Militært Schengen – fri flyt av amerikansk panser

1
2

USA og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har lenge tatt til orde for at Europa må ruste opp sin sivile infrastruktur for å være forberedt på store forflytninger av NATOs, det vil si USAs, tyngste militære kjøretøyer.

Jens Stoltenberg sa før alliansens toppmøte i Brussel i november 2017 at NATO vil at veier, broer og annen sivil infrastruktur i Europa skal gjøres klar for raske troppebevegelser i tilfelle krig.

Denne åpenbare forberedelsen til krig er nå godtatt av EU. EuroNews melder at EU nå har godtatt NATOs krav og vil implementere dem i sine egne planer. Dette omtales som et militært Schengen, altså et system som legger til mest mulig friksjonsfri og fri flyt av USAs militære styrker på kryss og tvers over Europa.

EU-byråkrater sier til EuroNews at dette ikke nødvendigvis betyr noen økte kostnader for EU-medlemmene, fordi man bare vil inkorporere kravene til militær tungtransport i sine egne langtidsplaner. Det skal godt gjøres å finne EU-borgere som tror på en slik forsikring. I EUs medlemsland er man pinlig klar over at myndighetene ikke en gang klarer å vedlikeholde de veiene og den infratrukturen man allerede har. I Italia er dette klart for enhver der man ser at myndighetene ikke en gang klarer å holde gatene og veiene i Roma i god stand, for ikke å snakke om gater og veier ute i distriktene.

Il Messaggero skriver at i Roma er hver tredje gate farlig å grunn av hullete veilegeme. I mange tilfeller utgjør de de reineste dødsfeller.

Og så skal man altså begynne å bygge veier og bruer beregnet på amerikanske panserkolonner – og det skulle liksom ikke koste noe. Faktum er at NATOs og Stoltenbergs ville opprustningsplaner vil blø de offentlige budsjettene over hele Europa og tappe offentlig sektor for hardt tiltrengte midler som skulle ha vært brukt på ikke bare normalt vedlikehold av veier og gater, men også til sjukehus, barnehager, skoler og andre sivile behov.

Source: http://steigan.no/ | Foto: Ints Kalnins

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

kr.
Kontakt opplysninger

Kredittkort opplysninger
Denne betalingen er sikret og kryptert via SSL

Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig Donations

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR