk ut offentlig og  fortalte om statsbedriftens brudd på Cocom-reglene.

10 år senere , i 1988 avslørte en Cocom-kontroll  brudd p regelverket og Kongsberg Våpenfabrikk ble stevnet for retten.

Styreformann Bjarne Hurlen påstod at han ikke kjente til regelverket i COCOM.

Magnus B. Aase fikk ikke lov til å vitne.

En medarbeider i Kongsberg Våpenfabrikk , Ole Håkon Olstad fortalte at POT hadde lukket øynene i alle år for bedriftens holdning til COCOM-      reglene .

Med ujevne mellomrom hadde det blitt avholdt møter mellom  KV og POT

En etter en ble anklagene mot de ansvarlige  leder frafalt, men retten fant ett offer lengre nede på rangstigen, , Bernhard John Green, som fikk fengselsstraff for ulovlig salg til Øst-Europa .

1987 ble det avslørt at det japanske firmaet Toshiba Machine Company sammen med Kongsberg Våpenfabrikk hadde levert åtte datastyrte dreiebenker til Sovjetunionen mellom 1982 og 1984, en handel som krenket CoCom-regler. I USA ble det argumentert med at  alvorlige brudd på det felles regelverket og Kongsberg           Våpenfabrikk ble stevnet for retten denne teknologien forbedret sovjetiske ubåters evne til å unngå å bli oppdaget sterkt, noe som igjen førte til betydelige kostnader for USA for å forbedre sin egen teknologi. I 1988 tok den amerikanske kongressen initiativ til å innføre sanksjoner mot Toshiba og forby import av Toshiba-produkter til USA. I Norge var dette en medvirkende årsak til Kongsberg Våpenfabriks oppsplittelse og konkurs.

Aase ba om ett møte med styreformannen  Bjarne Hurlen for å drøfte det alvorlige brudd på  ”regelverket”: https://no.wikipedia.org/wiki/CoCom

Aktor i saken hadde tidligere vœrt nestkommandernde i Pot.

Vedlergg ”: Foredrag av Magnus B ”Aase”: http://www.dissident-net.info/magnus-b-aase/

Kilde”: Sov mitt lille Norge av Per-Aslak Ertresvåg

Skribent: May-harriet Seppola

Norgesavisen.no kan ikke leve på luft og kjærlighet

Kjære leser av Norgesavisen.no,

Norgesavisen.no har nå vært i drift i over 3 år uten en krone i støtte fra det offentlige. Utviklingen av Norgesavisen.no har kostet masse penger, og den daglig driften og markedsføringen koster i sum enda mer.

Norgesavisen.no er en av svært få aviser i Norge som tør publisere politisk ukorrekte saker der andre aviser tier. Mange vil hevde at et demokrati ikke kan fungere uten en fri presse.

Akkurat nå hviler driften av Norgesavisen.no på 1 person. Selv om Norgeavisen.no er etablert av kjærlighet til vårt fedreland, kan ikke avisen overleve på luft og kjærlighet alene. Det er tungt økonomisk og ikke bærekraftig på sikt. Skal Norgesavisen.no overleve, er avisen helt avhengig av din støtte.

Vær snill å gi en donasjon for å holde Norgesavisen.no levende. Og gjerne gi din støtte en gang hver måned.

Tusen takk!

Kr.
Kontakt opplysninger

Kredittkort opplysninger
Denne betalingen er sikret og kryptert via SSL

Faktura opplysninger

Donasjons beløp: Kr. 300

 

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR