Nei til EU, EØS og Schengen

De åpne grensers politikk har fått store konsekvenser for europas folk. Vi er blitt vant med å få EU direktiver kontinuerlig tredd ned over det norske folk selv om Norge ikke er medlem. EU, EØS og Schengen innebærer at det enkelte land som er medlem i disse organisasjoner gradvis mister sin selvstendighet. Etter hvert har nasjonalstaten opphørt å eksistere, fordi at medlemslandene har blitt redusert til delstater. Det har da blitt et europas forente stater etter mønster av USA.

Hvert enkelt land har jo en grunnlov. Det er spesielt og antagelig grunnlovstridig dersom en nasjon gir avkall på sin selvstendighet og legger land og folk inn under annen myndighet.

EU, EØS og Schengen er årsak til mye elendighet som har rammet befolkningen i medlemslandene tilknyttet disse organisasjoner. Før var det politi på grensestasjonene som avkrevde pass fra hvert enkelt menneske som ville reise inn i det enkelte land. Det gjalt alle land i Europa. Hadde man ikke gyldig pass så ble det heller ingen innreise. Men den gangen visste myndighetene i det enkelte land hvem de slapp inn. Det var derfor mer ro og orden i samfunnet. Nå er det kaos i Europa fordi myndighetene vet ikke hvem som til enhver tid oppholder seg i deres land.

Millioner av mennesker fra Asia og Afrika strømmer inn i Europa. Mange kommer av økonomiske interesser. Mens en del andre er nok reelle flykninger. Dette kan dreie seg om friske og syke mennesker, lovlydige og kriminelle som kan ha rømt fra myndighetene i hjemlandet. I tillegg så blir sykdommer som tuberkulose som var utryddet i Europa gjeninnført i de mange land som følge av denne enorme folkevandringen fra de overfor omtalte kontinenter.

Denne åpne grensers politikk fører mye lidelse med seg både i Norge og i Europa ellers, som spesielt utendørsvoldtekter av hvite jenter og kvinner, grov vold mot kvinner og menn som i flere tilfeller medfører at uskyldige mennesker mister livet. I tillegg all narkotikaen som importeres til Europa.

En del land i Europa har opplevd terrorhandlinger utført av menn, med bakgrunn fra asiatiske land, hvor uskyldige mennesker har mistet livet og andre har blitt skadet. Dette henger sammen med en nærmest fri adgang i å reise til Europa og farte omkring der hvor en måtte ønske å oppholde seg.

Fra Øst-Europeiske land kommer det også mange mennesker av økonomiske grunner. En del av disse er kriminelle og gjør innbrudd i folks hjem eller i forretninger. Det er grunn til å anta at noen av disse kan stå for bortføringer av barn og jenter for å selge dem til prostitusjon i hjemlandet.

Så har vi Grooming virksomheten kjent fra England og Nederland hvor tusenvis av hvite jenter blir ødelagt. Disse jentene blir ført av innvandrermenn til bydeler med tett innvandring og sendt inn på rom med mange innvandrermenn, hvor den ene mannen etter den andre misbruker jenta etter tur. Ofte etter at hun har blitt sjenket alkohol og fått narkotika. Dette er skolejenter i alderen 12 – 15 år. Virksomheten er organisert av en slags jentehallik. Slik virksomhet er nok en slags ervevsmessig måte å tjene penger på. Jentehalliken tar ofte med seg jenta fra den ene byen etter den andre hvor alt gjentar seg med oppsøking til innvandringstette bydeler. Deretter slippes jenta inn på et rom med innvandrermenn hvor alt gjentar seg.

Myndighetene lar dette bare foregå i stedet for å gripe inn i denne tragedien og få det stoppet. En vesentlig grunn til denne grufulle situasjonen har sin årsak i partier og politikere som er for EU, EØS Og Schengen med sine åpne grenser og som ønsker en liberal innvandring og flyktningepolitikk.

Oppriktige flyktninger burde gis asyl og få hjelp til småindustri i fredelige land i Asia og Afrika bekostet av de landene som i dag driver asylpolitikk. Da kan asylvirksomheten legges ned i Europa og mange flere kan få den tryggheten som de har behov for i for dem kjente samfunn, i forhold til de som kan få opphold i Europa.

De fleste politikerne på Stortinget er tilhengere av EU, EØS og Schengen og er for en liberal innvandrings og flyktningepolitikk. De forstår ikke og ønsker heller ikke å hjelpe de som trenger beskyttelse til å få dette i nære naboland. Mange flere mennesker vil få den hjelpen de har behov for i forhold til hva en asylant koster det norske samfunn. Politikerne er imot å ville hjelpe mange ganger flere i nærområdet enn de som har tatt en lang, slitsom og kostbar reise til Norge. Det er ikke sikkert at de får asyl en gang. Halvparten får dette innvilget mens like mange får avslag. Etter en lang og slitsom reise hvor vedkommende har brukt opp alle pengene sine, tilegnet på forskjellig vis, både på lovlig eller ulovlig måte, for å betale asylsmuglerne i Nord-Afrika, så må det være fryktelig å få avslag på asylsøknaden.

Så kan mange oss spørre om denne moderne situasjonen i Norge og også i de mange andre land i Europa kan forandres. Det virker låst ser det ut til. Men det finnes muligheter dersom vi ønsker en annen kurs. Vi er selvfølgelig avhengig av egnede partier for å få dette til.

Nye Borgerlige www.nyeborgelige.no og Norsk Folkeparti www.norskfolkeparti.no er partier som er imot EU, EØS og Schengen. Grensekontrollen ønskes gjeninnført. Disse partiene har et kristent verdigrunnlag og har en streng, realistisk innvandrings og flyktningepolitikk.

For de av oss som er glad i landet vårt og vil at vårt 1000 årige kristne verdigrunnlag som har vært til velsignelse for land og folk skal fortsette, så har vi altså partier som vil tilby befolkningen å fortsette på denne kursen. Selv om en ikke er enig i alt som de har i partiprogrammet så er disse partiene klare i sitt budskap i å bevare Norge som en fri og selvstendig nasjon uten å la seg diktere fra Brussel.

Skribent: Knut Enebakk

Tips: Bli med i Norgesavisens sosiale nettverk – ett sosialt nettverk for deg som er opptatt av Norges fremtid.

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her