NEW WORLD ORDER

Verdensregjeringen - Venstresidens våte drøm om verdenskommunisme versjon 2.0

Målsetning:

Verdensregjering & total kontroll

Om gruppen bak New World Order får det som de vil, kommer hele den vestlige verden til å gå fra et demokratisk nasjonalt styresett til et totalitært samfunn styrt av en ikke-valgt verdensregjering (etter modell av EU) uten ytringsfrihet, med et verdenspoliti og en verdens religion, der innbyggerne er under konstant overvåkning og straffes for meningsytringer som ikke støtter regimet.

Bush Senior

Annonsering av New World Order

Den 11. september 1991, på dagen 10 år før Tvillingtårnene ble angrepet av sivile fly i New York - det som skulle bli starten på "Krigen mot Terror" igangsatt av George Bush junior - holder hans far George Bush senior denne talen til den amerikanske kongressen, der han annonserer New World Order.

Her følger en orientering om hvordan globalistkrefter på både venstresiden og høyresiden har tenkt å skaffe seg verdensdominans gjennom FN programmet “Agenda 2030”;

En djevelsk plan utviklet over flere tiår

"Krigen mot Terror" var startskuddet på en plan utviklet av New World Order mange tiår tidligere, så djevelsk og utspekulert at en skulle tro mørke krefter står bak.

1. Problem

Det første steget for å gjennomføre denne planen innebærer å skape et problem. Nøyaktig på dagen 10 år etter Bush Seniors tale om New World Order krasjet sivile fly inn i Tvillingtårnene og Krigen mot Terror var et faktum. Deretter ble Kuwait, Irak, Libya og Afganistan angrepet og i stor grad ødelagt. Noe som resulterte i en (organisert) flyktningestrøm til Europa.

2. Aksjon

Neste steg på veien for å danne en Verdensregjering er å skape nok kaos ved hjelp av muslimsk innvandring til at befolkningen krever aksjon fra sine respektive lands politikere. Vi kjenner allerede til no-go soner i både Frankrike og Sverige, og etter hvert vil disse områdene spre seg og til slutt føre til unntakstilstander før politisk ledelse har nok støtte i befolkningen til å initiere siste steg av denne planen.

3. Løsning

Siste steg er selve Løsningen, som kommer til å omskape et demokratisk samfunn til en politi- og overvåkningsstat. Det blir satt inn væpnet politi på innvandrere (og vanlige borgere som ikke støtter regimet). Det er sannsynlig at bla. vanlige pass blir byttet ut med såkalt RFID merking, kontanter blir borte og tvunget vaksinering blir normen for å oppnå målsetningene i Agenda 2030.

Arkitektene bak New World Order og Agenda 2030

Jacob Rothschild

Bankbaron

Jackob Rothchild er leder av Rotchild imperiet, og kontrollerer et gigantisk nettverk av sentralbanker over hele verden, inkludert Federal Reserver Bank i USA. Om du kontrollerer pengene, kontrollerer du landet.

Georg Soros

Open Society Foundation

George Soros er mannen bak “Open Society Foundations”, en av verdens rikeste menn, sponserer via Open Society Foundations den politiske venstreside, har aktivt forsøkt å påvirke det amerikanske valget, står bak finanseringen av flyktningestrømmen fra Midt-Østen til Europa, m.m. Listen er lang.

Henry Kissinger

Tidl. utenriksminister i USA

Kissinger var nasjonal sikkerhetsrådgiver og utenriksminister under presidentene Richard Nixon og Gerald Ford, og ble anmeldt av Rødt Bergen og Latin-Amerikagruppen i Bergen for krigsforbrytelser sist han gjestet Norge. Kissinger har uttalt “Kontroller mattilførselen, og du kontrollerer folket”, noe som stemmer overens med tankegodset bak Agenda 2030

George Bush senior

Tidl. president i USA

Bush senior, tidligere president i USA, starter urolighetene med Kuwait krigen, etterfult av sin sønn Bush junior, som angrep Irak og Afganistan noe år senere. En av verdens mest lønnsomme forretningsideer er krig. Krig koster penger, og finansieres av sentralbankene.

DOKUMENTASJON PÅ NEW WORLD ORDERS EKSISTENS

Noen av organisasjonene bak New World Order

Vatikanet

Bilderberger gruppen

Verdensbanken

Verdens Helseorganisasjon

Open Society Foundation

Frimurer bevegelsen

EU

FN

All-Seeing Eye

Øyet som ser alt

Om du ser nærmere på en amerikansk dollarseddel ser du et pyramideformet symbol. Dette symbolet kalles “All-seeing-eye”. All-Seeing-Eye er også symbolet for New World Order og en “underavdeling” som kalles Illuminati (også nevnt i en bestselgende roman av Dan Brown). Men ikke la deg lure, dette er ikke bare fiksjon.

Agenda 2030 er nemlig planen som skal sørge for at “all-seeing-eye” blir virkelighet.

Agenda 2030

En agenda for total kontroll over befolkningsvekst, hva vi skal tenke og mene (social engering), naturressurser og jordens befolkning

Befolkningsvekst | Social enginering | Naturressurser | Mennesker

Når du leser dagens nyheter, spesielt i main stream media, virker alt tilsynelatende "normalt". Men om du ser litt nøyere etter, vil du se at flere av nyhetssakene "henger sammen" og underbygger samme agenda.

Norges rolle i New World Order

Norge innmeldt i EU via EØS avtalen

EU fungerer i dag mye på samme måte som en verdensregering kommer til å fungere. Gro Harlem Brundtland var en av arkitektene bak Agenda 21 som senere ble døpt om til Agenda 2030, derfor var det essensielt at Norge ble medlem av EU. Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre lurte Norge inn i EU bakveien via EØS avtalen etter at folket sa “Nei til EU” 2 ganger gjennom folkeavstemming, første gang i 1972 og andre gang i 1994.

EØS avtalen er grunnlovsstridig

Synnøve Fjellbakk Taftø ble sperret inne på mentalsykehus av Gro Harlem Brundtland for å varsle om at EØS avtalen var Grunnlovsstridig

Demokratiet Sjakk Matt

med Europabevegelsen på Stortinget

Europabevegelsen i Norge ble stiftet 30. mai 1949. Den 7. mai 1969 ble Europabevegelsen stortingsgruppe stiftet, et direkte brudd på straffelovens §83

Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.

Europabevegelsen arbeider for at Norge skal innlemmes under en fremmed makt, i strid med grunnlovens §1

§1: “Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk.”

Da Stortinget behandlet saken om å legge Norge inn under finanstilsynet i EU, stemte 136 av Stortingets 169 representanter for vedtaket.

Europbevegelsen har innfiltrerte alle partiene på Stortinget foruten Steinar Bastesens Kystparti og arbeider som en femtekolonne (fremmed makt) PÅ STORTINGET uhindret.

I praksis betyr det at samme hvilket parti du stemmer på, teller ikke din stemme, da Europabevegelsen kontrollerer 136 av Stortingets 169 representanter. Demokraktiet er med andre ord satt ut av funksjon.

Slik holdes folket i Sjakk

Barnevernet

Norgesavisen har publisert en lang rekke saker om overgrep begått av Barnevernet. I det gamle Sovjetunionen var barna Statens eiendom, og samme tankegods ligger til grunn i dagens sosialistiske Norge. Med Agenda 2030´s målsetning om depopulasjon i bakhodet er det også politisk korrekt å ikke gi for gode vekstvilkår til familien, for da når vi jo ikke målene om å begrense folkeveksten.

Likestillingsombudet

Hanne Bjurstrøm er leder av likestillingsombudet, medlem av Arbeiderpartiet og håndplukket av eliten. Gutter dropper ut av skolen, vi har en av verdens høyeste selvmordsrater blant unge menn, jenter kvoteres frem etter videregående og gutter blir taperne, særlig i skolesystemet – likevel fortsetter likestilingsarbeidet å favorisere kvinner. Kan det være at en kamp mellom menn og kvinner er gunstig når det gjelder å få ned folketallet, all den tid dette skaper flere skillsmisser og ødelegger kjernefamilien?

Media

Mainstream media, med NRK i spissen, sørger for å opprettholde politisk korrekthet, og forfekte de “riktige meningene” – dvs. hva du skal ha lov til å mene. Journalister og redaktører i Norge har sterk slagside til venstre og benytter enhver anledning til å driver propaganda for den nye verdensorden og sosialismen.

Statistisk Sentralbyrå

Eliten plasser sine egne folk i sentrale posisjoner, så også i Statistisk Sentralbyrå. Christine Meyer nektet Fremskrittspartiet kriminalstatistikk om innvandrere, mest trolig da slike tall ikke bygger opp omkring EU´s mantra om fri flyt av folk over landegrensene. Meyer bekreftet med det sin ideologiske plattform. Det er naturligvis viktig å ha kontroll på statistikk, da statistikk bidrar til å form meninger i samfunnet.

Relaterte saker