Nok engang… Litt mer om Islam

6

Det har nylig vært nok et terrorangrep……

Er det riktig gang på gang å insistere standhaftig på at kjærligheten, nestekjærligheten, empatien, medfølelsen og samholdet i våre samfunn i Vesten vil vinne over terroren, når vi vet at det er mye mer av terroren i vente?

Kjærlighet er for meg livets største mysterium.. Det kan ikke forklares vitenskapelig, og det finnes ingen bevis på at det eksisterer noen Gud… Men kjærlighet er en god følelse som “aktiveres” når vi mennesker har det fint sammen – som flokk eller par… Ordet kjærlighet er ikke omtalt i Koranen mer enn 6 ganger, og det brukes da om kjærlighet til Allah. Mellommenneskelig kjærlighet eller relasjoner finnes ikke i Koranen – bare at vi mennesker skal underkaste oss Allah. Og kvinnen er under mannen i rang, og vi vantro er under muslimer i rang…..

Hvordan kan eliten stå og folde hender når enda mer terror og død er underveis? Mange tenker at terroren vil samle oss snarere enn å splitte oss. Begrunnelsene har anstrøk av makaber absurditet:

Politikerne, eliten og mediene hjernevasker seg selv og tror at multikulturalismen fungerer, og de vil at vi skal tro på hva de sier….
Det gjøres store anstrengelser for at vi andre skal tro på politikerne og mediene, men faktum er at denne terrordøden ikke rammer på samme måte som en normal død, et lynnedslag eller en epidemi.

Europa er nå nedsunket i en sydende pøl av hat mot islamsk terror og islamske tanker om et islamsk kalifat.

Disse muslimske menneskene – innvandrerne – har kanskje forlatt landene sine. Men de har tatt med seg sin “religion” islam som skaper spenninger, masse konflikter og masse motsetninger med seg hit.

London er en by av mange ghettoer og NOGO-soner med et tynt lag av sivilisasjon over.
Media serverer oss et bestillingsverk , og hopper bukk over begivenheter som skjer ute i den store verden. Daglig brenner det mange (26 i snitt pr døgn) biler i boligstrøk i Paris. Dette nevnes ikke på NRK, og jeg er sikker på at det heller ikke kommer i avisene idag. I den grad presse, politikere og kapitalister er samstemte, kommer det heller av en felles ideologi, som inneholder en blanding og et sammensurium av globalisering, multikulturalisme, idealisme, kynisme og naivisme.

Hva er sann og riktig informasjon? Virkeligheten har alltid flere sider. Det eksisterer ofte flere sannheter…

For folk flest er det vanskelig å skille mellom hva som er ekte og hva som er falske nyheter.

Folk flest velger ofte å lese det som stemmer med deres eget ståsted. Det er ikke noe nytt, tidligere tiders partipresse fungerte også slik, men Facebook kan også utmerket godt brukes til å skape en filterboble.

Det er mest behagelig å få bekreftet det vi tror på fordi Ola og Kari Dunk synes det er mest behagelig å få bekreftet sin egen “sannhet” – sitt eget verdensbilde.

Verden har i årtusener bestått av mange lokale flokker/kulturer. Det er et mangfold som har utviklet seg over tusener av år. Når mennesker opp gjennom tidene har flyttet på seg, var de i små grupper, og de flyttet ikke langt og fort, og har de stort sett tilpasset seg sine nye omgivelser. Dette universelle mangfoldet er ofte bra, selv om ikke alle kulturer er like attraktive sett fra mitt kulturelle ståsted. Hver kultur må selv få bestemme hvordan de vil leve der de bor.

Så lenge kulturer eksisterer der de har fått utvikle seg organisk over lang tid, så er ikke innvandringsmangfold nødvendigvis et problem. Hver kultur bærer ansvaret og konsekvensene av egne kollektive verdier og valg.
Problemet med den antivestlige flerkulturideologi som nå er blitt mainstream i våre samfunn, er at politikerne, mediene og eliten ikke respekterer sin egen kultur. De tror at de kan dekonstruere det som er og deretter skape en ny universell smeltedigel-kultur ved å blande kulturer og etniske grupper.

For dem er flerkulturideologien blitt et viktig element, men også et virkemiddel for å gjennomføre et gedigent sosialt eksperiment.
For meg er det å bevisst blande kulturer – store mengder innvandrede muslimer – uten å spørre sin egne befolkning på demokratisk vis – ved folkeavstemning – respektløst.
Mange mennesker finner seg ikke til ubegrenset tid i denne diskrimineringen der enkelte innvandrergrupper gis leilighet, bil, sertifikat m.m. uten å yte noe som helst. Det er nok derfor hvite flytter ut av blandede områder, ikke fordi de er rasister.

Da jeg var ung, var den største trussel mot landet vårt forskjellige former for kommunisme og sosialisme. I teorien virket de veldig bra, men i praksis var de diffuse og litt menneskefiendtlige. Den gang var det minst like hipt å være rød som det i dag er å kalle seg humanist. De røde har bleknet mye siden den gang. Nå står de for skyhøye skatter og vedvarende sponsing av arbeidssky elementer parkert på sosiale overførsler.
De gode, røde humanister arbeider stadig dag og natt på med å dele ut ”omsorg” og penger til våre nye landsmenn.

Men er det sikkert at de yngre generasjoner er er i stand til eller villige til å betale hva det kommer til å koste dem i skatter og avgifter om 20 år fra nå?
Nå har islam rykket inn i vår “stue” takket være den monstrøse innvandring fra muslimske områder i løpet av den siste tiden, skjønt det først er nå vi begynner å forstå at vi selv har skapt uhyret ved å stemme på ”feil” politiske partier.
Nå er det islam, imamer, halal, hadith, haram, stening, hijab, burka, slør og tildekkede kvinner vi snakker om. Vi snakker ikke om Lenin, proletariatets diktatur og senkapitalismens siste krampetrekninger..

Jeg har tenkt litt på at det virker som norske menn generelt er mer tydelige motstandere av ubegrenset innvandring og islamisering enn norske kvinner.
Hvis vi gjør et tankeeksperiment og antar at Norge om noen år blir underlagt sharia: Som mann kan man da konvertere til islam, få full råderett over opptil 4 koner osv. Som kvinne blir man underlagt alle menn, og må muligens dele ektemann med tre andre kvinner. Det er vel åpenbart at kvinner har mest å tape på dette?
I vårt likestilte land burde vel kvinner og menn stå skulder ved skulder og avvise islams barbari, islams ønske om verdenskalifat og dens konsekvens sharia?
Heldigvis er det noen norske kvinner som tar til motmele; Sylvi Listhaug, Hege Storhaug, og noen andre….

Norge gir vi en halv milliard kroner i støtte til TROSSAMFUNN hvert år. Norge er helt alene om denne sjenerøsiteten. Skattebetalerne skal altså finansiere en hel flora av religiøse menigheter som de færreste tilhører, og som mange av oss tar avstand fra. Og hva bidrar mange av disse menighetene med?
De islamske “menigheter/trossamfunn” undergraver bevisst verdiene til storsamfunnet de får penger fra.

I praksis støtter stat og kommune en rekke trossamfunn som har holdninger man aldri ville akseptere i Den norske kirke. Man kan til og med si at pengestøtten bidrar til å fremme sterkt paternalistiske og reaksjonære tradisjoner. I Norge vokser disse samfunnene – på vår/statens bekostning – seg store og sterke i allerede lukkede miljøer.
Mange moskeer og islamske trossamfunn får altså statsstøtte til tross at vi får signaler om at en del av dem sprer verdier og holdninger som er svært uønsket og i noen tilfeller ulovlige. Myndighetene må sette inn sterkere lut for å hanskes med de som sprer hat og anti-demokratiske holdninger.

– En rekke hendelser viser at tiden absolutt er moden for å gjennomføre en ideologisk kartlegging av alle moskeer. Imamene og de radikaliserte som fremmer klassisk islamsk sharialov, som eksempelvis diskriminering av kvinner, dødsstraff for homofile eller fremmer jødehat, må miste statstilskuddet. Slike moskeer er mer sharia-juridiske og politiske, enn andre teologiske organisasjoner.

Norsk Islamforskning i all hovedsak har hatt for mye fokus på å forsvare og å forklare islam isteden for å se kritisk på islams mørkere sider. Dette har fått konsekvenser for integreringen og for politikernes muligheter til å handle og gripe inn overfor parallellsamfunn. Forskningsmiljøet har berøringsangst overfor islam og er derfor for ukritiske i forhold til forskningsobjektet. I islamforskningen er det en tendens til å nedtone islams politiske betydning og i stedet prøve å forklare islam ut fra kulturelle, politiske og økonomiske faktorer og si at det er likegyldig hva som står i Koranens hellige skrifter.
Alle “islamforskere”, politikere og medienisser skulle vært pålagt å lese Koranen og hadithene. De ville blitt skremt. Det ble jeg !!

Islamforskningen forsøker hele tiden å se lyspunktene i den islamske verden og i det som knytter seg til islam, f.eks. demokratiske tendenser eller kvinnefrigjøring. Dermed unnlater man å se inn i mørket som også finnes. Den grunnleggende tankegangen er at muslimer ikke har ansvar for sin egen situasjon fordi det er Vestens og kolonialiseringens skyld. Forskningsverdenen har i alt for lang tid har ignorert problemene innenfor islam. – Mange forskere har en helt overordnet teori som er hierarkisk-dikotomisk.

Det hierarkiske betyr at man ser for seg et bilde hvor europeere er ovenpå og muslimene under, og at de som er ovenpå ser ned på og utnytter muslimene.
Det dikotomiske er litt mer innviklet, men det betyr at europeerne ifølge disse islamforskere kritiserer muslimene. Så når europeerne f.eks. kritiserer hustruvold blant muslimer er det for å kunne opprettholde en europeisk, nasjonalistisk identitet, som går ut på, at europeerne er frisinnede, fri for mannsjåvinisme, fri for hustruvold, og de er demokratiske osv.

De politisk korrekte islamforskernne har skapt en positiv visjon om at det ikke skulle være problemer med at flere kulturer lever sammen.
Korstogenes kronologi og historie må legges frem i offentligheten og historiebøkene, og det er en bedrift i seg selv, ikke minst fordi det formentlig er uvelkomment i det intellektuelle akademiske og politisk korrekte glasshus. Og studiet av fortiden skal selvfølgelig ikke drives fremover med ”respekt” og ”toleranse” for islam, men ved hjelp av historiske fakta.
Den kristne motoffensiv som førte til korstogene hvilte på forestillinger om de ti bud, kjærlighetsbudet (til sine egne) , den gyldne regel ( gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg), pilegrimsferd og hjelp til de kristne i Østen som var blitt underlagt islamske makthavere. Disse påbud finnes forøvrig ikke i Koranen!

De kristne korstog var et svar på den islamske ekspansjon i Midtøsten, Nord-Afrika, Øst- og Syd-Europa. Man må også kjenne Muhammeds politiske ambisjoner, først i Mekka, siden i Medina. Islams første ofre var og er – araberne selv – og de arabiske kvinner især.
Korstogene var et nødvendig brudd med den kristne lære om å vende det andre kinnet til, tilgivelse og finere gresk filosofi.
Det er ikke mye hverken Sokrates eller Jesus i disse korsriddere som avviser å vende det andre kinn til. Her blir forsvaret av Europa en forbannet plikt; opp på hesten og av sted. Og muslimene ble jaget tilbake til Midtøsten gang etter gang. Korstogene opphørte etter hvert, men de osmanske angrep opp igjennom Europa fortsatte fram til 1683. Det antas at det under korstogene ble drept ca 18 millioner mennesker.
Nå slipper muslimene fritt inn uten å måtte krige, og deres plan er å lage maaange barn og på denne måten erobre Europa….

Folk bør også vite at Islam og Den arabiske verden fremdeles lever i permanent borgerkrig, klanvelde og kaos, og har stort sett ikke noe lyktes med å skape et velfungerende samfunn for sine muslimer noen gang. Det er en lang, lang endeløs vei til noe som ligner arabisk vår og opplysningstid innen islam.

Vi må også forstå hvordan vårt Vesten ble Vesten. Vi må forstå det gamle Vesten lenge før opplysningstiden og rasjonalismen. Vår vestlige identitet står i dyp gjeld til germanske stammers heroiske frihetsbegrep og en normannisk og frankisk adel som forsto å slåss for det Vesten sto for.
Datidens Vestens sanne vesen var lidenskap for frihet og fred snarere enn vitenskap. Og mange maktmennesker ønsket makt. Vi har bare glemt det eller skammet oss alt for lenge. Og ikke “står det” i historiebøkene.

