Nordmenn mindre tilfredse med demokratiet

0
40

Det pekes på flere mulige årsaker til nedgangen fra våren 2015 til høsten 2016, skriver Vox Publica og Minerva. Blant annet kan tapte arbeidsplasser i oljenæringen og politisk turbulens som følge av flyktningkrisen ha påvirket tilfredsheten, i likhet med at mange er kritiske til hvordan småpartiene KrF og Venstre presser regjeringen og får større makt enn partistørrelsen tilsier.

Les mer: Norge bruker milliarder på velferdsmigranter – eldre og syke sulter ihjel på norske sykehus

Les også: Norges politiske og folkelige selvmord

Mens 75 prosent av de spurte i Norsk medborgerpanel våren 2015 svarte at de er «svært tilfreds eller tilfreds» med demokratiet, havnet 61 prosent i den kategorien høsten 2016. I samme periode økte antallet som var «ikke tilfreds eller lite tilfreds» med 7 prosentpoeng til 13 prosent.

Fallet bryter med trenden i valgundersøkelsene ved Institutt for samfunnsforskning, som viser en stabil tilfredshet med demokratiets virkemåte. Fra 1977 til 2013 lå andelen som er meget eller ganske fornøyde med demokratiets virkemåte, på rundt 90 prosent, med unntak av i 2001, da tallet var 78 prosent.

Les mer: 20.000 utlendinger mottar norsk trygd uten å noen gang ha vært registrert bosatt i Norge

Les mer: Finansavisen: Norge drukner økonomisk av innvandringen

Også i 2001 var årsaken til lavere tilfredshet en aktuell og kaotisk politisk situasjon, påpeker valgforsker Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo, som mener de ferske tallene fra Norsk medborgerpanel er overraskende.

Tilfredsheten med demokratiet er størst blant dem med høyere utdanning, der 69 prosent svarer at de er svært tilfreds eller tilfreds. Det samme sier 60 prosent av dem med videregående som høyeste utdanning og kun 51 prosent av dem med kun grunnskole eller ingen utdanning.

Les mer: Flyktninger med opphold har fått 45.000 familiemedlemmer til Norge

Les mer: 848.207 innvandrere i Norge

Relatert:

The post Nordmenn mindre tilfredse med demokratiet appeared first on Frieord.

Source: Frieord.no | Foto: Riksarkivet (National Archives of Norway)

Norgesavisen.no kan ikke leve på luft og kjærlighet

Kjære leser av Norgesavisen.no,

Norgesavisen.no har nå vært i drift i over 3 år uten en krone i støtte fra det offentlige. Utviklingen av Norgesavisen.no har kostet masse penger, og den daglig driften og markedsføringen koster i sum enda mer.

Norgesavisen.no er en av svært få aviser i Norge som tør publisere politisk ukorrekte saker der andre aviser tier. Mange vil hevde at et demokrati ikke kan fungere uten en fri presse.

Akkurat nå hviler driften av Norgesavisen.no på 1 person. Selv om Norgeavisen.no er etablert av kjærlighet til vårt fedreland, kan ikke avisen overleve på luft og kjærlighet alene. Det er tungt økonomisk og ikke bærekraftig på sikt. Skal Norgesavisen.no overleve, er avisen helt avhengig av din støtte.

Vær snill å gi en donasjon for å holde Norgesavisen.no levende. Og gjerne gi din støtte en gang hver måned.

Tusen takk!

Kr.
Kontakt opplysninger

Kredittkort opplysninger
Denne betalingen er sikret og kryptert via SSL

Faktura opplysninger

Donasjons beløp: Kr. 300

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR