NRK granskes for brudd på etiske regler

6
Direktør Ann Kristin Enkrog i TV2 er kjæreste og halvt samboer med kringkastingsjef Thor Gjermund Eriksen i NRK. Også øverste sjef og ansvarlig redaktør i TV2, Alf Hildrum, er fra Arbeiderpartiet (Tidl. strateg i A-pressen).

NRK er på Norgestoppen når det gjelder antall klagesaker. Nå vil Riksrevisjonen se på om NRK har rutiner og redaksjonelle kontroller som sikrer at vanlig presseetikk ivaretas i statskringkastingen.

– Jeg kan bekrefte at vi har fått et brev fra Riksrevisjonen for en uke siden. Det varsles en utvidet selskapskontroll av NRK, der Riksrevisjonen vil se på styrets oppfølging av internkontrollen med presseetiske spørsmål i kringkasting og produksjon i NRK, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til Dagens Næringsliv.

Det er Riksrevisjonens kontrollfunksjon etter mandat fra Stortinget, i forhold til statens og Kulturdepartementets eierstyring som utløser den granskningen som nå kommer i NRK. En gransking som er svært omfattende, og omfatter en rekke sider ved virksomheten.

Normalt har Riksrevisjonen som sin primære oppgave å føre kontroll med at statens midler brukes og forvaltes på en økonomisk forsvarlig måte, stadig i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Men den samme Riksrevisjonen gjennomfører også kontroll av statens og statsrådenes/regjeringens eierstyring i de statlige eide selskapene. Det er dette siste som nå utløser en omfattende undersøkelse av den indre kulturen i NRK.

Arbeiderpartiets medieapparat i konflikt

Beslutningen om å granske NRK har forelengst utløst konflikter. NRKs ledelse har vist til at det er kringkastingssjefen som har det presseetiske ansvaret i NRK. Sammen med prinsippet om NRKs redaksjonelle uavhengighe er dette forankret både i kringkastingsloven, NRKs vedtekter og lov om redaksjonell uavhengighet, heter det i et skriv fra NRK. Uten at det har forandret på saken så langt.

NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen kommer selv fra SV, og har gått gradene fra han var medlem av landsstyret i SVs ungdomsorganisasjon, SU, til han ble pressesekretær for SV i Stortinget. Det var i denne perioden at SV bygde ut sitt medie-nettverk ytterligere, senere samkjørt med Arbeiderpartiet. Men karrierestigen pekte enda mer rett opp etter at Eriksen var byrådssekretær for daværende samferdsels- og miljøbyråd Raymond Johansen, som selv har SV-bakgrunn. Senere ble Raymond Johansen imidlertid generalsekretær i Arbeiderpartiet, uten at det nødvendigvis representerte noen ideologisk faneflukt. Snarere tvert i mot. Og nå skulle ideologien skjerpes.

Etter betydelig turbulens i den tidligere A-pressen (Nå: Amedia) ble Thor Gjermund Eriksen satt inn som ryddegutt der i 2010, trolig i påvente av at stillingen som kringkasstingssjef ble ledig. Amedia skulle strammes opp organisatorisk og digitaliseres, og overgangen har slett ikke vært enkel: Norske journalister er verdens dyreste i drift, og en digitalisering til rene nettaviser er en prosess der det er mulig å skjære ned på arbeidsstokken. Siden LO ligger tett innpå i denne prosessen blir Amedia praktisk talt til en vernet bedrift i slike sammenhenger. Samtidig har Amedia inngått et omfattende og forpliktende samarbeid med russiske oligarker bak flere trykkeribedrifter i Russland. Hva som trykkes der er ukjent på grensen til hemmelig.

NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen er blant dem som er med som premissleverandør når det gjelder valgkampstrategier for Arbeiderpartiet. På toppen av TV2 sitter Al Hildrum, en annen grå eminense som i mange år har vært med og tilrettelegge mediestrategier for Arbeiderpartiet, og som har vært mangeårig leder for A-pressen/Amedia.

– Vi har bedt om et møte der vi ønsker å klargjøre målsettinger og rammer for Riksrevisjonens prosjekt før vi kan gå inn i dette, sie Eriksen.

Per Edgar Kokkvold, som selv befinner seg godt ute på den politiske venstresiden, og helt samtidig er mangeårig leder for Norsk Presseforbund, har rykket ut og kritisert Riksrevisjonen: – Dette kan da ikke være Riksrevisjonens oppgave. Jeg har aldri hørt på maken, ikke engang fra land vi absolutt ikke ønsker å sammenligne oss med, sier Kokkvold. Kokkvold selv har imidlertid en politisk og ideologisk nese med slektskap til regimer og systemer vi ikke ønsker å sammenligne oss med.

Formelt er Riksrevisjonens oppgave å bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Til denne funksjonen er det i dag over 500 ansatte som driver revisjon, kontroll og veiledning. Det er Jørgen Kosmo fra Arbeiderpartiet som er Riksrevisor, og som i dette tilfelle skal gi seg i kast med et statlig mediehus som tradisjonelt har tilhørt Arbeiderpartiets domene i alle år.

NRK har allerede svart Riksrevisjonen og peker på at det er kringkastingssjefen som har det presseetiske ansvaret i NRK. Sammen med prinsippet om NRKs redaksjonelle uavhengighe er dette forankret både i kringkastingsloven, NRKs vedtekter og lov om redaksjonell uavhengighet.

– Vi har bedt om et møte med Riksrevisjonen der vi ønsker å klargjøre målsettinger og rammer for Riksrevisjonens prosjekt før vi kan gå inn i dette, sier Eriksen.

Det er Riksrevisjonens kontroll med forvaltning under ministre og departementale organer som utløser systematiske undersøkelser av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger, basert på Stortingets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsmessig er målet for kontrollen som nå kommer i NRK å vurdere om ansvarlig statsråd har utøvet sin oppgave som forvalter av statens interesser – i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger, som det heter.

NRK har Norgesrekord i antall klager og fellelser i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Men nåværende leder for PFU er Hilde Haugsgjerd, opprinnelig fra sentralledelsen i AKP (m-l), og befinner seg godt inne i bekjentskapskretsen til NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen.
I bekjentskapskretsen er også direktør Anne Kristin Enkrog i TV2, som fortsatt er kjæreste og delvis samboer med NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen. Som om det ikke skulle være nok, er TV2 øverste sjef – som samtidig er ansvarlig redaktør (!), Alf Hildrum, en mann med 20 års fartstid som mediestrateg i Arbeiderpartiet.
Nå har det vært betydelige rivininger innad i Arbeiderpartiet når det gjelder valgkampstrategien foran årets stortingsvalg. Temperaturen har vært høy rundt generalsekretær Raymond Johansen og NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen. Og der dreier deg seg om alt anne enn offisielle møter. Samkjøringen med LO, der Trond Giske og den nye LO-leder Gerd Kristiansen diskuterte årets valgkampstrategi fra sine residenter i en portugisisk ferieby, ble aldri landet før oppløpssiden i årets valgkamp. Det var nettopp den sentrale og viktige mediestrategien som sprikte, og slikt blir det konflikter av. For alt det vi ikke vet kan det alene være en utløsende årsak til at noen nå ønsker seg NRK-sjef Thor Gjermund Eriksens hode på et fat.
TV2-ledelse også fra Arbeiderpartiet
Direktør Ann Kristin Enkrog i TV2 er kjæreste og halvt samboer med kringkastingsjef Thor Gjermund Eriksen i NRK. Også øverste sjef og ansvarlig redaktør i TV2, Alf Hildrum, er fra Arbeiderpartiet (Tidl. strateg i A-pressen).
Direktør Ann Kristin Enkrog i TV2 er kjæreste og 70% samboer med kringkastingsjef Thor Gjermund Eriksen i NRK. Også øverste sjef og ansvarlig redaktør i TV2, Alf Hildrum, er fra Arbeiderpartiet (Tidl. strateg i A-pressen).
På toppen av TV2 sitter fortsatt en Alf Hildrum fra Arbeiderpartiet som ble løftet til topps etter at LO kjøpte et flertall av aksjene i TV2, riktignok for å selge seg ut senere, mens Alf Hildrum ble værende. Hildrum er en tungvekter fra A-pressen/Amedia. Vi kommer trolig til å se utskiftinger i Arbeiderpartiets store medieapparat, som nå inkluderer nesten 100 aviser gjennom Amedia og både NRK og TV2, dersom vi ser kritisk på personalrekka også redaksjonell sammesetting. NRK har hatt følgende ledere fra Arbeiderpartiet: Kaare Fostervoll (1948-62), Hans Jacob Ustvedt (1962-72),Toralf Elster (1972-81),Bjartmar Gjerde (1981-89),Einar Førde (1989-2001), Hans Tore Bjerkaas (2007-2013), Thor Gjermund Eriksen (2013-). Som vi ser, bortsett fra perioden 2001 til 2007, da John G. Bernander var kringkastingssjef, er NRK et anliggende der Arbeiderpartiet har hatt fullstendig hegemoni i alle år. Det dreier seg om landets fremste opinionspåvirkende organ, nå med hele 3500 statsansatte.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her