Oj, Dagbladet mener FBI kan hacke en PC

En av de fremste formidlerne av Snowden-dokumenter er freelance-journalisten Glenn Greenwald. Her er han igjen ute med føringer for hva som er hovedpoengene i Snowden-kampanjen som nå pågår i Sverige. Greenwald og hand dunkle bakmenn velger ut passende informasjon, velger så ut medier, redaktører og journalister som passer for det som skal ut. I tillegg legges det inn føringer for hvordan det hele skal håndteres rent journalistisk.

Dagbladet har mandag funnet at det er på høy tid å fortelle verden at den amerikanske sikkerhetstjenesten FBI kan hacke seg inn på en PC og aktivisere et web-kamera, om nødvendig. Avisen viser til oppslag i The Washington Post som har snakket med Marcus Thomas. Han Marcus har nemlig vært intet mindre enn assisterende diretør ved FBIs operasjonelle teknologienavdeling i Quantico i Virginia, og kan fortelle om det som fremstår som en (for Dagbladet) nokså revolujonerende – men likevel fordummende nyhet.

Dagbladets oppslag 9. desember 2013. Utsagnet er spekulativt og fordummende.
Dagbladets oppslag 9. desember 2013. Utsagnet er spekulativt og fordummende.

Etterretningsorganisasjoner over hele globusen bruker de metoder som er tilgjengelig der det gjelder å hente informasjon. I utgangspunktet må vi stole på at vestlige, siviliserte sikkerhetsorganer opptrer i tråd med sitt mandat. Snowden-kampanjen er en vekker, i den forstand at folk blir mer kritiske til hva de legger ut av informasjon om seg selv på nett, samtidig som det avdekker hvor sårbare vi faktisk er. Men det gjelder å ha to tanker i hodet samtidig: Det er ikke Vladimir Putin og Edward Snowden i Moskva som skal sette premissene for moralsk indignasjon på dette feltet. Da har vi tapt!

Wikileaks-nettverket, som ikonet Edward Snowden (og Putin?) er en del av, tilhører en politisk undergrunn som i sin helhet er tuftet på ulovlig hacking, primært siktet inn mot NATO og USA. Derfor blir moraliseringen ekstra fordummende. Den innvidde Marcus Thomas i FBI kan fortelle dette>

– FBI har i årevis vært i stand til å aktivere avskrudde webcamera, uten at brukeren selv vet at dette foregår, fordi sensorlyset som vanligvis går på ved webcamera-bruk ikke aktiveres.

 

At det overhodet ikke dreier seg om noen nyhet synes underordnet for “”saka”, så lenge den påtrengende politiske korrekthet tilsier at man skal formidle Edward Snowden-lignende saker som på døgnbasis forteller om det f’æle NATO og USA, og intet annet. Mandag har Dagbladet også resirkulert nyheten om at etterretningsinformasjon om Russland fra svensk side, utveksles med andre vestlige land, USA inkludert. Og slikt er noe i nærheten av ulovlig, i følge det samme Dagbladet? Sludder.

En av de fremste formidlerne av Snowden-dokumenter er freelance-journalisten Glenn Greenwald. Her er han igjen ute med føringer for hva som er hovedpoengene i Snowden-kampanjen som nå pågår i Sverige. Greenwald og hand dunkle bakmenn velger ut passende informasjon, velger så ut medier, redaktører og journalister som passer for det som skal ut. I tillegg legges det inn føringer for hvordan det hele skal håndteres rent journalistisk.
En av de fremste formidlerne av Snowden-dokumenter er freelance-journalisten Glenn Greenwald. Her er han igjen ute med føringer for hva som er hovedpoengene i Snowden-kampanjen som nå pågår i Sverige. Greenwald og hand dunkle bakmenn velger ut passende informasjon, velger så ut medier, redaktører og journalister som passer for det som skal ut. I tillegg legges det – som vi får nok et eksempel på her –  inn føringer for hvordan det hele skal håndteres rent journalistisk.

Ekstra tullete blir denne medie-kampanjen i Norge, fordi det er det eneste landet i Europa som til nå ikke har vist et eneste dokument fra russiske KGB (forkortes FSB i dag) eller Stasi etter Berlinmurens fall. I det gigantiske arkivet til det øst i Berlin kan ikke betjeningen huske å ha møtt noen forskende nordmenn, bare en journalist for noen år tilbake og et par personer som har lett etter seg selv i arkivet! Slik går dagene i vårt Kongerike.

Det er mulig det stadig fortoner seg som en bombe for Dagbladet, da den tidligere FBI-operatøren kommer med denne kraftsatsen:

– Denne teknikken er i hovedsak brukt i terrorsaker og de aller mest alvorlige kriminelle etterforskningene.

Nei, vi skal ikke generalisere Dagbladet, som ikke alltid er like dum.  Når det gjelder kritisk tilnærming til mulighetenes kunst i forhold til temafeltet datasikkerhet, har nettopp denne avisen avgitt en glimrende dokumentar-serie  kalt Null CTRL.

Dagbladet har gjennom en hel serie artikler vist hvor såre enkelt det er å hacke seg inn på webkamera og ulike overvåkningskamera som henger rundt om, og fange opp all aktivitet som pågår. I det samme avis forteller sine lesere mandag at FBI er i stand til å hacke webkamera i sin etterretningsvirksomhet, lyder det desto mer spekulativt og hult.

Den politiske kampanje-journalistikken i dette landet antar proporsjoner som sier mye mer om en noe klam, enøyd, politisk status i våre sentrale og regionale (!) nyhetsmedier enn det sier noe som helst om den faktiske kapasitetene til etterretningsorganisasjonene i denne verden. På vestlig side er man for tiden opptatt av å identifisere terroceller som mer enn gjerne kopierer Anders Behring Breivik midt i Oslo om de bare får armslag og anledning.

Snowden-kampanjen synes i sin helhet å være bygd på en kontekst hvor den for tiden veldig humørsyke russiske presidenten, Vladimir Putin og hans KGB-apparat  sitter som øverste beskytter for selve ikonet i kampanjen. Dagbladets oppslag om amerikanske FBI og webkamera forteller om den fordummende og unyanserte journalistikken som nå følger på i kjølvannet. Norge har blitt til et naivt, lite land, og er langt på vei i ferd med å bli til en liten heksegryte for politiske kampanjer som stadig kjøres gjennom nyhetsredaksjoene. Og det sparker uavlatelig en vei, uten den minste balanse eller nyanse. De sakene som freser gjennom mangler praktisk talt alt av kritisk journalistikk.

For ytterligere fordypning anbefales denne artikkelen: Manipulativ fortolkning av Snowden-dokumenter (2)

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her