Nå har Europa ved egen dumhet fått islam inn i “vår stue” takket være innvandringen akseptert av våre naive politikere som er “overstyrt” av FN og EU. Prisen har så smått ved å gå opp for noen folk som ser hva som nå skjer i Sverige, England, Tyskland og Frankrike, mens de europeiske politikere og medienissene fortsetter deres vanvittige kurs inn i svarte natta.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik hevdet i sin regjeringstid – at så snart muslimene satte sine bein på norsk jord og fikk se hvor fritt og godt vi hadde det i vårt demokrati, så ville også muslimene bli gode demokrater!
De muslimske innvandrere har imidlertid ikke villet høre om toleranse og respekt for våre verdier.

Demokratiets forsvarsmekanismer er svakere enn noensinne. Forsvaret er bygget ned i de fleste europeiske land og Schengen mangler yttergrenser. Selvødeleggelsen av vårt åpne samfunn finner sted rett foran våre øyne og antar mange former. Vi lærer oss å respektere alle andres “lokale tradisjoner” og å forakte det våre forfedre bygde opp?
I dag er det nesten umulig å fordømme lovløshet og barbari hvis det ikke stammer fra Europa, USA eller Israel. Akkurat som om de muslimske, indiske eller afrikanske innvandrerne – ikke kjente til vold før Vesten ”startet”?
Poenget er at politikere, medienissene og andre ”intellektuelle” som ikke forsvarer Vestens friheter og bøyer seg for presset fra totalitære krefter, skyter seg selv brutalt i foten – og disse mister sin troverdighet fordi de flykter fra sitt politiske og sosiale ansvar.
I tillegg til unnskyldninger for Europas tidligere “forbrytelser”, opplever vi nå en orgie av unnskyldninger for Europas friheter.

Vi har nå et Vesten som ikke lenger vil definere seg selv ut ifra sin egen kulturelle arv. Vi har et Europa som indirekte sier: “Min historie er ufyselig og jeg har ingen fortid”.
Og vi har fått et Skandinavia som mumler “Unnskyld” når de religiøse fanatikerne brenner biler eller ambassader og roper: Allahu akbar. Politkerne svarer: “Islam er fred!”

Man er fristet til å spørre: Er det radikalisme eller ren feighet? Eller kanskje hukommelsestap? Eller kunnskapskapsløshet? Jeg tror mest på det siste alternativet!
Dyrkelsen av fred og dialog fører til mye snakk og en svekket vilje til å forsvare våre egne verdier. Den innebygde optimismen om at det finnes en god løsning for enhver sosial krise, fører til overkjøring av uforenlige verdier som våre friheter og rettferdighet.
Politikerne har gjort vårt åpne samfunn til sin egen fiende..

Hovedtrekkene i vårt åpne samfunn er tankefrihet/ individuell frihet, uavhengig av rase, kjønn, klasse og religiøs tro. Det er et samfunn hvor empati, tanken, fornuften og toleransen er selvfølgelig, og irrasjonelle tabuer er avskaffet, og hvor ingenting er hellig bare fordi tradisjonen forlanger det. Vår åpenhet er nå truet av islamske minoriteter med andre “sannheter” enn våre. Sannhet er ikke nødvendigvis noe bastant og konkret, men bare en individuell sannhet – noe vi tror på og forholder oss til som “riktig”. Om vår historie eksisterer det flere “sannheter” avhengig av hvilken “forfatter” man leser og hva man “tror” er riktig. Det finnes forfattere/historikere som betviler Jesus` eksistens og andre forfattere/historikere som betviler Muhammeds eksistens…

Man kan godt se likheter mellom islamisme og nazisme. Tenk på IS, Boko Haram, Hamas mm. De kan du på en måte sammenligne med nazisme uten å bli rammet av rasismeparagrafen.

Jeg mener imidlertid ikke at man kan sammenligne nazisme med muslimer, fordi muslimene er en meget bred gruppe av mennesker med forskjellige tolkninger av Koranen og forskjellige verdier og holdninger på samme måte som kristne forholder seg til Bibelen. Muslimene har ikke bygget konsentrasjonsleire, myrdet, gasset og brent uskyldige mennesker som nazistene gjorde under 2. verdenskrig. Men med islam og Koranen som bakteppe har muslimer myrdet mer enn 270 millioner mennesker….og deres sharialovverk er grusomt og inhumant

Alle vestlige nasjoner har – i det minste noen år til – et ”hvitt” flertall. Men så lenge alt de ”hvite” gjør, straks stemples som rasistisk og vesten ikke tar til motmele, vil Vesten ha små sjanser for å stoppe migrasjonen av den radikale islamisme og påfølgende terror i stadig større skala.

Det er tankevekkende at mange politisk hyperkorrekte ikke har gjennomskuet at anklager om rasisme og islamofobi er meget effektive våpen som islamistene er fullt bevisst om å bruke og misbruke imot oss.

Så snart man anklager noen for demonisering av islam, så trekker de europeiske politiske makthavere straks følehornene til seg.

Bare en anklage om “hvit” rasisme vil være nok til å lukke munnen på folk. Hvite er altså blitt totalt umyndiggjort i diskusjoner og saker relatert til immigrasjon eller forsvar og bevarelse av egen kultur og nasjon.

Vi kan ikke forsvare Vesten mot migrasjonen av radikal islamisme med mindre vi gjør opp med den overdrevne politiske hyperkorrekthet. Og vi kan ikke beseire denne politiske hyperkorrekthet før vi én gang for alle har avlivet ideen om at alle hvite er rasister hvis de forsvarer deres egen livsstil, kultur, tradisjoner og tankegang.
Hvordan skal vi innfødte nordmenn kunne bevare vår kultur, når vi om ca 20-25 år kan være en minoritet i vårt eget land? Noen ”politisk hyperkorrekte” mener i tillegg at det ikke finnes noe som norsk kultur. Vi spiser pasta og kinesisk mat og er ellers amerikaniserte.
Er det ikke per definisjon å begå overgrep på en innfødt befolknings rettigheter hvis de tvinges til å undertrykke deres egen kulturelle identitet for å tilfredsstille folk som av egen fri vilje er flyttet hit?

Det er stor forskjell på hvitt overherredømme og hvit verdiløshet. Én ting er å si nei til å tvinge migranter til å underlegge seg europeisk kultur. Noe helt annet er å si at europeere ikke skal ha lov til å bestemme og opprettholde deres egen kultur i deres eget land.
Men det er en kjensgjerning at den form for multikulturalisme som nå er iferd med å innta Europa ikke har det fjerneste å gjøre med de tradisjonelle, europeiske kulturer og verdier. Den multikulturalismen som nå utvikler seg i virkelighetens vestlige verden, er i ferd med å utvikle seg til det rene mareritt i en del land i Europa. Det er ikke det Utopia som politikerne drømte om engang.Derfor har europeere og ikke minst etniske nordmenn rett til å stå fast for å bevare vår egen kultur.

Og det er absolutt ingen rasistisk dagsorden i å ønske at de ”hvites” barn ikke blir en minoritet i deres eget land gjennom masseimmigrasjon.
Jeg ønsker ikke å være vitne til hat og omvendt rasisme fra innvandrere som tar landet, kulturen og verdiene for gitt. Her i Norge har jeg mitt hjem og mitt liv, og jeg setter umåtelig stor pris på landet vårt! Jeg definerer meg selv ut fra våre europeiske menneskerettigheter og er stolt av det !!!

Islam har, i det multikulturelle samfunnsklimaet, hatt optimale forhold til uforstyrret å spre sin ideologi med grunnkjernen sharialover. En betydelige og voksende andel andre – og tredjegenerasjons muslimer i Norge og Europa voktes av skjeggegubbene og hijabdamene slik at de mentalt forblir i foreldrene og besteforeldrenes åndelige misere fra Midtøsten. Politikerne vet ikke hvordan de skal takle dette. De går på politisk tomgang fra det ene Stortingsvalget til det neste. Bare Sylvi Listhaug og CTG tar grep i innvandringspolitikken.
Vi må nå ha ryggrad nok til å sette innvandrere ettertrykkelig på plass, og vi må stille klare krav. Vi må fortelle hva slags oppførsel som er greit i vårt land, gi imamer og utilpassede muslimer en kjapp innføring i norske sedvaner, god, norsk folkeskikk og samtidig vise de som ikke tilpasser seg at vi ønsker dem en god hjemreise?

Jeg håper vi snart får se mer ryggrad i det norske folk og ikke minst offentlige personer som tør å stå opp for våre verdier og kultur.

Så lenge en totalitær ideologi som islam ikke blir gjennomkritisert, så lenge frihetens tilhengere ikke går til intellektuelt angrep på den, vil islam bestå og ekspandere – og det vil alltid være mennesker som vil slutte seg til den.

