Nettselskapene blir nå trukket inn for domstolene

Kontroverset rundt de nye mikrobølgebaserte strømmålerne (AMS-målerne) fortsetter. Noen av de som har nektet å få disse målerne i hus, har opplevd å få trusler om stengning fra nettselskapene. Noen har også opplevd at nettselskapet fullbyrdet varselet, og derved fått huset mørklagt. Nå går imidlertid denne saken til domstolene, hvor strømmonopolenes leveringsplikt vil danne rammen for rettsprosessen. AMS-målerne og den skadelige mikrobølgestrålingen de avgir vil også være et tema under rettsprosessen. Kravet er at nettselskapene må kople på strømmen igjen til disse boenhetene. Nettselskapet Eidsiva Nett er i søkelyset, for sist fredag sendte advokatfirmaet Schjødt AS et krav om at nettselskapet snarest trekker tilbake varsel om strømutkopling for én av sine kunder. Kunden er bonde med mange kyr på båsen, og vedkommende har i tillegg legeerklæring på at han lider av el-overfølsomhet som medfører smerter fra mikrostråling fra mobiltelefon og annet trådløst utstyr. Schjødt AS argumenterer i denne saken for at leveringsplikten ikke kan brytes, ber tingretten pålegge nettselskapet å avvente strømutkobling til rettskraftig dom foreligger.

Advokatkontoret Østby Aarskog på Hamar forbereder nå nye begjæringer ovenfor Eidsiva Nett, hvor kravet er at nettselskapet straks må å trekke varslede utkoplinger og kople utestengte kunder tilbake til strøm. I visse av disse sakene står det om liv og helse.

Felles for disse sakene er at kunden har nektet installasjon av AMS-måler. Noen kunder har bebudet at de kunne godtatt AMS-målere uten trådløs senderdel, men dette er ikke noe Eidsiva Nett tilbyr. Andre kunder har nektet installasjon av AMS-måler som følge av at de ikke ønsker en kilde til skitten strøm i huset. Sistnevnte gjelder i særdeleshet folk som må leve avskjermet i samfunnet, fordi de er overfølsomme for elektromagnetiske felt. Slike sykdomstilfeller er velkjent fra både forskningslitteraturen og konkret medisinsk praksis.

I forhistorien til mange av disse sakene ligger det lang tids dialog mellom Eidsiva Nett og den aktuelle kunden. Fellesnevneren er imidlertid at nettselskapet har forsøkt å toe sine hender ved å legge skylda på NVEs og Helsedirektoratets pålegg, samt ved å hevde at sykdom i forbindelse med mikrobølgestråling og skitten strøm ikke er mulig(!)

De to nevnte advokatselskapene vil samarbeide på vegne av sine klienter rettssakene, og få bistand av tre utenforstående: Einar Flydal, Per Halle og Torleif Dønnestad. Bakenfor disse finnes diverse organisasjoner som også vil bistå: FELO (Foreningen for el-overfølsomme), Folkets strålevern, STOPP smartmålerne! og Norges Miljøvernforbund. Medisinere, biologer og andre fagfolk med kunnskap på feltet har også gitt uttrykk for sin støtte til prosjektet, men kan ikke selv ta til ordet ovenfor det de oppfatter som uvettig helsepolitikk. Norgesavisen gjetter at denne tilbakeholdenheten skyldes frykten for etablissementets pisk, for som fagperson kan det nemlig raskt få yrkesmessige konsekvenser dersom man våger fremme kritikk mot sterke kapitalkrefter.

Dette prosjektet koster imidlertid langt mer enn nevnte organsisasjoners økonomiske ryggrad kan bære. Av den grunn er prosjektet helt avhengig av pengeinnsamling fra alle de som ønsker å gi et pengebidrag.

Som Einar Flydal skriver: «Også vi ber alle nettselskaper om snarest å kople utestengte strømkunder tilbake og trekke tilbake alle stengningsvarsler inntil rettskraftig dom foreligger.»

Kilde: Einar Flydals blogg

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her