Økt russisk aktivitet ved grensen til Finland og Norge

En sterkt tiltagende, russisk militæraktivitet ved grensene til Finland og Norge i nord har skapt uro, spesielt på finsk side. Utallige russiske kampfly og større bombefly har hatt angrepsøvelser en ukes tid. På finsk side har det vært oberservert en rekke ildkuler i finsk luftrom som minner om nødbluss, som igjen har bidratt til en rekke telefoner til nødetatene. I østlige distrikter som Joensuu, Imatra, Kuopio, Ilomantsi, Puumala og Rantasalmi ble det ringt inn nødmeldinger etter lysobervasjoner.

Det store antallet russiske bombefly som øver angrep mot Nord-Finland og Finnmark skjerper øyne og ører både på finsk, svensk og norsk side i nord. Jagerfly som MIG-31 har vært flittig i bruk, samt SU-24, SU-27 og SU-34. På Kola har det også vært klart økende aktivitet, og forandret flymønster ut i Barentshavet.

Der utplasseres nå 8 000 russiske soldater og offiserer på permanent basis på Kola, i tillegg til dem som er der fra før. Dette er sterkt mobile enheter, med en betydelig andel spesialstyrker, som blant annet blir satt opp på hurtiggående fartøy. Dette kommer som et tillegg til omfattende oppgraderinger i Nordflåten.

En av Vladimir Putins aller nærmeste økonomiske medarbeider i perioden 2000 til 2005, Andrej Illiaronov, sier til Svenska Dagbladet at Putin er fanget i et tankespinn der Vestens forsøk på å innføre sanksjoner hjelper Putin. Sanksjonene bekrefter Putins eget bilde av omverdenen: USA og Vesten er fiender som omringer og minimaliserer Russland. Dette reflekteres i Kremls propaganda. I russernes øyne viser sanksjonene at Putin har hatt rett hele tiden, hevder Andrej Illiaronov.

Andrej Illiaronov er i dag knyttet til Cato Insitute i Washington. Han mener bestemt vestlige ledere ikke forstår Putins mentalitet – hans verdensbilde, logikk eller intensjoner og derfor ikke innser hvilke problemer de står overfor. Dette sier Illarinov videre:

– For seks år siden tok Putin Abkasia og Sør-Ossetia fra Georgia. Vesten lot ham gjøre det ustraffet og nå har han fått Krim. Nå skal Øst- og Sør-Ukraina destabiliseres så selvforsvarsstyrkene kan ta makten der. Men også betydelige deler av Georgia, Ukraina, Hviterussland, de baltiske land og Finland er stater som Putin anser at han har eiendomsrett til. Finland var under Russland i 109 år, 1809-1917, sier Illiaronov.

Finske Karelen er fortsatt et strategisk spenningsfelt. Utfordringer knyttet til det sikkerhetspolitiske temafeltet i Nordområdene er generelt såvidt sterkt underkommunisert i norske media, at selv grunnleggende problemstillinger nå er helt ukjente for folk flest. Fraværet av fokus reflekteres i det politiske liv, der både prinsippdiskusjoner og visjoner blir utydelige. I møte med norsk suverenitet og internasjonal jurisdiksjon eksempelvis i Svalbard-bassenget kan fraværet av fokus bli til et problem isolert sett.

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her