Vi – europeere – vil ikke kjempe (enda en gang) mot en ortodoks religion og et “imampresteskap” som nyter den makten de har over sine “ydmyke og underdanige,” men som overhodet ikke bidrar til det moderne samfunnet.
Vi har brukt 400 år på å moderere vår egen religion. Vi har nå tatt makten fra det maktsyke presteskapet og gitt makten til demokratiet – egentlig dessverre bare politikerne – som styrer som de selv ønsker så fort de er valgt….
Nå må muslimene – menneskene – lese sin Koran uten påvirkning av sine maktsyke imamer og ta fatt i sin “religion” Islam og reformere dens innhold og tilpasse innholdet til år 2017.

Vi europeere vil leve livene våre i fred for gamle skjeggete menn med kalott, kjoler og posebukser, som bruker pekefinger og holder moralprekener til støtte for islam.
Vi skal glede oss over hva vi har oppnådd gjennom våre fedres og våre forfedres harde arbeid, flid og utvikling.

Vi vil også gjerne hjelpe de som har det vanskelig – men vi vil IKKE undergrave det som setter oss i stand til å hjelpe. Så hjelp på bortebane er det eneste fornuftige – samt stans i befolkningsøkningen.

Et demokrati kan ikke overleve lenge uten ytringsfriheten, friheten til å diskutere, ha avvikende meninger, til og med fornærme hverandre og støte. Det er en frihet som helt mangler i den islamske verden, og uten ytringsfriheten vil islam forbli uinntakelig i sin dogmatiske, fanatiske, middelalderske festning – stivnet, totalitær,undertrykkende og intolerant.

Uten vår grunnleggende ytringsfrihet vil islam fortsette å undertrykke den fri tanken, våre europeeiske menneskerettigheter, enkeltpersoner, opprinnelighet og sannhet.
Med mindre vi viser litt solidaritet – skamløs, støyende, felles solidaritet – med de som opponerer mot islam, vil kreftene som prøver å presse en totalitær middelalderideologi på det frie Vesten ha vunnet. Islamiseringen av Europa vil da for alvor ha begynt.
Det er viktig at denne delen av islamske ekstremismen nå nøytraliseres. Retten til å ha ekstreme meninger er ukrenkelig, men retten til å gi meningene større makt og innflytelse gjennom bruk av vold og trusler kan ikke aksepteres. En gruppes ytringsfrihet er ikke så absolutt at den kan brukes til å redusere andre.

Den verste fienden en kan kjempe mot, er den man “ikke ser”! Fiender som ikke stiller opp med våpen i hånd for på ærlig vis å kjempe en kamp, men som kommer snikende bakfra og overrumpler deg på en utspekulert og urettferdig måte – uten at du er i stand til å forsvare deg på en real måte.” Som muslimen Timur (eller Tamelane som han ble kalt) gjorde da han drepte 18 millioner indiske menn (hinduer) før de rakk å stå opp…
Og alle burde lese om Taqiyya. Muslimers rett til å lyve. Skremmende!!
Terror og islamisering er en betydelig utfordring i mange vestlige samfunn. Både når det gjelder radikal islamisme og høyreekstreme. Evnen og viljen til å kjempe mot kreftene som utfordrer sentrale verdier som trygghet og ekte frihet, er ikke alltid på topp. Det er uvant for oss som liker fred, tillit og fordragelighet at vi faktisk må ta opp kampen mot krefter som ønsker å rive våre samfunn ned. Ofte fremstår disse kreftene også som større, sterkere og farligere enn oss.

Men det er de ikke!! Ekstremister er alltid sjanseløse mot stater og flertall som tar opp kampen. Dessverre skjer det som regel først etter at en eller annen grusom voldshandling, et rasistisk motivert drap eller en terroraksjon, har vekket oss. Det betyr at noen må betale prisen for at vi ikke klarer å se farene før det har gått for langt.

Så ; Muslimer som ønsker Islam med sharia, reis hjem til araberland og praktiser gjerne Islam der. Da blir vi fornøyd.

Skribent: Stein Lohrmann | Foto: CC0 Public Domain

Hjelp Norgesavisen nå flere lesere

Kjære leser,

hver dag kan du lese interessante og lærerike artikler i Norgesavisen.no.

Disse artiklene gjøres tilgjengelig for deg av et lite og hardtarbeidende team av dedikerte mennesker. Mennesker som jobber gratis fordi vi mener landet trenger flere uavhengige medier som ikke er underlagt politisk korrekthet.

Vær snill å gi en donasjon til arbeidet vi legger ned i Norgesavisen.no slik at vi kan videreutvikle Norgesavisen og nå ut til enda flere lesere.

På forhånd, tusen takk!

kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her