NAV krever steriliserende kirurgi for at klienter skal få uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger

Denne gang skal det handle om at NAV avkrever sine klienter steriliserende kirurgi for at de skal få rett til uføretrygd og arbeidsavklaringspenger. Ja, du leste helt riktig: kvinner med diagnosen endometriose blir avkrevd å gjennomføre hysterektomi før NAV stiller seg villig til å bidra ovenfor de. Til opplysning er endometriose en dannelse av livmorslimhinne andre steder enn inne i selve livmorhulen, mens hysterektomi er kirurgisk fjerning av livmoren. Endometriose kan medføre betydelige smerter, noe som igjen kan ødelegge for muligheten til et liv i arbeid.
– Det er faktisk kastrering! sier Elin Aase. Hun har selv denne lidelsen, og sammen med flere andre kvinner står hun bak en Facebookgruppe for endometriose-pasienter. Gruppa har over 1800 medlemmer.

Aase forteller om en 28-årig kvinne hun er kontakt med:
– Hun må gjennomføre dette for at hun fremdeles skal få stønad fra NAV. Saksbehandleren sa at hun kunne få forlenget stønad dersom hun fjernet livmor, eggstokker og eggledere. Det er helt horribelt. Det at hun må gjøre dette.

Elin Aase varsler at hun nå vil søke om uføretrygd, og dersom NAV krever kirurgisk inngrep, vil hun gå til rettssak.
– Jeg mener vi burde fått en dom på dette fra domstolene i Norge som NAV har å rette seg etter etterpå. Hvorfor skal vi som kvinner godta å bli kastrert for å sikre oss selv en økonomisk framtid?

Fra et NAV-vedtak kan man lese følgende:
«Du er diagnostisert med endometriose. NAV ser at lidelsen påvirker funksjonsevnen i en slik grad at inntektsevnen din er nedsatt i dag. Ifølge sakens medisinske opplysninger fra din fastelege og spesialist i gynekologi, foreligger det imidlertid fortsatt behandling i form av hysterektomi som er vurdert som hensiktsmessig for deg å gjennomføre».

Fra politisk hold har det kommet skarpe reaksjoner på NAVs framferd i denne saken. Kjersti Toppe (Sp) er blant disse:
– Det er helt ufattelig at NAV kan sette slike krav til en økonomisk stønad, at de kan kreve at en skal fjerne et organ, og særlig når det kan føre til at kvinner blir sterile i ung alder, sier hun.

Ytingsdirektør i NAV, Kjersti Monland, svarer slik:
– Vi kjenner ikke enkeltsaker, og er ikke fritatt fra tieplikten i enkeltsaker som gjør at jeg kan kommentere på det. Men vi kan kreve den medisinske vurderingen som gjør at arbeidsevnen blir bedret eller holdt ved like. Det er grunnlaget. Og i noen tilfeller kan vi kreve operasjoner fordi lovverket ikke skiller mellom ulike diagnoser. Vi er avhengige av å vurdere om det er mulig å komme tilbake til arbeid og skaffe seg egen inntekt.

Det framgår at NAV har hjemmel for å kunne fremsette krav som dette ovenfor sine klienter. NAV kan altså kreve medisinsk behandling, kirurgi inkludert, dersom det kan bedre mulighetene til framtidig arbeid. Men dersom klienten opplever den medisinske behandlingen som spesielt belastende – noe jeg tror utsiktene til et liv i barnløshet kan være – er NAV forpliktet til å ta dette med i vurderingen.

Svein Aarseth er leder i rådet for legeetikk i Legeforeningen, og han gir uttrykk for forbauselse over at NAV krever medisinsk behandling som dette.
– En slik operasjon har store konsekvenser, og det er ingen garanti for at kvinner kommer tilbake i arbeid etter en slik operasjon, sier han, og legger til at det uansett er pasienten selv som må få velge hvorvidt han/hun vil gjennomføre den medisinske behandlingen som en lege tilråder.

For min egen del vil jeg tro at kirurgiske inngrep alltid vil innebære en viss risiko for pasienten. Når NAV i tillegg avkrever kvinner et framtidig liv i barnløshet, ja så finner jeg det absolutt hårreisende. Men akkurat denne saken er bare et symptom på noe langt større: hvor har medmenneskeligheten tatt veien i dette iskalde samfunnet vi nå er belemret med? Dette lille landet og dets forvaltning er grunnleggende sykt, noe som bare blir mer synlig for hver eneste dag. Overalt i samfunnet kan vi se tegn på en gjennomsyrende og umiskjennelig galskap og ondskap, og man må jo undre seg over hvor dette kommer fra. Hva kan det skyldes? Kan det være tilfelle som åndelige veiledere hevder, at vi mennesker nå står på dørterskelen til et åndelig kvantesprang, og at negative elementer alltid vil manifestere seg maksimalt rett før slike omveltninger finner sted? Jeg får håpe det er noe i det, for jeg sliter virkelig med å finne noen annen forklaring.

Kilde: Bygger på en artikkel fra NRK

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her