LO som er støttespiller til Arbeiderpartiet går inn for boikott av Israel. Venner av Israel og mange kristne melder seg nå ut av organisasjonen

LO og Arbeiderpartiet har på hver sin måte den siste tiden demonstrert klart og tydelig at de ikke lenger er å anse som et parti eller en organisasjon kristne kan være medlem av eller gi sin støtte til. I etterkant av LOs vedtak om å gå inn for boikott av Israel har en rekke medlemmer tatt skrittet og meldt seg ut av organisasjonen som nå velger å stille seg sammen med Israels fiender. Kristne kan etter dette ikke være medlem av den sosialistiske fagorganisasjonen som ser ut til å være mer opptatt av boikotte Israel enn å ivareta norske arbeideres interesser. Samtidig som folk nå melder seg ut av LO opplever foreningen “Med Israel For Fred” at avhoppere fra LO melder seg inn hos dem. Søkelys vil med dette oppfordre alle til å melde seg ut av LO og gi sin stemme til noe annet enn Arbeiderpartiet under høstens valg.

Foto: Wikipedia

Som kristne må vi stå opp for vår kristne verdier og stå opp for Israel og si nei takk til de ugudelige krefter som nå når grunnen i den norske arbeiderbevegelsen. Derfor er det på tide at kristne vender både fagbevegelsen og Arbeiderpartiet ryggen, og er man medlem av noen av disse, bør man gjøre det rette, nemlig melde seg ut -og heller gi pengene LO krever inn til Guds rike. Det er ingen velsignelse å stå i en organisasjon som motarbeider Gud og hans folk, eller gi sin stemme til et parti som jobber for å avkristne Norge.

Du kan melde deg ut av LO her: https://utmelding.fagforbundet.no/

Du kan melde deg inn i Med Israel For Fred via denne linken

Foto Wikipedia

Source: Søkelys.com

La oss påvirke fremtiden

Kjære leser av Norgesavisen.no,

NORGE er inne i en skjebnetid, og vi kan miste vårt dyrebare fedreland for alltid. Vi er ennå i flertall, men vi har ikke mye tid på å snu denne utviklingen.

La oss gå sammen om å sette en stopper for befolkningsutviklingen der vi går mot våre sikre død. Gi en donasjon til Norgesavisen.no og vi reinvesterer dine penger i markedsføring slik at vi når ut til flere med dette budskapet.

Med en felles innsats kan vi påvirke politikerne og vår fremtid. Med en felles innsats kan vi berge landet.

 

Kr.
Kontakt opplysninger

Kredittkort opplysninger
Denne betalingen er sikret og kryptert via SSL

Faktura opplysninger

Donasjons beløp: Kr. 250