Litt mer om Islam og kirken siden det snart er jul

3

Dagens Europa gjennomsyres av en verbal ”forfølgelse” eller ”fortielse” av de kristne – en slags kristofobi. I Midtøsten blir de kristne drept og fordrevet.
Enkelte kristne blir sett på som fundamentalister og ”man” krever kollektive unnskyldninger av kristne for deres tros skyld. I Sverige gjennomfører islamtilhengere hatkampanjer mot kristne høytider og alt kristent – dette for gjerninger som ble begått for hundrevis av år siden.

Og politikere og mediene snakker positivt om andre religioner, og oppmuntrer på alle sett til religiøst mangfold, og de samme politikere og mediene sanksjonerer ”angrep” på kristendommen og jødedommen gjennom tvilsomme og tåkelagte utsagn.
Flere har uttalt seg nedsettende om kristne i forbindelse med abortspørsmål og stamcelleforskningen, uten å stå opp og begrunne det faktum at oppfatningen om disse spørsmålene deles av alle de store verdensreligionene. Og jordens overbefolkning er ikke noe de PK snakker om.

Befolkningseksplosjonen i islamske land kombinert med oljeinntektene i Midtøsten er nettopp det som er motoren bak Medina-islams imperialistiske oppvåkning og realisering av drømmen om et islamsk verdenskalifat.

Samme trangsynthet ser vi i spørsmålet om de homoseksuelles rettigheter. Man anklager kirkene for å krenke mennesker på grunn av deres seksuelle legning, men har noen tenkt tanken eller foreslått at homoseksuelle skal få vies i landets moskeer, tempel eller synagoger?

Politikere og mediene glemmer nemlig tydeligvis at alle verdensreligioner har en mildt sagt komplisert syn på homoseksualitet. Forskjellen mellom de ulike trosretningene er at kristne i det minste tar opp saken til diskusjon og åpner døren for de marginaliserte gruppene.
I stedet for å nedsnakke de kristne som trangsynte og bakstreverske personer som vil andre ondt, burde vi altså respektere de kristne for at de er villige til å revurdere sine kristne vurderinger.

Mange er redde for islam – islamofobi. Og det er bra hvis politikerne og mediene er ”årvåkne” på religionsfiendtlige strømninger i samfunnet.
Og nettopp derfor bør disse politikere bekymre seg mindre for den langt mer utbredde kristofobien. Den eksisterer overalt nå. Og mediene og politiske krefter skriver ikke om den.

Den moderne heksesjakten på kristne er blitt en ekkel form av politisk korrekthet.
På samme vis som man – for å vise sin åpenhet mot andre kulturer – kjenner seg tvunget til å bruke begrepene ”unorsk” og ”berikelse” som noe positivt, ser vi at de politisk korrekte også har et behov av å forringe kristendommen til fordel for andre religioner.
Man kan lure på om det i det moderne Norge råder en tankegang som sier at det ene alltid må utelukke det andre. Nå banker Islam på døra, og politikerne og media skyver kristendommen ut gjennom bakdøra. Skammelig.

Det handler også om redsel. Ingen politiker våger å si at muslimer har et negativt syn på våre frihetsverdier, homoseksualitet og abortspørsmål.

Etter samme kristofobiske tankegang tier man kategorisk om alle de angrep som er begått mot kristne rundt om i verden – av islamtilhengere. Våre 9 – 12 korstog er bare barnemat sammenlignet med islams myrderier og evige angrep og okkupasjoner av Sør-Europa. Korstogene var iverksatt av europeerne for å ta tilbake sine egne land og jage islamtilhengerne med sin verdenskalifatide tilbake til Midtøstens ørken.
D

et er tydeligvis bedre å nedtone og svartmale de kristne, selv om det jo er ganske mange hundre år seden paven manet til kamp mot de utro.

Nå står den kristne julefeiringen for døren, og mine tanker går til kristne i muslimske land. Hvert femte minutt dør en kristen i muslimske land for sin tros skyld. Over 70 millioner kristne er drept siste tiår i muslimske land!

Hvilken politiker eller medienisse bryr seg om det? Så utrolig selvdestruktive disse politikerne og mediefolkene er. Taushet er gull for dem.

Og med den ekstreme innvandringen av unge muslimske menn vi slipper i vårt land, så er vel snart våre egne kristne utryddningstruet! Hvem bryr seg vel om de kristne? Sosialdemokratiet lærte oss toleranse overfor det intolerante, og gjorde oss blinde. Vi tenker ikke selv, og nå er vi kneblet av PK. For meg er det de kristne som skulle fått slippe inn i våre land, så kunne de rike muslimske land som Saudi-Arabia, Emiratene, Qatar, Kuwait osv tatt seg av sine islamske trosbrødre.

I Irak forekommer stadig vold mot kristne. Hvis et menneske ikke er muslim, anses man som en fiende. Dette står i Koranen. Siden 2003 har halvparten av landets kristne urbefolkning flyttet. Antall kristne har minsket fra 1,2 millioner til 600000, og de kristne som forblir i landet, risikerer sine liv. Så sent som i høst ble en ortodoks prest halshugget bare på grunn av sin kristne tro, og han er ikke alene om å ha mistet sitt liv for sin tros skyld.

Alt dette forties og oversees kategorisk av mediene og politikerne. Kristendommen er blitt redusert til en religion som ikke omfattes av den respekt som religionsfriheten har krav på.
Oppblomstringen av voldelig atferd som vi ser over hele den vestlige verden er for en stor del en følge av islamkulturelle innslag som politikerne har latt utbre seg i våre samfunn. [sociallocker]Dette er en erkjennelse som er så ubehagelig at våre myndigheter og medier har valgt å legge lokk over de vanskelige spørsmålene og advarer mot å snakke om dem fordi det kan stigmatisere islamske grupper av innvandrere. Alle politikere og mediefolk skulle hatt et obligatorisk grunnkurs i Koranen – men ikke med en imam som lærer. I islam/Koranen har nemlig lov til å lyve for vantro – taqiyya.

Islam sin Koran dyrker vold som virkemiddel. Islamtilhengerne mener det er i pakt med Koranen å drepe oss vantro.

Vi ser resultat av denne fanatiske tolkingen av Koranen nærmest hver dag. Paris kom veldig nær oss, men det skjer rundt omkring på kloden hele tiden. I Tunisia, i Pakistan, i Libanon, i London, i Madrid, i Kenya. Islams vold rammer blindt. Som oftest er det, paradoksalt nok, flest ”andre” muslimer som faller for terroristenes kuler og bomber.
Det ser dessverre ut som om de aller fleste her i landet enda tror på de politisk korrekte nyhetenes propagandasendinger, og våre politikeres løgner om at Islam og muslimer ønsker å leve i fred med oss ikke-muslimer som de kaller «vantro».

Dette er en løgn som det er veldig farlig for folk i vesten å tro på da den kan føre til vestens fall, og dermed vårt demokratis undergang.

I våre skolebøker lærer ungene våre at alle mennesker er like mye verdt.
I kristendomstimene lærte vi de 10 bud, det gyldne bud, kjærlighetsbudet og mye som er gode leveregler for folk som leve sammen. Men barna lærer ikke at dette IKKE står i Koranen.

Et problem med islam er at Muhammed sa at alle mennesker ikke er likeverdige. I følge hans lære hører menneskene til to grupper: de troende og de vantro.
Heller ikke innen islam er menn, kvinner og slaver like mye verdt. Når det snakkes om «brødre», så er det ikke brødre av menneskeheten, men brødre blant muslimer, og bare det.

Sannheten er at vi ikke-muslimer ikke er tillagt samme verdi som muslimer. Vi er undermennesker – vantro – og har ingen status i et muslimsk land. Vi er degradert til annenklasses borgere, «dhimmier», som ikke er gitt de samme rettigheter som muslimer, men som tvert imot må betale en straffeskatt kalt «jizya». Dette er islam. Dette lærer ikke våre barn på skolen.

Det å fortelle våre barn og unge om disse faktiske forhold om islam er ansett som hatefullt mot muslimer. Men å fortelle løgner er visst greit.
Koranen bekrefter fakta om “menneskesynet” i islam. Her er noen utvalgte vers:
Sura 3:110 (Yusuf Ali)

Ye are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allah. If only the People of the Book had faith, it was best for them: among them are some who have faith, but most of them are perverted transgressors.

Sura 98:6 (Yusuf Ali)
Those who reject (Truth), among the People of the Book and among the Polytheists, will be in Hell-Fire, to dwell therein (for aye). They are the worst of creatures.
Islam har ingen Golden Rule (Gjør mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg). Dette befaler koranen:

Sura 48:29 (Yusuf Ali)
Muhammad is the messenger of Allah; and those who are with him are strong against Unbelievers, (but) compassionate amongst each other. (…)
En fullstendig oversikt over hva koranen og hadith beskriver ikke-muslimer finner du her:
http://thereligionofpeace.com/pages/articles/quran-hate.aspx Se oversettelse

Vi står midt i en kulturkamp der den europeiske sivilisasjonen utfordres av mørkemenn som vil innføre sharialover og tvinge kvinnene inn i burka, som nekter dem utdanning og jobb, og som holder seg med sexslaver.

Våre servile politikere bøyer seg i støvet for islam, og innrømmer ukritisk islam en status som religion. De ser m.a.o. bort fra at islams politiske agenda (med kalifat og sharia) er uløselig sammenvevd med trosbegrepet, noe som er i strid med våre rettsprinsipper og gjeldende lovverk.

Norske politikere har derfor (ubegripelig nok) besluttet at islam er en tro på lik linje med andre trosretninger – som skal inkluderes i Norge, og rettsbeskyttes av vår Grunnlov.
Våre ledere og mediene må nå innse at det er som Wafa Sultan sier; DET er islam/Koranen i seg selv som gir næring til terrorisme!

Politikerne og mediene har sett gjennom fingrene med et tankegods som bryter våre lover. Religion/ideologi skal ikke trumfe menneskerettene. Politikerne og medienes første oppgave er å beskytte den europeiske befolkning. Det gjør man ikke ved å slippe inn folk som misliker/hater oss eller vår kultur.

At denne innvandringen får skje, er stor skam som er utført og regissert av våre politikere i Europa og fortiet av våre medier. Disse skulle ha arbeidet for våre menneskerettigheter som skal verne om vår religionsfrihet og menneskeverdet slik vi europeere ser det.

Skribent: Stein Lohrmann[/sociallocker]

Norgesavisen.no trenger din støtte…

Kjære leser,

hver dag kan du lese interessante og lærerike artikler i Norgesavisen.no.

Disse artiklene gjøres tilgjengelig for deg av et lite og hardtarbeidende team av dedikerte mennesker. Mennesker som jobber gratis fordi vi mener landet trenger flere uavhengige medier som ikke er underlagt politisk korrekthet.

Vær snill å gi en donasjon til arbeidet vi legger ned i Norgesavisen.no slik at vi kan videreutvikle Norgesavisen og nå ut til enda flere lesere.

På forhånd, tusen takk!

kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her